RUKOUS OMAN PAIKKAKUNNAN PUOLESTA


Puheen pääkohdat:

1. MIKSI ON RUKOILTAVA ASIOITA, JOTKA JUMALA HALUAA JOKA TAPAUKSESSA TOTEUTTAA?

Miksi ihmisten uskoontuloa, herätystä on rukoiltava?

 

2. MIKSI ON TÄRKEÄÄ RUKOILLA OMAN PAIKKAKUNNAN PUOLESTA?

1. Rukous oman paikkakunnan puolesta on osa keskeistä rukousvastuutamme

2. Raamattu, historia ja oman aikamme seurakunnan kokemus ja osoittavat, että tulokselliseen evankeliointiin ja herätyksiin liittyy aina rukous

3. Yhteisessä rukouksessa on erityinen voima

 

3. MILLAISTA ON RUKOUS OMAN PAIKKAKUNNAN PUOLESTA?

1. Pyytämistä

- teemarukousta
- konkreettista

2. Julistamista

- vapautuksen ja Jumalan tahdon julistamista
 

3. Sitoutunutta työtä
DIA 1 - ETUSIVU

Tervehdys ja alkusanat.


 

DIA 2 Pääkohdat

Tässä alustuksessa haluan rohkaista meitä kaikkia rukoilemaan ja otan esille seuraavat kysymykset:

•  Miksi on rukoiltava asioita, jotka Jumala haluaa joka tapauksessa toteuttaa?

•  Miksi on niin tärkeää rukoilla yhdessä oman paikkakunnan puolesta?

•  Millaista on rukous oman paikkakunnan puolesta?

 


DIA 3

MIKSI ON RUKOILTAVA ASIOITA, JOTKA JUMALA HALUAA JOKA TAPAUKSESSA TOTEUTTAA?

1.Tim . 2:1-4 Minä kehoitan sii s ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
2:2 kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
2:3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
2:4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Tässä sanotaan, että Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset.
Miksi on sitten rukoilemalla rukoiltava ihmisten uskoontuloa – jotain, mikä ilman muuta on Jumalan tahto?

 


Luuk. 10:2 Ja Jeesus sanoi heille: "Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.

Rukoilkaa työmiehiä (evankeliumin työntekijöitä) Tärkeä asia Jeesukselle.

Jos Jumala itse haluaa lähettää työmiehiä, miksei Hän yksinkertaisesti lähetä heitä? Jumala siis sanoo meille: Pyydä minua lähettämään, että lähettäisin.

Miksi pitää pyytää kaikkivaltiasta Jumalaa tekemään jotain, mitä Hän tahtookin tehdä?

 


DIA 4
Vastaus: Jumala on valinnut toimintatavakseen maan päällä toimia ihmisen kautta .

Mi tä tulee asioihin maan päällä, Hän on rajoittanut itsensä toimimaan ihmisten kautta.

Jo luomisessa Jumala valitsi ihmisen kautta toimimisen,
ei ihmisestä erillään. Ihminen on hänen edustajansa.


DIA 5

Tämä periaate - Jumalan ja ihmisen yhteistyö - kulkee punaisena lankana läpi Raamatun:

•  Jumala tarvitsi kansan, jonka kautta toimia

•  profeettoja

•  ihmiseksi syntyneen Messiaan

•  ihmisen käsiä laitettaviksi sairaiden päälle,

•  ihmisen äänen julistamaan

•  ihmisen jalat toimittamaan asioitaan

•  Ihmisen rukoilemaan ja pyytämään Jumalan tahdon tapahtumista maan päällä

 

"...Jumala antaa ihmisten tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat historian kulkuun... Ihmisen toimimattomuus ei mitätöi sovitustyötä, mutta ihmisen toimimattomuuden takia sovitustyö voi jäädä panematta toimeen kadotettujen ihmisten osalta."DIA 6
JUMALA PYYTÄÄ MEITÄ PYYTÄMÄÄN:

 

Jumala siis pyytää meitä, että pyytäisimme Häntä tekemään asioita, joita Hän tahtoo tehdä.

