TUNNIN JAKAMINEN 12:EEN JAKSOON

Lähde:
Dick Eastman, The Hour that Changes the World; Love on Its Knees, kokoomateoksessa Dick Eastman on Prayer,Global Christian Publishers, 1999 USA


"Taito rukoilla ei tule itsestään, vaan se on opeteltava. Siihen tarvitaan tietoa rukouksesta ja sen lainalaisuuksista, samoin kuin rukouksen harjoittamisen kautta saatavaa kokemusta." (Lindsell)

Kirjassaan The Hour that Changes the World Dick Eastman jakaa tunnin 12:een 5 minuutin jaksoon, joiden järjestystä ja pituutta voi vaihdella.


1. YLISTYS

Erota rukouksen alussa aikaa pelkkään Jumalan ylistämiseen.

2. ODOTUS

Ylistyksen jälkeen hiljennä mielesi. Ajattele vain Jumalaa.

3. TUNNUSTUS

Tunnustaminen on oman tilan vilpitöntä tunnistamista ja kertomista Jumalalle.

4. RUKOUS RAAMATUNPAIKKOJEN POHJALTA

5. VALVOMINEN

6. ESIRUKOUS

"Esirukous on välittäjänä toimimista, seisomista hukkuvien sielujen ja kaikkivaltiaan Jumalan välissä."
"Esirukous on vain yksi rukouksen osa-alue, mutta sitä voi kutsua rukouksen sydämeksi."
"On totta, ettei esirukouksemme pelasta syntisiä, mutta jollakin tavalla se auttaa valmistamaan heidän sydämiään vastaanottamaan sanoman Jeesuksen rakkaudesta."
"Meillä on valtuudet ottaa viholliselta takaisin kaikki, mitä se yrittää pidättää itsellään. Tämä tapahtuu rukouksen kautta ja kaikkien niiden toimien kautta, joihin rukous meidät johdattaa.
"

7. HENKILÖKOHTAISET PYYNNÖT

Pyytäminen on se osa rukousta, jossa anomme itsellemme, omaan elämäämme liittyviä asioita. Henkilökohtaisen aineellisen tai hengellisen siunauksen pyytäminen ei ole epäraamatullista. Ks. esim. Jabesin rukous (1 Aik. 4:9-10: "Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni;jospa sinun kätesi olisi minun kanssani ja sinä varjelisit pahasta...").

Pyytäminen ilmaisee riippuvuutemme Jumalasta.

"Pyyntöjesi tulee olla niin selkeitä, että kun tulet ulos rukouskammiostasi, voit sanoa: 'Tiedän, mitä olen Isältä pyytänyt, ja odotan vastausta."
"Pyytäminen on Jumalan valtakunnan laki, joka koskee kaikkia."
"Pyytäminen ilmaisee sitä, mitä haluamme. Joitakin asioita Jumala ei anna meille, ellemme pyydä niitä."

8. KIITOS

Kiitos eroaa ylistyksestä siten, että ylistys kohdistuu Jumalan ominaisuuksiin, kiitoksessa kiitämme Jumala Hänen siunauksistaan ja suurista teoistaan, joitan olemme saaneet osaksemme.
Voimme tuoda Jumalalle kiitosta kautta koko rukoushetkemme. "Tuokaa kaikki pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle"( Fil. 4:6)

"Mitä muuta voisimme omalta osaltamme antaa Jumalalle kuin kiitosta ja ylistystä?"
"Kiittäminen on siunausten tunnustamista".

9. LAULU
Keskeytä rukoushetkesi laulaaksesi Herralle. Laulaminen on enemmän kuin vaihtelun tuomista rukoukseen. Se on myös hengellinen taisteluase.

10. MIETISKELY

Mietiskely on hengellisten aiheiden pohtimista, hengellistä itsetutkistelua ja arviointia.
"Mietiskelyssä sovellamme hengellisiä tosiasioita ja periaatteita omaan itseemme Jumalan valtakunnan kansalaisina. Pyrimme johonkin konkreettiseen johtopäätökseen, jota voimme soveltaa päivittäiseen elämäämme."

Mietiskelyn tarkoituksena on nähdä ja ymmärtää Jumalaa ja Hänen suunnitelmiaan.
Mitä todella uskon Jumalasta? Miten Raamatun opetus Jumalasta voisi enemmän muokata elämääni? Miten se, mitä tiedän Hänestä, voi vaikuttaa päivittäiseen elämääni enemmän?

11. HILJAINEN KUUNTELEMINEN

Kuunteleminen eroaa odotuksesta siten, että keskityt odottamaan Herralta Hänen mahdollista puhettaan tai ohjeitaan. Rukouksen tulisi olla vuoropuhelua, ei yksinpuhelua.

"Hiljaisuus on merkki voimasta. Äänekkyys ei merkitse sitä, että meillä on voimaa." (J.R. Miller)
"Nykyisessä yhteiskunnassa olemme äänien piirittämiä. Lehdet, otsikot ja mainokset täyttävä mielemme sanoilla. Säännöllinen rukous tuo elämäämme niitä hiljaisuuden ja keskittyneisyyden hetkiä, joissa voimme kuulla Vapahtajan hiljaisen äänen." (Hubbard)
"Säännöllinen hiljainen hetki tuo ne olosuhteet, joissa voimme oppia kuuntelemaan Jumalaa." (Demaray)
"Hiljaisuuden hintana on silmien sulkeminen siltä, mitä tämä maailma pitää tärkeänä. Hiljaisuuden hintana on se, että käytämme aikaa, paljon aikaa opetellaksemme kuuntelemista."
"Voimakas, uutta luova rukous vaatii taustakseen hiljaisuutta. Ellemme osaa harjoittaa hiljaisuutta, emme voi myöskään oppia tuntemaan rukouksen voimaa." Mikään ei ole tässä aktiivisessa maailmassa vaikeampaa kuin hiljainen kuunteleminen. (John Hanne)

12. YLISTYS

Päätä rukoushetkesi ylistyksellä, jolla myös aloitit sen.