Esirukouksen avainsanoja: TAHTO

Lähde: Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.


Esirukous perustuu rukoilijan tahtoon

Rukoilija haluaa nähdä Jumalan puuttuvan asioihin, Jumalan tahdon tapahtuvan maan päällä.


Mitä voimakkaammin sinä tahdot tätä, sitä syvemmin ja voimakkaammin sinä etsit Herraa ja olet lopulta valmis antamaan kaikkesi, että saat haluamasi voiton.
"Rukoilija, jolla ei ole sydämen pohjasta tulevaa halua rukoilla jonkin asian puolesta, ei voi todella rukoilla."

Taivas haluaa vilpittömyyttä ja todellista tahtoa, ei hyvinmuotoiltuja rukouksia, jotka kuulostavat oikeilta.

Kun olemme jonkin aikaa harrastaneet säännöllistä rukousta, alamme nähdä, missä todella kulkee vilpittömän, sydämen haluun perustuvan rukouksemme raja, ja mikä on pinnallisempaa rukousta.

"Toisto on suloista Jumalan korvissa silloin, kun se on sielun pohjasta tulevaa huutoa. Jeesus toisti samaa rukousta Getsemanen tuskassaan." (Duewel)

Kun todella haluamme rukousvastausta, rukoilemme hellittämättä, riippumatta siitä, millaiset on tunnetilamme tai vireytemme. Jos meillä vielä on rukousmieli, sen parempi! (Fraser)

Vilpitön tahto puhdistaa rukouksesi tyhjistä fraaseista. Se poistaa rukouksistasi asiat ja sanat, joita toistat vain tavan vuoksi ja jotka eivät ilmaise sisintäsi. Rukoukseesi jää jäljelle vain se, millä on todella merkitystä.

Rukous on sielun huutoa

Silloinkin, kun huulillasi ei ole sanallista rukousta, koko olemuksesi huutaa Jumalan puoleen.

"Sinä kuulet nöyrien halajamisen, Herra... sinä teroitat korvasi" (Ps. 10:17)

Sinun halusi rukoilla tekee rukouksestasi erittäin henkilökohtaisen. Se on juuri sinun sydämesi huuto. Kukaan muu ei ehkä voisi samalla tavalla kokea niitä asioita, joiden puolesta sinä huudat Jumalan puoleen.

"Sen näyn, minkä puolesta rukoilet, täytyy muuttua sinussa palavaksi haluksi nähdä Jumalan vastaus. Tästä halusta on tultava sinun syvä sisäinen periaatteesi, pakottava voima, joka tuo rukoukseesi tulta ja päättäväisyyteesi raudan lujuutta!" (Duewel)

Jeesus haluaisi, että hänen seuraajissaan palaisi pyhä tuli, joka saa heidät palavasti tahtomaan Jumalan asioita.

"Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella", sanoi Johannes Kastaja Jeesuksesta. (Matt. 3:11)

"Tämä sielun pyhä liekki herättää taivaan kiinnostuksen, vetää Jumalan huomion puoleensa ja tuo armon ehtymättömät rikkaudet niiden käyttöön, jotka koko sydämestään, koko olemuksellaan haluavat nähdä Hänen toimivan... Rukouksen on oltava palava. Palavan rukouksen liekki nousee taivaaseen." (Bounds)

"Jos rukouksissamme on vain vähän sydäntä mukana, emme voi odottaa, että Jumala laittaa paljon sydäntä mukaan vastatakseen niihin." (Torrey)

Elia "rukoili rukoilemalla" (Jaak. 5:17)

John Knox rukoili: "Anna minulle Skotlanti, tai kuolen!" John Smith rukoili Englanniss samaan tapaan: "Anna minulle sieluja, muuten kuolen!" Ja Jumala antoi hänelle sieluja

"Herra, minun pelastukseni Jumala, päivin ja öin minä huudan sinun edessäsi." (Ps. 88:2)

Jeesus "väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden." (Hebr. 5:7)

Rukouksen tärkein mittari ei ole sen pituus, vaan sen syvyys; ei sen kauneus vaan sen palo. Ei ole viime kädessä olennaista, kuinka monta tuntia rukoilet, vaan kuinka voimakkaasti rukoilet. (Duewel)
"Jumala vihaa vierasta tulta. Meidän ei kannata yrittää omin voimin synnyttää voimakkaan rukouksen vaikutelmaa tai tunnetta."

