Mihin voit vedota Jumalan edessä

Lähde: Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.


Ennen kuin esität Jumalalle perusteita rukousasiallesi,
- varmistu siitä, että sydämesi on puhdas ja motiivisi ovat oikeat.
- varmistu siitä, että perustelet Jumalalle asiaa, joka tuo Hänelle kunniaa, on Hänen tahtonsa mukainen ja koituu Hänen valtakuntansa hyväksi.

Kun olet varma näistä asioista, voit esitellä vetoomuksesi ja perustelusi rohkeasti Jumalan edessä.

Rukouksesi tarkoituksena ei ole kertoa ja tiedottaa Jumalalle tarpeesta, joka painaa mieltäsi. Jumala tietää koko tilanteen paremmin kuin sinä.
Sinun on rukoiltava, koska Jumala on säätänyt niin, että Hän toimii sinun rukouksesi kautta, kun se liittyy Jeesuksen välittäjäntyöhön Isän oikealla puolella.


1. Vetoa Jumalan nimen kunniaan

Monet tilanteet ja asiat häpäisevät Jumalan nimeä, jos ne saavat jatkua.
Jumala pelasti Israelin Punaisen meren luona "nimensä kunnian tähden" (Ps. 106:8).
Joosua: "Miten sinä pelastant oman nimesi kunnian?" (Joos. 7:9).
Daavid rukoili Jumalan nimen tähden "Silloin sinun nimesi on ikuisesti oleva suuri" (2 Sam. 7:26)

.
2. Vetoa Jumalan asemaan ja suhteeseen itseesi nähden

a. Jumala on Luojasi, sinä olet Hänen kättensä tekoa. Hänen luomuksenaan, jonka on tarkoitus tuoda Hänelle kunniaa, sinulla on oikeus rukoilla ja vedota Luojaan. (Job 10:3,8-9; 14:15, Ps. 119:73)

b. Jumala on Auttajasi (Ps. 33:20; 40:18; 63:8), aina läsnäoleva apu, auttajamme hädän hetkellä (Ps. 46:2). Vetoa siihen, että Hän on aina ollut auttajasi (27:9).

c. Jumala on Lunastajasi (Ps. 19:15). Hän kutsuu itseään sinun Lunastajaksesi (Jes. 4114; 54:5). Hän on luvannut, että koska Hän on sinun Lunastajasi, Hän opettaa sinulle sen mikä on parasta (48:7). Hän todistaa maailmalle olevansa sinun Lunastajasi (49:26). Hän armahtaa sinua, koska Hän on Lunastajasi. (54:8). Herra ei laiminlyö rooliaan lunastajana eikä unohda Lunastajan-nimeään. Jesaja vetosi tähän voimakkaassa esirukouksessaan (Jes. 63:16).
d. Jumala on Isäsi. Jesaja vetosi Jumalan rooliin sekä Luojana että Isänä: "Mutta olethan sinä, herra, meidän isämme! Me olemme savea, sinä saven valaja, kaikki me olemme sinun kättäsi tekoa." (Jes. 64:7).
Voit vedota Jumalan isänsydämen sääliin ja laupeuteen. (Ps. 103:13; Mal. 3:17).
Jeesus usein rukouksissaan vetosi Jumalan isänominaisuuteen. "Abba, Isä" on voimakas vetoomus (Mark 14:36; Room. 8:15; Gal. 4:6).

3. Vetoa Jumalan ominaisuuksiin

Vetoa Jumalan oikeudenmukaisuuteen
Aabrahan vetosi Jumalan oikeudenmukaisuuteen: "Ethän voi tehdä niin" Eikö koko maailman tuomari tuomitsisi oikein?" (1 Moos. 18:25).
"Herran edellä kulkee oikeus" (Ps. 85:14). "Vanhurskaus ja oikeus ovat hänen valtaisuimensa perustus" (Ps. 97:2). Voimme pyytää Häntä, joka on täysin vanhurskas itsessään ja kaikissa teoissaan toimimaan vanhurskauden ja oikeuden puolesta. (Ps. 96:13).

Vetoa Jumalan uskollisuuteen
Psalmissa 89 Etan vetoaa kuusi kertaa Jumalan uskollisuuteen.
Daavid vetosi Jumalan uskollisuuteen: "Sinä uskollinen, sinä vanhurskas, vastaa minulle!" (Ps. 143:1).

Vetoa Jumalan armoon ja rakkauteen
Näihin ominaisuuksiin vedotaan kaikkein useimmin.
Daavid perusti rukouksensa Jumalan armoon. "Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni" (Ps. 4:1; 27:7; 30:11; 86:6, 15-16)

4. Vetoa ihmisten murheisiin ja tarpeisiin

Jeremia pyysi, että Jumala katsoisi kansan kärsimyksiä. (Val. 2:20-21).

5. Vetoa aiempiin rukousvastauksiin

Siinain vuorella Mooses aloitti esirukouksensa vetoamalla siihen, miten pitkälle Jumala oli jo auttanut Israelia (2 Moos. 32:11-12).
Daavid muistutti Jumalan aiemmista armotöistä: "Sinä olet aina ollut minun apuni. Älä nytkään jätä minua." (Ps. 27:9. Ps. 78, 85:1-7)

6. Vetoa Jumalan Sanaan ja sen lupauksiin

Mooses: "Sinä sanot... sinä olet sanonut" (2 Moos. 33:12)
Daavid: "Tee, niin kuin olet puhunut..." (1 Aik. 17:23-26)

7. Vetoa Jeesuksen vereen

Emme voi vedota voimaakkaampaan asiaan Jumalan edessä kuin Hänen Poikansa kärsimyksiin, vereen ja kuolemaan.
Tuo Isän eteen Jeesuksen haavat; muistuta Isää Getsemanen tuskasta ja Jeesuksen huudosta, kun hän rukoili ja taisteli maailman pelastuksen puolesta. Muistuta Isää maailman pimeimmästä hetkestä Golgatalla, kun Hänen Poikansa kärsi meidän tähtemme. Vetoa Jeesuksen voittoisaan huutoon: "Se on täytetty!"