Rukous Jeesuksen nimessä 3


3. Rukous Jeesuksen nimessä: kääntymistä toisaalta Isän puoleen, toisaalta maailman puoleenKun tarkastelemme näitä Jeesuksen nimessä toimimisen eri käyttöyhteyksiä Raamatussa, osa liittyy pyytämiseen Isän edessä (esirukouksiin), osa Jeesuksen työn mahdollistamien siunausten välittämiseen ja toimeenpanemiseen ihmisten edessä (evankeliumin julistamiseen, sairaiden parantamisiin, pahojen henkien ulosajamiseen, voimallisiin tekoihin ym.)

Kun rukoilemme ja toimimme Jeesuksen nimessä (eli hänen kauttaan, hänen työnsä perusteella, hänen ominaan, hänen valtansa perusteella, hänen edustajinaan) toiminnallamme voi olla kahdenlainen suunta:

1. Käännymme Isän puoleen Jeesuksen kautta
2. Käännymme maailman puoleen Jeesuksen edustajina

 

1. Isän puoleen kääntyminen Jeesuksen nimessä        

Lähestyessämme Isää Jeesuksen nimi merkitsee meille edellä käsitellyistä kohdista seuraavia: 

— Nimi edustaa liittoa
— Nimi edustaa henkilöä, kaikkea, mitä hän on tehnyt
— Nimi edustaa yhteenkuuluvuutta tai omistussuhdetta 

 

Voimme toimia esirukoilijoina ja edustaa Jumalan edessä toisia ihmisiä ja heidän tarpeitaan Jeesuksen tekemän liiton tähden — sen vuoksi, mitä Hän on meille, ja sen vuoksi, että Hän on tehnyt meistä Jumalan lapsia ja kuulumme Hänelle.

 

Emme voisi pyytää Jumalalta mitään pelkältä omalta pohjaltamme tai sen perusteella, että me itse haluamme jotakin. Meidän esirukouksemme eivät voi toimia irrallaan Jeesuksen työstä.

Meidän esirukouksemme (prayers of intercession) eivät voi koskaan olla enempää kuin jatketta siihen välimiehentyöhön (work of intercession), jota Jeesus tekee Isän edessä. Jumala ei hyväksy muuta välimiehentyötä kuin Jeesuksen. (Dutch Sheets)

Wesley Duewelin ajatuksia rukouksesta Jeesuksen nimessä:

Jeesuksen nimi vahvistaa pyyntösi Hänen vuodattamansa veren perusteella. Jeesuksen nimi liittää pyyntösi Hänen välimiehen- ja sovittajantyönsä piiriin Isän edessä.

Asiaa voisi kuvata niin, että Jeesus asettaa pyhän kätensä Isän valtaistuimelle, ja toisella kädellään hän tarttuu sinun käteesi, jonka rukouksessa kohotat Hänen puoleensa. Ja kun toinen kätesi on Jeesuksen, Välimiehen kädessä, toisella kädelläsi kosketat maailmaa ja sen ihmisiä.

Kun Jeesus käskee meidän rukoilla nimessään, Hän ikään kuin sanoo:
"Rukoilkaa, ikään kuin minä rukoilisin, ja silloin minä rukoilen teidän kauttanne, ja minä teen teidän rukouksestanne omani. Minä esitän sen Isälle teidän ja minun yhteisenä rukouksena."

Tällainen rukous on vakava asia, se on voimallinen liikuttamaan taivasta ja muuttamaan maata.

Jeesuksen nimessä rukoileminen on suuri vastuu, mutta sen kautta tulee tuloksia ja voittoja, joita vain Jumala voi antaa.

Mitä enemmän ja täydemmin koet Jeesuksen nimessä elämistä ja rukoilemista, sitä vapaammin pystyt toimimaan Hänen nimensä auktoriteetilla.

 

2. Maailman (ihmisten ja henkivaltojen) puoleen kääntyminen Jeesuksen edustajina

 

Kun suuntaudumme maailmaan päin, Jeesuksen nimessä toimimisella on seuraavat merkitykset:

 

— Nimi edustaa auktoriteettia: toimimme Jeesuksen arvovallalla
— Nimi viittaa edustussuhteeseen: toimimme Jeesuksen edustajina, hänen puolestaan


Apostolien teoista löytyy esimerkkejä siitä, kuinka Pietari ja Paavali tällä tavalla toimivat Jeesuksen arvovallalla ja hänen edustajinaan:

Niin Pietari sanoi: "Hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, (= Hänen arvovaltansa ja valtuuksiensa kautta) nouse ja käy." Apt. 3:6

Hän /palvelijatar, jossa oli tietäjähenki/ seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".
Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä(= Jeesuksen Kristuksen edustajana ja palvelijana minä käsken...) Ja se lähti sillä hetkellä. Apt. 16:17-18

Jumala tunnustaa valtuutesi, kun sinä todella rukoilet ja toimit Jeesuksen nimessä. Myös pimeyden henkivallat tunnustavat valtuutesi, jotka ovat käskysanasi takana, kun sinä todella sanot sen Jeesuksen nimessä.