 

Siinäkin tapauksessa, että Herra itse haluaa aloittaa jotakin ja itse haluaa sitä, Hän tarvitsee ihmistä pyytämään tätä asiaa.

 

"Jumalan antamisella on erottamaton yhteys meidän pyytämiseemme. Se voima, jolla seurakunta voi valloittaa maailman, on saatavissa vain rukouksen kautta."

Kaikkivaltias Jumala ei pyydä rukoilemaan turhaan ja haaskaamaan aikaa, jos rukous ei oikeasti olisi tarpeen.


 

DIA 7

Esirukous on Jumalan tahdon kutsumista ihmisten elämään.

Ta ivas voi tahtoa, että jotakin tapahtuisi,
mutta taivas odottaa ja rohkaisee ihmisiä maan päällä haluamaan tätä samaa asiaa ja rukoilemaan, että se tapahtuisi.

Jumala tahtoo ensin jotakin taivaassa, ja sitten ihminen tahtoo samaa asiaa maan päällä.

Kun me rukoilemme ja pyydämme Jumalan tahtoa tapahtumaan, me hänen edustajinaan vahvistamme Hänen tahtonsa – me kutsumme sitä tapahtumaan.

ISÄ MEIDÄN -rukous: ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. ” Se ei edes ole pyyntö – siinä kutsutaan jotain tulemaan .

 


DIA 8

Kaikkivaltias Jumala tarvitsee rukouksiamme voidakseen siunata maailmaa

Jumala haluaisi tehdä paljon enemmän kuin Hän nyt voi tehdä.


DIA 9

MIKSI ON TÄRKEÄÄ RUKOILLA YHDESSÄ OMAN PAIKKAKUNNAN PUOLESTA?

 

Ensinnäkin

1. Rukous oman paikkakunnan puolesta on osa keskeistä rukousvastuutamme

Suuri asia ja suuri vastuu , joka on helpompi kantaa joukolla.

Me uskovat olemme Jumalan edustajat tällä paikkakunnalla.

Vastaavasti olemme pelastumattomien ihmisten edustajat Jumalan edessä täällä.


Jokaisella uskovalla on luontaisia rukousvastuualueita , joihin ei edes tarvitse erityistä näkyä tai kehotusta:

1. esirukousvastuu läheisten ihmissuhteiden perusteella: lapseni, puolisoni, omaiseni, sukuni

2. omasta seurakunnasta

3. asuinpaikasta: naapurusto, kylä, kaupunginosa, kaupunki, maa

4. maailman evankelioinnista

 

Meille on luontaisesti tärkeää, että omaan kaupunkiimme syntyisi otollinen ilmapiiri Sanan julistukselle ja vastaanottamiselle.

Meille on tärkeää, että jokainen ihminen kaupungissamme kohtaisi puhtaan evankeliumin sanoman, ymmärtäisi sen ja voisi ottaa sen vastaan.

Jos me emme rukoile oman kaupunkimme puolesta, tuskin kukaan muukaan jossain muualla rukoilee sen puolesta.

Ryhmän merkitys ratkaisevan tärkeä: Yksin on vaikea rukoilla riittävän määrätietoisesti ison kokonaisuuden puolesta.


DIA 10

2. Raamattu, historia ja oman aikamme kokemus osoittavat, että tulokselliseen evankeliointiin ja HERÄTYKSIIN LIITTYY AINA RUKOUS

Tästä on esimerkkejä usean vuosisadan ajalta eri puolilta maailmaa.

- Pohjois-Amerikan herätys 1800-luvun puolivälissä: New Yorkissa reformoitu kirkko oli asettanut hiljaisena miehenä tunnetun maallikon Jeremiah Lanphierin lähetystyöntekijäksi vilkkaalle bisnesalueelle.

