VIIKKO-OHJELMA ESIRUKOUKSEN PERUSTAKSI

Jaottelu perustuu Dick Eastmanin kirjaan Love on Its Knees (kokoomateoksessa Dick Eastman on Prayer, Global Christian Publishers 1999 USA)Maanantai: Rukous pelastumattomien puolesta

"...hän rukoili pahantekijäin puolesta (pyysi pahantekijöilleen armoa" (Jes. 53:12)
"Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämän esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta... tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden." (1 Tim. 2:1)

Miten rukoilla ei-uskovien puolesta?Tiistai: Rukous vallanpitäjien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien puolesta

"Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämän esirukouksia ja kiittämään...kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti." (1 Tim. 2:1-2)

Millaista hallintoa tulee rukoilla:

"Herra on ilmoittanut sinulle, ihmine, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupetta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä." (Miika 6:8)

Tyrannimaisesti hallitsevien ja kansaa murhaavien johtajien suhteen voimme rukoilla

"Rauetkoon heidän hankkeensa. Kukista heidät heidän rikostensa paluouden tähden, sillä he niskoittelevat sinua vastaan." (Ps. 5:11)

Voimme rukoilla, että kaikkien kansojen johtajat saavat kuulla evankeliumin ja kääntyä Jumalan puoleen.

"...hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä,mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita." (Jes. 52:15)

Rukoile lisäksi yhteiskunnan eri alueiden puolesta, että Jumala antaisi heille ymmärrystä, kirkastaisi tahtonsa ja johtaisi heitä totuuden tuntemiseen:

1. Poliittiset vaikuttajat eri tasoilla
2. Oikeuslaitos
3. Hengelliset vaikuttajat (kirkkokuntien ja uskontojen johtajat ja vaikuttajat)
4. Koululaitos, tiedeyhteisö
5. Kulttuurin ja median vaikuttajat
6. Talouselämän vaikuttajat
7. Eri laitosten viranomaiset


Keskiviikko: Rukous kansakuntien puolesta

"Sinä olet verelläsi ostanut Jumalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoita ja maista." (Ilm. 5:9-10)

Rukousaiheita:
1. Evankeliointia estävän lainsäädännön murtuminen
2. Evankeliointia estävän kulttuurin muuttuminen ja avautuminen (esim. kaiken vieraan ja uuden pelko)
3. Evankeliointia estävän muiden uskontojen vaikutuksen murtuminen
4. Materialististen aatteiden murtuminen

Käytä apunasi erilaisia lähdeteoksia, joista saat konkreettista ja ajankohtaista tietoa eri maista, niiden tilaisteista, evankeliointityöstä ja hengellisistä tarpeista.
Paras tämän aihepiirin lähdeteos esirukoilijalle lienee Patrick Johnstonen ja Jason Mandrykin Operation World, 21st Century Edition. (Paternoster Publishing. Ingernational Research Office. WEC International. 2001 USA.) Siinä käydään läpi maailman kaikkien maiden tilanne ja kohta kohdalta strategiset rukousaiheet.


Torstai: Rukous työntekijöiden puolesta

Miten rukoilla evankeliumin työntekijöiden puolesta?Perjantai: Rukous seurakunnan puolesta

Miten rukoilla seurakunnan puolesta?Lauantai: Rukous kärsivien puolesta
(sairaiden, nälkäisten, vähäosaisten, sorrettujen puolesta)

"Hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra pelasti heidät ahdingosta. Hän lähetti sanansa, ja se paransi heidät, haudan partaalta hän auttoi heidät turvaan." (Ps. 107:19-20)
"Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa" (1 Moos. 20:18)

Esimerkkirukous:
RUKOUS ITÄ-EUROOPAN KATULASTEN PUOLESTA

(Mission Possible ry)

1. Isä, pyhitetty olkoon Sinun nimesi
Sinä olet Luoja, Sinä olet meidän isämme... me olemme sinun kättesi tekoa (Jes. 64:8). Niinkuin Isä armahtaa lapsiansa, niin sinäkin, Herra, armahdat pelkääväisiäsi (Ps. 103:13)
Sinä olet meidän apumme ja kilpemme (Ps. 33:20)
Sinä olet Lunastaja, "Meidän Lunastajamme" on ikiajoista Sinun nimesi (Jes. 63:16).
Sinä olet uskollinen. Sinä olet rakastava ja armollinen.

2. Isä, käymme nyt Sinun valtaistuimesi eteen Jeesuksen lunastustyön perusteella, että Sinun valtakuntasi tulisi Itä-Euroopan sorrettujen lasten ja nuorten keskuuteen. Tapahtukoon Sinun hyvä tahtosi heitä kohtaan!