Edustamme henkivaltojen edessä Häntä, joka on maailmankaikkeuden korkein auktoriteetti, ja jonka nimessä kaikkien polvien on notkistuttava (Fil 2:10),
jonka alle kaikki vallat ja voimat ovat alistetut (1 Piet. 3:22),
ja joka on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta ja asettanut heidät julkisen häpeän alaisiksi (Kol 2:15.)

Pimeyden henkivallat myös tunnistavat sellaisen "Jeesuksen nimessä" rukoillun rukouksen tai sanan, jonka takana ei ole aitoa valtuutusta. (Ks. Skeuaan pojat, Apt. 19:14-16)

"Jeesuksen valtuuttamana rukoilemisessa on voimaa sen arvovallan perusteella, jonka hän on on antanut sinulle toimiaksesi sopusoinnussa hänen luonteensa, hänen tahtonsa ja suunnitelmien mukaisesti.
Kun poliisi sanoo: “Pysähtykää lain nimessä!” Hänen sanoissaan on valtaa niin kauan kun hän toimii ja puhuu lain edustajana ja toimii sen mukaisesti. Mutta jos hän itse astuu lain ulkopuolelle, hän menettää valtuutuksensa, vaikka hän sanoisi 'Pysähtykää lain nimessä'." Gregory Koukl

"Jeesus on saanut voiton Saatanasta ja hänen valtakunnastaan. Toimiessamme Jeesuksen nimessä me toimeenpanemme tätä voittoa. — Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava." Luuk. 10:19" (Dutch Sheets)

Puhuessaan rukoilemisesta hänen nimessään Jeesus sanoi, että häneen uskovat tulevat tekemään samoja, jopa suurempia tekoja kuin hän itse.

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,
ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.
Joh. 4:12-14

Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niinkuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." Joh. 20:21Jumalan edustaminen ja Hänen puolestaan puhuminen

Mille perustuu se, että Paavali edellä mainitussa Apt. 16:18:ssa ylipäätänsä saattoi sanoa pahalle hengelle tällaiset käskysanat? Tai että Pietari saattoi rukoiltuaan sanoa kuolleelle Tabitalle käskysanat "Tabita, nouse ylös"?

Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssansa. Ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt, ollessaan heidän kanssansa.
Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili; ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Niin tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan.
Ja Pietari ojensi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket ja asetti hänet elävänä heidän eteensä. Apt. 9:39-41

Pietarin sanat perustuivat sille, että edustaessaan Jeesusta hän puhui Jeesuksen puolesta ja julisti Jumalan tahdon mukaisen käskysanan tähän tilanteeseen. (Muodollisesti hän ei edes lausunut sanoja "Jeesuksen nimessä").

Vastaavanlaisesta Jumalan puolesta puhumisesta oli kysymys silloin, kun Jeesus itse oli maan päällä ja puhui myrskylle ja viikunapuulle. Hän julisti näihin tilanteisiin Jumalan käskyn.

Jumalan puolesta, Hänen asemestaan, Hänen äänenään maan päällä ovat puhuneet myös profeetat.

Dutch Sheets selventää Jumalan puolesta puhumista seuraavasti kirjassaan Intercessory Prayer ('Esirukous'):

"Katsotaan joitakin Raamatun esimerkkejä siitä, kuinka profeetalliset sanat ovat edeltäneet Jumalan toimintaa. Jer. 6:18-19:ssä Jeremia profetoi ja sanoi: "Sentähden kuulkaa, te kansat, ja tiedä, seurakunta, mitä heille on tapahtuva. Kuule, maa!" Samoin luvussa 22:29 hän jälleen profetoi ja sanoi: "Maa, maa, maa! Kuule Herran sana!"

Moni varmasti pitäisi minua täysin järjettömänä, jos astuisin ulos talostani ja sanoisin: "Koko maa, kuule minua nyt! Ja kaikki kansat, puhun nyt teille!" Mutta juuri tämän Jeremia teki. Se oli profeetallinen julistus, joka ei luonnollisessa maailmassa olisi ollut ymmärrettävä.