Seurakunta oli alamaissa, eikä hän tiennyt, mitä tehdä. Lanphier järjesti kaupungissa rukouskokouksen eräänä keskiviikkona puolenpäivän aikaan. Paikalle tuli viisi miestä. Kaksi viikkoa myöhemmin he päättivät kokoontua rukoilemaan joka päivä. Puolen vuoden kuluttua eri puolella Amerikkaa 10,000 ihmistä rukoili säännöllisesti. Ja kahden vuoden sisällä miljoona ihmistä tuli uskoon!

- Kuuluisa Walesin herätys alkoi lokakuussa 1904. Sille olivat ominaisia p itkät rukouskokoukset. K ahden ensimmäisen kuukauden aikana 70,000 ihmistä tuli uskoon. Vuonna 1905 pelkästään Lontoossa metodistikirkko, jossa oli n. 55,000 ihmistä, lähes kaksinkertaistui kooltaan

- 1980-luvulla Filippiineillä muutama henkilö kä vi Etelä-Koreassa kansainvälisessä rukoustapahtumassa . He innostivat 200 lähetystyöntekijää Filippiin eillä pitä mään rukouskokouksia joka aamu klo 7 seurakunna n kasvu n puolesta . N äille alueille perustettiin muutaman vuoden sisällä 310 uutta seurakuntaa.DIA 11

Miksi rukous on niin tärkeää herätykselle ja paikkakunnan ilmapiirin muuttumiselle?

VASTAUS: Rukoilemalla käsittelemme perusongelmaa, jonka vuoksi ei-uskovat ihmiset eivät ole vielä löytäneet yhteyttä Jumalaan.

(2 Kor 4:4) "Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman jumala on sokaissut, niin että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva."

Tässä on ilmaistu ei-uskovan maailman ongelman ydin : ei kukaan terveesti ajatteleva ihminen, joka todella ymmärtää sanoman pelastuksesta ja Jumalan rakkaudesta ja jolla on käsitys iankaikkisuudesta, hylkäisi vapaasta tahdostaan omaa pelastustaan, omaa hyväänsä ja valitsisi itselleen äärimmäistä pahaa, iankaikkista kadotusta.

Ihmiset tekevät väärän valinnan, koska he eivät näe eivätkä ymmärrä sielun pelastukseen liittyviä asioita
tai heidän tahtonsa on sielunvihollisen orjuuttama ja sitoma.
Paholainen sokaisee ihmisten mieliä aktiivisesti.


DIA 12

Paavali puhuu linnoitusten, järjen päätelmien, Jumalan tuntemista vastaan nostettujen varustusten hajottamisesta ja ajatusten vangitsemisesta Kristuksen kuuliaisuuteen.

“Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, v aan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. (2 Kor. 10:4)


DIA 13

Mitä ovat linnoitukset? Ne ovat vankila ihmisen sisällä, ihmisen mielessä.

Hengellisissä linnoituksissa ei ole kyse pelkästään jostakin demonista, joka yksipuolisesti pitää ihmistä kahleissaan - eli jos demoni vain väistyisi, niin nämä sisäiset varustukset murtuisivat.

Kysymyksessä on vaikeampi ja monimutkaisempi tilanne: ihmisen omien ajatusmallien ja pimeyden voimien yhteisvaikutus. Ihmisen oma tahto ja pimeyden henkivaltojen toiminta yhdistyvät ja ruokkivat toisiaan.

Eri maiden ja jossain tapauksissa jopa kaupunkien ilmapiirissä voi nähdä ajatusmalleja ja suuntauksia, jotka vaikuttavat laajasti kautta erilaisten elämänalueiden ja ihmisryhmien.

Nämä suuntaukset syventävät ihmisten vieraantumista Jumalan sanan mukaisesta ajattelusta ja vievät heitä yhä etäämmälle pelastuksesta ja Jumalan valtakunnan ilmapiiristä.


DIA 14

Rukoillessamme ei-uskovien ihmisten laajamittaista kääntymistä Herran puoleen, rukoilemme käytännössä sitä, että demonien ja ihmisten mielen välinen orjuuttava side murtuisi.

Rukoilemme, että ihmisten tahto vapautuisi ottamaan vastaan pelastuksen Jeesuksessa.

