Rukous Jeesuksen nimessä


1. Rukous Jeesuksen nimessä liittyy rukoilijan asemaan Jeesuksessa ja Jeesuksen tahdon edustamiseen
2. “Jeesuksen nimessä”-ilmaisun eri käyttötavat ja merkitykset Raamatussa
3. Rukous Jeesuksen nimessä: kääntymistä toisaalta Isän puoleen, toisaalta maailman puolee
n


1. Rukous Jeesuksen nimessä liittyy rukoilijan asemaan Jeesuksessa ja Jeesuksen tahdon edustamiseen

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen." Joh. 14:14


Jeesus-nimen mainitseminen rukouksessa on olennaista, varsinkin kun on kysymys julkisesta rukouksesta:
Jeesuksen nimen käytöllä rukoilija tunnustaa hänet Raamatun ilmoittamaksi ihmiseksi tulleeksi ja ylösnousseeksi Herraksi ja Pelastajaksi.

Jeesuksen nimessä rukoilemisessa on kysymys laajemmasta asiasta kuin pelkästään Jeesus-nimen käyttämisestä rukouksessa tai rukouksen sanamuodosta. 

Ilmaisu ”Jeesuksen nimessä” on niin vakiintunut ja sisäistynyt rukouskieleemme, että käytämme sitä rukouksen aikana usein lähes huomaamattamme. Toisinaan sen käyttöön liittyy ajatus, että sen lisääminen rukoukseen tuo pyyntöön enemmän painoarvoa, ja että sanat "Jeesuksen nimessä" on lisättävä "varmuuden vuoksi".

Muodollisesti ei aina ole välttämätöntä mainita sanoja 'Jeesuksen nimessä' jokaisessa rukouksessa. Puhumme Jumalalle ja lähetämme Hänen puoleensa päivän mittaan monia "rukoussähkeitä" ilman näitä sanoja. Mutta tilanteissa, joissa rukoilemme systemaattisempaa rukousta, on hyvä tuoda esiin, ketä puhuttelemme ja millä perusteella lähestymme Jumalaa. (Wesley Duewel)


Jeesuksen nimen käyttäminen rukouksessa liittyy siihen, että meidän asemamme rukoilijoina perustuu Jeesuksen persoonaan ja työhön, ja että rukouksemme on Jeesuksen tahdon mukainen:


1. ”Jeesuksen nimessä” rukoileminen liittyy rukoilijan asemaan Jumalan edessä.

 Jeesuksen nimessä voi rukoilla vain se, joka on Jeesuksessa

— toisin sanoen joka on uskossa, vanhurskautettu uskosta Häneen.

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Joh. 15:7

Apostolien teoissa on kuvaava esimerkki siitä, kuinka henkilöt, joilla ei ollut elävää uskoa, yrittivät käyttää Hänen nimeään. Jeesuksen nimen käyttö ei "toiminut", koska heillä ei ollut hengellistä asemaa, joka olisi tarvittu tämän nimen käyttämiseen maailman ja henkivaltojen edessä.

Apt. 19:13 Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: "Minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa".
14. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa;
15 mutta paha henki vastasi heille sanoen: "Jeesuksen minä tunnen, ja Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette?"
16. Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisen toisensa perästä ja runteli heitä, niin että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta.

2. ”Jeesuksen nimessä” rukoileminen liittyy rukouksen sisältöön.

Jeesuksen nimessä voi rukoilla vain se, jonka tahto ja tavoitteet edustavat Jeesuksen tahtoa ja tavoitteita

Kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, rukoilemme sitä, mitä Jeesuskin rukoilisi. Emme voi pyytää Hänen nimessään mitään, mikä on Hänen tahtonsa vastaista.

Edellisessä kohdassa mainusta jakeesta Joh. 15:7 löytyy myös tämä toinen ehto, Jeesuksen tahdossa pysyminen: "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen."

"Jeesuksen nimi avaa tien Jumalan valtaistuimen luo, mutta Hänen nimensä myös valikoi ne asiat, joista Isälle puhumme." (Wayne D. Mueller)

Wesley Duewel kirjoittaa kirjassaan Mighty Prevailing Prayer:

"Jeesuksen nimessä rukoileminen on rukoilemista sopusoinnussa Hänen luonteensa kanssa."

"Pelastusta etsivälle ihmiselle Hänen nimessään rukoileminen on rukoilemista tunnustaen ja vastaanottaen Jeesuksen Pelastajana ja Jumalana.
Uskossaan pitemmälle ehtineelle henkilölle Jeesuksen nimessä rukoileminen on rukoilemista sopusoinnussa hänen pyhyytensä, rakkautensa, tarkoitusperiensä ja tahtonsa kanssa, ja Hänen täydellisessä herraudessaan."

Raamattu sanoo, että meillä voi olla Kristuksen mieli (1 Kor. 2:16). Meidän tulee antaa Hänen mielensä ja Hänen asenteidensa vallita meissä (Fil. 2:5).

"Meidän on rukoiltava niin, että Jeesus Isän oikealla puolella voi sanoa 'amen' rukouksiimme."

Siirry eteenpäin