Maan pimennot ovat väkivallan pesiä täynnä. Älä salli sorretun kääntyä häväistynä takaisin. Saakoot kurja ja köyhä ylistää sinun nimeäsi. Nouse, Jumala, aja asiasi. (Ps. 74:18-23)
Sinun valtakuntasi on vanhurskauden valtakunta
"Herra, sinä teet vanhurskauden ja hankit oikeuden sorretuille. (Ps. 103:6)
Lasten kaltaisten on Sinun valtakuntasi. (Matt. 18:10-14).
Kohotamme kätemme Sinua kohti pienten lasten elämän puolesta (Val. 2:20).
Sinun tahtosi ei ole, että yksikään näistä pienistä hukkuisi.

3. Herra, toteuta ja tee Itä-Euroopan katulapsityössä, mitä olet Sanassasi luvannut,
Tee sen mukaan, mitä olet Sanassasi kertonut toimintaperiaatteistasi ja tahdostasi.

Herra, sinä vapahdat kurjan ja avuttoman sortajan vallasta ja väkevämmän kädestä (Ps. 35:10). Tulkoon vankien huokaus sinun kasvojesi eteen, suuren käsivartesi voimalla pidä elossa kuoleman lapset.

Isä, tulkoon kadun lapsille ja nuorille vapautus henkilöistä, jotka orjuuttavat ja hyväksikäyttävät heitä. Tulkoon vapautus pimeyden valloista ja niiden vaikuttamista asioista ja ajattelumalleista, jotka sitovat lapset katuelämään: vapautus liimasta ja huumeista, vapaudenkaipuusta, halusta olla oma herransa.

Jeesus käski rukoilla, että sinä, Isä, lähettäisit elonkorjaajia.

Isä, pyydämme siis, että lähetät hädässä oleville kadun lapsille auttajia ja riittävästi työntekijöitä ja avustajia, joilla on kutsu tällaiseen työhön. Varjele ja vahvista heitä vaikeassa työssä.

Herra, sinä olet luvannut olla orpojen isä ja sorrettujen puolustaja ja ajaa heidän asiansa. (Ps. 68:6-7, Snl. 22:23) Sinä kiellät sanassasi: Älä raasta vaivaista, siksi että hän on vaivainen, äläkä polje kurjaa portissa, sillä Sinä ajat hänen asiansa.

Herra, ota sinä Itä-Euroopan katulapset huostaasi, aja heidän asiansa.

Herra, sinä annat hylätyille kodin. (Ps. 68:6-7), sinä korjaat äitinsä hylkäämän.
Sinä olet sanonut: Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö Heitä...

Rukoilemme tiloja ja uusia turvakoteja, joissa voimme tuoda lapsia Jeesuksen luo
Rukoilemme jokaisen lapsen virallisten asioiden, huoltajuuskysymysten ja
asuinpaikka-asioiden järjestymistä.

1 Tim 2:1-2: Rukoilemme näiden maiden esivallan puolesta, että saisimme elää rauhallista elämää ja palvella Sinua.... Sinä olet sanonut: Älä väijy vanhurskaan majaa, älä riistä hänen leposijaansa.

Rukoilemme muutosta asioihin, jotka vaikeuttavat lasten auttamista. Rukoilemme epäedullisen lainsäädännön ja hallinnollisten käytäntöjen ja viranomaisten asenteiden muuttumista. Pyydämme turvakodeille varjelusta ja työrauhaa.

Herra, sinä olet parantaja

Rukoilemme ruumiillista parantumista ja henkistä toipumista kadulta pois tuleville lapsille.

Joka on Kristuksessa, se on uusi luomus

Pyydämme kadulta tuleville lapsille ja nuorille väärien ajatusmallien sijaan motivaatiota ja voimaa aloittaa uusi elämä; tottelevaisuutta, ymmärrystä, kärsivällisyyttä, ahkeruutta.
Rukoilemme, että Pyhä Henki synnyttäisi hengellisen elämän, terveen kasvun uskossa sekä saisi aikaan pysyvää muutosta ja kestävää hedelmää.

Sinä olet saattava päätökseen alkamasi työn.

Suo uskoontulleiden lasten ja nuorten säilyä uskossa.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Rukoilemme lasten ja nuorten auttamiseen varoja ja kaikkea tarpeellista heidän elämäänsä.

Kiitämme sinun tähänastisista teoistasi ja vastauksistasi. Kiitos jokaisesta pelastuneesta lapsesta, kiitos jokaisesta työn tukijasta. Sinulle yksin kuuluu kunnia ja kiitos!


Sunnuntai: Rukous perheen puolesta

Miten rukoilla omien lasten puolesta