2. Rukous Pyhän Hengen vaikutuksesta ja johdatuksessa


Sen lisäksi, että Uudessa testämentissa puhutaan siitä hengen uudesta tilasta, jossa me rukoilemme ja palvelemme Jumalaa, siinä puhutaan rukouksesta Pyhän Hengen vaikutuksesta ja johdatuksessa. Siirrymme nyt rukouksen pohjana olevasta olotilasta tarkastelemaan itse rukousta.

Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä
ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Juud 20-21

...rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; Ef. 6:18

Tämä eroaa kohdassa 1 käsitellystä rukouksesta hengessä (hengen uudessa tilassa) siten, että tässä 'Henki' on kirjoitettu tähän asiaan liittyvissä raamatunkohdissa isolla kirjaimella.
Tällä tarkoitetaan Pyhän Hengen konkreettista voimaa, vaikutusta ja johdatusta rukouselämässä.

"Hengessä rukoileminen" ei tässä yhteydessä tarkoita jotakin erityistä rukouksen muotoa, esim. kielillä rukoilemista, koska meitä kehotetaan koko ajan rukoilemaan Hengessä. Eli tässä mielessä meidän kaiken rukoilemisemme pitää tapahtua Hengessä.

Hengessä rukoileminen tässä merkityksessä on rukousta, jossa Pyhä Henki on innoittavana, vaikuttavana ja johtavana voimana. Rukoilemme Pyhän Hengen voimassa ja Hänen antamansa ohjauksen mukaan.

Pyhä Henki ensinnäkin herättää meidät rukoilemaan, ja hän myös johdattaa meitä rukoilemaan oikeiden asioiden puolesta.

"Suuri läksy kaikkien aikojen kaikkien rukoilijoiden opittavaksi on se, että ennen kaikkea opimme antautumaan täysin Pyhän Hengen johdatukselle, ja että täydellisesti luotamme Häneen, annamme Hänelle rukouksessa johtavan aseman.
Pyhän Hengen kautta rukoukseemme tulee arvoa, jota emme osaa edes kuvitella, ja Hänen avullaan opimme myös ilmaisemaan ja tuomaan esiin pyyntömme Jeesuksen nimessä." Andrew Murray


Rukous Hengen vaikutuksesta


Pyhä Henki nostattaa omasta hengestämme rukouksen, huudon Jumalan ja Isän puoleen ja tekee sen mahdolliseksi.

Rukous on uskovalle luonnollista, sillä hän on uusi luomus ja Jumalan lapsi. Uskovassa vaikuttava Pyhä Henki saa aikaan tämän rukouksen ja huudon Isän puoleen.

Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba! Isä!" Gal. 4:6

Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Room. 8:15-16


"Meidän on rukoiltava Hengessä... jos ylipäätänsä aiomme rukoilla. Pane tämä sydämellesi.
Älä suhtaudu rukoukseen kuin johonkin tehtävään, josta on suoriuduttava inhimillisin voimin.
Rukous on Jumalan työtä, Jumalan Hengen työtä." Arkkipiispa Trench.

 

Hengen vaikuttama rakkaus mahdollistaa esirukouksen.

Sitä mukaa kun Jumalan rakkaus, joka on 'vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta', saa meissä sijaa, alamme nähdä toisten tarpeet ominamme ja voimme antaa aikaamme ja energiaamme heidän puolestaan rukoilemiseen.

Pyhä Henki haluaa vuodattaa sisimpääsi ja koko olemukseesi Jumalan pyhän, itsensäuhraavan agape-rakkauden — saman rakkauden, joka sai Jeesuksen tulemaan maailmaan ja kuolemaan ristillä sinun vuoksesi.
Esirukous alkaa sydämistämme. Meillä on oltava tunteet, ennen kuin pystymme parantamaan muita. Meidän on nähtävä, ennen kuin voimme taistella. Wesley Duewel


Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa... Room. 15:30

Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, Fil. 1:8-9

Rakkaus on myös se motiivi, joka tekee esirukouksestamme aidon.

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. 1 Kor. 13:1-2


Henki vaikuttaa voimakasta myötätuntoa ja näkyä, jolle esirukous perustuu.

Paavalin sanat hänen sisäisestä taakastaan oman kansansa puolesta todistavat sellaisesta tuskasta ja näystä, minkä vain Jumala voi saada aikaan Henkensä kautta.

Omassa voimassamme emme voisikaan toimia rukoilijoina. Ilman Pyhän Hengen antamaa näkyä ja myötätuntoa esirukouksemme lopahtaisivat nopeasti.

Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele — sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä —
että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.
Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta...Room. 9:1-3

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Room. 10:1


"Kun rukoilemme Jumalan Hengessä, lähetyskenttä ei enää olekaan maailman toisella puolella — me olemme hengessä lähetyskentällä ja alamme nähdä, kokea ja ymmärtää sitä kärsimystä, mitä rukouskohteenamme olevat ihmiset joutuvat kokemaan." (Jonathan Swift)

 

Henki antaa rukoukseen innoitusta, voimaa ja kestävyyttä.

Rukous, varsinkin esirukous toisten puolesta, on luonnolliselle, lihalliselle ihmiselle vierasta ja vaikeaa. Paavali kirjoittaa: "Niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli (Room. 8: 5) — ja tähän kuuluu myös Hengen vaikuttama halu rukoilla, ja rukoilla kestävästi ja uskossa.

Ef. 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä

Tällaista innoitusta kokivat Paavali ja Silas vankilassa inhimillisesti erittäin vaikeissa oloissa.

Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä.
Sellaisen käskyn saatuaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun.
Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Silas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle; ja vangit kuuntelivat heitä. Apt. 16-23-25


"On äärettömän helppoa langeta voimasta muotoon, ja toisaalta on äärettömän vaikeaa säilyttää henki ja voima missä tahansa palvelutyössä, erityisesti rukouksessa.
Sillä rukous on työtä, jota ihminen ei voi tehdä ilman Hengen apua — hän ei voi rukoilla ilman Henkeä yhtä ainutta rukousta,

puhumattakaan sen jatkamisesta ja rukoilemisesta niin, että rukous nousee Herran eteen." John Bunyan

"Sitä, miten Pyhä Henki auttaa meitä rukouksessa, voi verrata mieheen, joka yrittää turhaan nostaa painavaa tukkia, kunnes joku toinen tulee hänen avukseen ja nostaa sen painavammasta päästä... Jumalan Henki tulee ja kannattaa taakkaamme niin, että jaksamme nostaa sen." Piispa Ambrosius


Hengen innoitus tuo hengellistä näkökykyä ja herättää rukousta ja ylistystä Jumalan puoleen.

Pyhä Henki avaa henkeämme ja ymmärrystämme näkemään Jumalan ominaisuuksia, Jumalan Sanan totuuksia ja iloitsemaan niistä ja Jumalan teoista.

Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Luuk. 10:21

...anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan... Ef. 1:17


"Jos rukouksemme muuttuu ikävystyttäväksi ja elottomaksi, syy on ehkä siinä, että olemme kadottaneet hengellisen läheisyyden Häneen, joka voi antaa rukouksiimme elämän." Dick Eastman

 

Siirry seuraavaan osaan - Rukous Hengen johdatuksessa