 

Miten voi kehittää ja ylläpitää halua ja intoa rukoilla

Reagoi heti, kun tunnet kehotusta rukoilla

Pidä yllä normaalia rukousohjelmaasi, ja kun tunnet kehotusta rukoilla jonkin uuden asian puolesta, ota vastaan tämä kehotus ilolla ja vastaa rukoushaasteeseen.
Kun olet uskollinen, voit saada ajan mittaan lisää rukousvastuuta. Älä huolestu, vaikka et kokisikaan samanlaisia yliluonnollisia kehotuksia rukoukseen kuin jotkut muut.

Anna vastuuntuntosi kasvaa

Ole uskollinen omassa tehtävässäsi ja seiso omalla paikallasi! Lopulta tunnet, ettet voisikaan jättää tätä paikkaasi, vaan hoidat vastuualueesi ilman muuta, tietäen, että se on sinun tehtäväsi.

Älä ota liian paljon rukousaiheita

Rukoilija voi tehokkaasti ottaa esirukousvastuulleen vain rajallisen määrän asioita.
Kukaan ei voi rukoilla pitkiä, voimakkaita rukouksia koko maailman puolesta. Jos tehtäviä on liikaa, rukoilija väsyy ja into voi laimeta.
Valitse rukouskohteiksi asioita, joissa tarve on erityisen suuri tai jotka jostakin syystä ovat sinulle läheisiä.
Aiheita ovat esim. jatkuva rukous herätyksen puolesta, oma seurakunta, kansa, nuorisotyö, vankilatyö, lähetystyö islaminuskoisissa maisissa, radiotyö, TV-työ, joku yksittäinen saarnaaja-evankelista tai lähetysjärjestö. Rukoustaakkana voi olla lasten hyväksikäyttö, katulapset, AIDS-orvot, lapsisotilaat. Rukouskohteena voi olla jokin kansakunta: Intia, Kiina.

Älä ota ylivoimaisen suuria rukoustehtäviä

Meillä on halu ja haave nähdä Jumalan tahdon toteutuvan maailmanlaajuisesti. Jotta voisit ylläpitää rukousintoa, älä kuitenkaan rukoile pelkästään sellaisten kohteiden puolesta, joita varten todennäköisesti tarvitaan suurten joukkojen pitkäaikainen, yksimielinen rukous (esim. islamilaisen maailman avautuminen evankeliumille). Ole tällaisessakin rukoustaistelussa mukana, mutta pidä rukouslistallasi tarpeeksi paljon itsellesi läheisiä, konkreettisia asioita.

Rukoile yhdessä muiden kanssa

Rukoileminen yhdessä muiden kanssa ja rukousvastuun jakaminen vahvistaa intoa ja säännöllisyyttä. Tunnet, ettet ole yksin.

Lue Raamattua ja innostavaa hengellistä kirjallisuutta

Esirukous on oma erikoisalueensa, eikä esirukoilijan tarvitsemaa erityistä kannustusta ja opetusta aina ole esillä seurakunnan opetusohjelmassa. Yritä saada käsiisi hyvää ja rohkaisevaa kirjallisuutta, joka vahvistaa intoasi.
"Raamatun Sana luo uskoa, koska sillä on takanaan Jumalan arvovalta. Hengellinen kirjallisuus ja toisten todistukset luovat intoa ja halua, että tämä rohkaiseva esimerkki toteutuisi sinunkin elämässäsi."

Älä salli takapakkia

Jos tunnet, että sinulla on sisimmässäsi rukouksen liekki, pidä yllä tätä tulta, miten suuri tai pieni se onkin. Älä anna toisarvoisten asioiden uudestaan vallata paikkaa niiltä arvokkailta asioilta, jotka ovat tulleet elämääsi. On niin paljon asioita, jotka yrittävät tunkeutua rukoushetkeesi ja viedä huomiotasi.

Tarkista, että rukoilet Jumalan tahdon mukaan
Inhimillisyydessämme saatamme toivoa ja rukoilla asioita, jotka perustuvat enemmän omiin kiinnostuksiimme ja etuihimme kuin Jumalan kunniaan. Voittava rukoustaistelu on mahdollista vain Jumalan tahdon mukaisissa asioissa

Luota ja ylistä


Kun tiedät rukoilevasi Sanan perustalla Jumalan tahdon mukaan ja kun uskosi tämän perusteella kasvaa, luota Jumalaan ja ylistä ja kiitä Häntä lupauksista, jotka koskevat sinua ja rukousaiheitasi.

Into ja tahto ovat viime kädessä Pyhän Hengen työtä


Kaikki hengellinen elämä on Pyhän Hengen aikaansaannosta. Rukousinto ja -tuli kasvavat, kun annat Pyhän Hengen toimia sinussa ja olet Jumalan läsnäolossa.