Rukoilemme, että Pyhä Henki voisi avata ihmisen hengelliset silmät ja ymmärryksen evankeliumille — että Isä voisi vetää ihmiset Jeesuksen luo.

Rukoillessamme vaikutamme hengellisillä aseilla hengelliseen ilmapiiriin.

 DIA 15

Miksi on niin tärkeää rukoilla yhdessä oman paikkakunnan puolesta?

3. Yhteisessä rukouksessa on erityinen voima

 

Kun kaksi tai sitä useampi rukoilija yhteisestä sopimuksesta rukoilee jonkin asian puolesta, siinä on enemmän voimaa kuin yksittäisen rukoilijan rukouksessa.

Mitä enemmän on rukoilijoita, sitä enemmän sopimusta ja sitä enemmän voimaa.

Yhteinen rukous eri rukoustarpeiden puolesta perustuu keskinäisen sopimisen periaatteelle, joka löytyy Matt. 18:18-20: stä

“Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.
Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” 

Kun kokoonnumme seurakunnissa yhteen viikottain , se on hengen maailmoissa kaupungin tärkein tapahtuma !

Silloin meillä on mahdollisuus harjoittaa yhteistä rukousta tärkeiden aiheiden puolesta – esim. oman kaupunkimme puolesta!


DIA 16

Yhteinen rukous on julistus Jumalan edessä siitä, että tämä uskovien joukko valmistautuu yhteistyöhön Hänen kanssaan.

Vielä tärkeämpää kuin rukoilijoiden määrä on heidän hengellinen palonsa ja päättäväisyytensä.

– Rukouksessa ei ole tarvittu suuria joukkoja, mutta kylläkin sydänten yhteyttä, palavaa näkyä ja kestävyyttä.

”Jos seurakunnalla ei ole todellista halua ja janoa saada kokea Jumalan ilmestymistä, yhteinen rukous jää yhdeksi projektiksi muiden projektien joukkoon.” (Otis)

 


EDELLÄ OLEVAN VOI SANOA LYHYESTI NÄIN:

 

Kun me Jumalan edustajina omalla paikkakunnallamme

rukoilemme yhdessä kaupunkimme puolesta palavasti ja määrätietoisesti,

meidän rukouksemme valmistaa hengen maailmoissa tietä

herätykselle ja Jumalan voiman ilmestymiselle.

 


DIA 17

MILLAISTA ON RUKOUS OMAN PAIKKAKUNNAN PUOLESTA?

 

1. Rukous oman paikkakunnan puolesta on pyytämistä

 

Pyytäessämme noudatamme Uuden testamentin perusopetusta rukouksesta: “Anokaa, niin teille annetaan.” (Matt. 7:7)
Käänteisenä asia ilmaistaan Jaakobin kirjassa: “Teillä ei ole, sen tähden ettette ano” (Jaak. 4:3) .

"Pyytäminen on Jumalan valtakunnan laki." (Charles Spurgeon)

 

Kun rukoilemme herätystä, pyydämme ja anomme Jumalan apua ja ilmestymistä eri ihmisryhmien osaksi.

Pyytäminen perustuu Raamatun ilmoittamaan Jumalan tahtoon näitä ihmisiä kohtaan: Luemme vielä kerran:

“Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan , pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta , kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti.
Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo , että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” ( 1 Tim.2:1-4)


DIA 18

Mitä pyydämme, millaisia ovat rukousaiheet kaupungin puolesta?

Rukous kaupungin puolesta on teemarukousta , kaikki liittyy tavalla tai toisella samaan asiaan.

Se on laajojen linjojen rukousta .

Keskitymme suurempiin asioihin, joissa muutos ja vaikutus näkyy hitaammin: hengellinen ilmapiiri, negatiivisen kehityksen kääntäminen jne.

Tavallisessa rukouskokouksessa rukoillaan yleensä eri aihepiiriin kuuluvia asioita, yleensä joidenkin sen hetken ongelmien tai tarpeiden puolesta.

