ISÄ MEIDÄN -RUKOUKSEEN PERUSTUVA RUKOUSMALLI

Lähde: Larry Lea, Learning the Joy of Prayer, Kingsway Publications, 1997 Great Britain.

 

Kirjassaan "Learning the Joy of Prayer" Larry Lea soveltaa päivittäiseen rukoukseen Isä meidän -rukouksen mallia:

1. Pyhitetty olkoon sinun nimesi

Ajattele mielessäsi Jeesuksen uhria Golgatalla ja kiitä Jumalaa, että tämän uhrin ja Jeesuksen veren ansiosta saat kutsua häntä Isäksi.
Tuo ylistystä ja kunniaa Jumalan nimelle sen perusteella, mitä Hänestä käytetyt 8 eri hebreankielistä nimitystä merkitsevät sinulle:

2. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi

Julista uskossa Jumalan valtakunnan ja tahdon toteutumista seuraavilla alueilla:

a. Oma elämäsi
- Pyydä Jeesusta istumaan elämäsi valtaistuimella ja hallitsemaan sen kaikkia alueita.
- Vaella koko päivän ajan tietoisesti Jumalan edessä
b. Perheesi: puolisosi, lapsesi, omaisesi, muut läheisesi
c. Seurakuntasi: saarnaaja ja vanhimmisto, seurakuntalaiset, seurakunnan työ
d. Maasi ja kansasi: Valtakunnan ja kaupungin johtajat, maan hengelliset johtajat, kansallinen herätys

3. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme

a. Ole Jumalan tahdossa
- Rukoile Jumalalta apua, että osaisit etsiä ensin Hänen valtakuntaansa ja erottaisit joka päivä aikaa Raamatulle ja rukoukselle
- Rukoile voidaksesi täyttää tehtäväsi omassa seurakunnassasi ja antaaksesi varoistasi Jumalan valtakunnan työhön
- Rukoile tehokkuutta ja tasapainoa työelämääsi.
- Rukoile apua hoitaaksesi oikein maallisia asioitasi, talouttasi ja velvoitteitasi
b. Usko ja luota Jumalan huolenpitoon
- Rukoile uskossa Luuk. 6:38:n ja Fil. 4:19:n pohjalta. (“Antakaa, niin teille annetaan... niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan.”Luuk. 6:38; “Minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4:19)
- Kiitä Jumalaa siitä, että Hän tietää tarpeet jo etukäteen.
c. Esitä tarpeesi Jumalalle konkreettisesti
- Päätä rukoilla sen sijaan että murehtisit.

4. Anna meille meidän velkamme anteeksi

a. Pyydä Jumalalta anteeksi
- Pyydä Häntä näyttämään ne elämäsi alueet, jotka eivät miellytä Häntä
- Tunnusta syntisi. Hyväksy se, mitä Jumala sanoo synnistä. Pyydä vapautusta kaikista kahleista.
- Elä kuuntele syyttävää ääntä. Muista, että olet täydellinen ja vanhurskas Jeesuksessa.
b. Anna anteeksi muille
- Anna anteeksi muille tahtoratkaisun perusteella. Rukoile heidän puolestaan.
- Päätä vastata pahaan hyvällä ja rakastaa ja siunata vastustajiasi.
- Rukoile, että voisit kokea runsain mitoin Hengen hedelmän ilmenemistä elämässäsi (Gal. 5:22-23: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen)


5. Älä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta

Pukeudu Jumalan taisteluvarustukseen, jotta voisit pitää puoliasi paholaisen juonia vastaan (Ef. 6:11)
Usko Jumalan lupauksiin on suojamme.

Totuuden vyö

Julista uskossa Raamatun perusteella: "Jeesus, sinä olet minun totuuteni" (Joh. 14:6 "Minä olen tie, totuus ja elämä")

Vanhurskauden haarniska:

"Jeesus, sinä olet minun vanhurskauteni" (2 Kor. 5:21 "Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden", Kol. 2:10 "Hänen yhteydessään te olette tulleet tästä täyteydestä osallisiksi.")

Kenkinä jaloissa alttius julistaa rauhan evankeliumia:

"Jeesus, sinun avullasi voin olla valmis, sinussa voin kaiken." (Fil. 4:13 "Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa")

Pelastuksen kypärä:

"Jeesus, sinä olet minun pelastukseni" (Hebr. 5:9 "..hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia.")

Hengen miekka, Jumalan Sana:

"Jeesus, sinä olet elävä Sanani" (Joh. 6:63 "Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä.")

Uskon kilpi:

"Jeesus, sinä olet minun uskoni" (Gal. 2:20 "Sen elämän, jota tässä ruumissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan")

Rukoile Jumalan varjelusta itsellesi ja läheisillesi ja julista uskossa Psalmin 91 perusteella

"Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan." ( jae 2).
"Herra pelastaa minut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta" (jae 3)
sen vuoksi että:
"olen ottanut suojakseni Korkeimman," (jae 9)
"turvaan Häneen" (jae 14)
"ja tunnustan Hänen nimeään" (jae 14)


6. Sillä Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Valtakunta:
1. Ylistä Isää, joka on nähnyt hyväksi antaa sinulle valtakunnan (Luuk. 12:32), vapauttanut sinut pimeyden vallasta ja siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan — rakkauden ja valon valtakuntaan. (Kol. 1:11-12)
2.
Julista uskossa: “Jumala on vapauttava minut kaikesta pahasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa”(2 Tim. 4:18)

Voima:
1. Ylistä Jumalaa, joka on luonut maailman voimallaan (Jer. 10:12) ja hallitsee voimallaan iankaikkisesti (Ps. 66:7). Kiitä ja ylistä Jumalaa siitä, että Hän on kutsunut sinut olemaan osallinen voimastaan.
2.
Ajattele Jumalan voimaa ja ylistä Häntä siitä, että Hän on paljon suurempi kuin inhimilliset ongelmat. Hän tekee ihmeitä ilman määrää.
3. Julista uskossa: “Herra antaa minulle voiman korkeudesta (Apt. 1:8) ja vahvistaa minua väkevyytensä voimassa (Ef. 6:10), Hän antaa väsyneelle voimaa yltäkyllin (Jes. 40:29), Hän on antanut minulle vallan tallata kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole minua vahingoittava (Luuk. 10:19).

Kunnia:
1. Ylistä Jumalaa, kunnian kuningasta (Ps. 24:8): “Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikea muuta korkeammalla...”(1 Aik.29:11)
2. Pyydä Jumalalta, että Hän auttaisi sinua elämään nimensä kunniaksi, ja kiitä ja ylistä Häntä siitä, että Hän on kutsunut sinut olemaan osallinen kirkkaudestaan (1 Tess. 2:12).