Tausta- ja yhteystiedot


 

Rukous.netin tarkoituksena on

— jakaa rukouksen ja erityisesti esirukouksen aihepiiristä kiinnostuneiden käyttöön oppituntirunkoja ja materiaaleja, joita olen koonnut ja toimittanut lähdekirjallisuuden pohjalta tai kirjoittanut itse.
— antaa tietoa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta.
— käytännön opetusta jakamalla edistää rukousherätyksen syntymistä niin henkilökohtaisessa elämässä kuin seurakunnassa.


Sivujen opetuksen yleisluonne

Sivujen materiaalit korostavat säännöllisen henkilökohtaisen hiljentymisen ja suunnitelmallisen rukouselämän sekä systemaattisen ja kestävän esirukouksen merkitystä. (Sivuilla on keskitytty käsittelemään ennen kaikkea esirukousta.)

Esirukouksen opettelussa ei ole kysymys jostakin uudesta tekniikasta tai sanamuodoista.
Tarkoituksena on, että opimme ymmärtämään, mistä esirukouksessa on kysymys.

Mitä paremmin ymmärrämme rukousta, sitä enemmän motivaatiomme ja uskomme kasvavat, ja sitä enemmän haluamme myös järjestää rukouselämäämme niin, että Jumalan tarkoitus esirukouksen suhteen pääsee toteutumaan kohdallamme.
Rukousherätys onkin juuri sitä, että rukous saa sille kuuluvan aseman niin yksilöuskovan kuin seurakunnan elämässä ja syntyy toiminnan ja rukouksen tasapaino.


Opillinen tausta

Rukouksen maailma, jota nämä sivut käsittelevät, ei tunne seurakuntarajoja, ja näitä periaatteita noudattavia esirukoilijoita löytyy varmasti kaikista kristillisistä seurakunnista.

Sivujen viite
aineisto kattaa varsin laajasti ja pitkältä aikaväliltä evankelisen kentän, joka pitäytyy apostoliseen uskontunnustukseen ja Raamatun auktoriteettiin.

Kirjojen ja linkkien esiintyminen sivuilla ei merkitse yhtymistä niiden kirjoittajien näkemyksiin tai käytäntöihin joka suhteessa, vaan sitä, että näihin lähteisiin on hyödyllistä tutustua oppiakseen tuntemaan rukouksen alueelle liittyvää opetusta ja että niissä on paljon hyvää. (Kirjallisuuslistassa on mukana myös teoksia, joissa on samasta aihepiiristä erilaiset näkemykset.) Joissakin tapauksissa sivustolla siteerattujen kirjoittajien opetukseen ja toimintaan on lähdekirjan julkaisua seuranneina vuosina tullut uusia korostuksia. Sivustoa ei tulisikaan profiloida yksittäisten lähteidensä vaan oman kokonaissanomansa perusteella.

Siunausta kaikille lukijoille!


Jos sinulla on kommentteja näistä sivuista, ideoita, kysymyksiä ym., voit kirjoittaa osoitteeseen