SEURAKUNNISSA ON VALTAVA TARVE TEEMARUKOUKSESTA. VALTAVA TARVE MAHDOLLISUUDESTA TEEMARUKOUKSEEN.

Seurakunnissa on rukoilevia ihmisiä, mutta heille olisi järjestettävä enemmän tilaisuuksia keskittyneeseen rukoukseen tiettyjen kaikille tärkeiden aiheiden puolesta.


DIA 19

- Rukous, pyytäminen kaupungin puolesta on myös konkreettista rukousta.

Rukoiltava asia lohkotaan ja eritellään selkeiksi osa-alueiksi, joita pyydämme Jumalalta.
Pyrimme kattamaan kaikki kaupungin asukkaat ja toiminnat.

Kaupungin jokainen asukas, perhe, päättäjä, toimija, instituutio, laitos tuodaan rukouksen kautta Jumalan rakkauden ja voiman vaikutuspiiriin.

 

On hyvä muistaa:

Silloinkin, kun rukoilemme yhteiskunnallisten asioiden puolesta, katse pysyy todellisessa päämäärässä — ihmisten hengellisessä heräämisessä.

”Yhteiskunnallinen tervehtyminen on herätyksen sivutuote.”

Meidän rukouksemme keskipiste ei ole siinä, että esim. taistelemme uuden olutbaarin perustamista vastaan

Sillä: ”Kun yhä suurempi osa väestöä tulee Jeesuksen herrauden piiriin, synnin, kieroutuneisuuden, hyväksikäytön ja ahneuden linnakkeet murtuvat.”


DIA 20

2. RUKOUS OMAN KAUPUNGIN PUOLESTA ON JULISTAMISTA

Rukous kaupungin ja herätyksen puolesta on Jeesuksen uhrin aikaansaaman vapautuksen julistamista hengen maailmoissa.

Kun rukoilemme kaupunkimme puolesta, julistamme ja kutsumme Jumalan valtakunnan tuloa ja Hänen tahtonsa tapahtumista tietylle ihmisryhmälle ja alueelle .

Jumalan kansana julistamme heidän osakseen Hänen tahtomaansa valkeutta: "Tulkoon valkeus — tulkoon Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevä valo!"

Isä meidän -rukouksen esirukouskohdat ( tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa) eivät muodoltaan ole pyyntöjä ("anna!", "auta!" ). - Ne ovat julistuksia ja kutsuja ("tulkoon!" "tapahtukoon!").

Kun rukoilemme Isä meidän –rukouksen mukaan, emme niinkään ano synnin ja sielunvihollisen orjuuttamille ihmisille vapautusta — pikemminkin julistamme ja vahvistamme Jumalan tahdon maan päällä.


DIA 21

Kolmanneksi:

3. Rukous oman kaupungin puolesta on sitoutunutta työtä

Meidän sitoutunut, määrätietoinen rukouksemme lamaannuttaa pimeyden voimia,  ja sen kautta Jumalan valo pääsee valaisemaan pimeydessä eläviä, pimeyden tekoja tekeviä ihmisiä.

Tämä edellyttää tiettyä kärsivällisyyttä ja asialle omistautumista, säännöllisyyttä.

Sitoudumme pitemmäksi aikaa rukoilemaan ajatuksella tietyn asian puolesta.

Pitkäjänteisellä rukouksella pyrimme saavuttamaan tarvittavan rukousmäärän

Rukousvastauksen saamiseen tarvittava rukousmäärä on salaisuus, jonka yksityiskohtia meidän ei ole annettu tuntea täällä ajassa.

Voimme vain lähestyä asiaa käytännöllisesti: rukoilla hellittämättä Jeesuksen ohjeen mukaan; rukoilla väsymättä, kunnes saamme vastauksen ja alkaa tapahtua (Luuk. 18)


DIA 22

Jes 62:6-7 Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat; älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa, ennenkuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa.

Tämä periaate sopii kaikkeen esirukoukseen ja rukoukseen jokaisen kaupungin puolesta.