Meidän omat sanamme eivät saisi aikaan mitään. Mutta näissä tapauksissa olikin kysymys Jumalan puolesta puhumisesta, puhumisesta hänen sijastaan, ja siksi tämä profeetallinen julistus vapautti Hänen voimansa toimimaan. Eikö tämä ole juuri sitä samaa, mitä tapahtuu julistaessamme evankeliumia, joka on Jumalan voima pelastukseksi? (Ks. Room. 1:16)

---
Miika 1:2:ssa profeetta sanoi: "Kuulkaa, kaikki kansat; ota korviisi, maa, ja kaikki, mitä maassa on." Eikö mielestäsi olisikin outoa, jos sinun pitäisi nyt sanoa: "Oi maa ja kaikki mitä on maan päällä, Jumala haluaa minun puhuvan teille. Kuunteletteko?" Miika kuitenkin teki näin.

On ilmeistä, ettei koko maa kuullut hänen ääntään... kuten myrskykään ei kuullut Jeesuksen ääntä, kun hän käski sitä laantumaan, tai kuten viikunapuukaan ei kuullut Jeesuksen käskyä kuivua. Kysymyksessä ei olekaan se, kuuliko kukaan tai mikään näitä sanoja. Se, mikä asiassa on keskeistä ymmärtää, on Pyhän Hengen vaikuttama julistus, joka vapauttaa Jumalan voiman eri tilanteisiin.

---
"Toinen esimerkki profeetallisesta julistuksesta on Hesekiel kuivien luiden laaksossa (Hes. 37:1-14). Jumala sanoi profeetalle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana." Voimme kuvitella, mitä Hesekiel ajatteli. "Sano luille? Jumala, jos Sinä haluat, että näille luille sanotaan jotakin, mikset Sinä yksinkertaisesti sano sitä?" Hesekiel kuitenkin totteli ja sanoi: "Oi kuivat luut, kuulkaa Herran sana!" Ja ne kuulivat! Kuului humahdus, luut lähestyivät toisiaan, ja niiden ylle kasvoi liha."


Kun Pietari käski kuollutta Tabitaa heräämään henkiin, kuuliko tämä Pietarin äänen? Ei.
Myöskään kuolleet luut eivät Hesekielin ennusnäyssä kuulleet sanoja, jotka Jumala käski hänen sanoa.

Jumalan edustajina niin Pietari kuin Hesekiel sanoivat Hänen puolestaan toimeenpanevan käskysanan, joka oli Hänen tahtonsa ja suunnitelmansa mukainen.

Meillä Jeesuksen edustajina ei ole valtuuksia käskeä Jumalaa tai Jumalan Henkeä, jotta Hän toimisi jossakin tilanteessa tietyllä tavalla. Mutta voimme Pietarin ja Paavalin lailla puhua Hänen puolestaan ja Hänen tahtonsa mukaisesti niissä rajoissa, joihin Hän on antanut seuraajilleen valtuudet.

Näin me esirukoilijoina ja Jumalan edustajina toimeenpanemme Hänen tahtoaan.
Sekä esirukous että Jumalan puolesta puhuminen Jeesuksen nimessä perustuvat samalle Jumalan säätämykselle ja luomisjärjestykselle: Hän toimii maan päällä yhteistyössä ihmisen kanssa.
Siksi Hän kutsuu ja asettaa ihmisiä pyytämään asioita, lausumaan hänen sanojaan, toimeenpanemaan toimillaan Hänen tahtoaan (esim. Mooseksen oli ojennettava sauvansa meren yli, jotta Jumalan ihme, meren jakaminen, tulisi toimeenpannuksi.)

Tabitan tapauksessa ilmenivät sekä esirukous että Jumalan tahdon mukainen julistus, eli Jeesuksen nimessä toimimisen kaksi suuntaa: Pietari ensin polvistui ja rukoili Herraa (kääntyi Isän puoleen Jeesuksen nimessä), minkä jälkeen hän käski kuollutta heräämään henkiin (kääntyi maailman puoleen Jeesuksen edustajana).

Sekä esirukous että Jeesuksen nimessä puhuminen ja toimiminen liittyvät Isä meidän -rukouksen kohtiin "Tulkoon Sinun valtakuntasi, tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa".

Näin sanoen rukoilija samalla kertaa sekä rukoilee Jumalaa että kutsuu ja julistaa Hänen jo saatua voittoaan toteutettavaksi maan päällä.