5. Rukousevankeliointiliikkeitä


Rukousevankeliointi (englanniksi "prayer evangelism") on yli kymmenen vuoden systemaattisen rukoustoiminnan myötä muodostunut käsitteeksi, jolla tarkoitetaan ennen kaikkea oman paikkakunnan ja lähiympäristön hyväksi organisoitavaa systemaattista rukousta. Voidaan puhua rukousevankeliointiliikkeestä, joka on levinnyt laajalti yli seurakuntarajojen.

Rukousevankelioinnissa korostetaan myös rukoilevan perheen merkitystä ja sitä, että uskovasta kodista tulisi “rukousmajakka” omassa ympäristössään.

Rukousevankelioinnin ajatuksena on se, että siinä on mukana koko seurakunta, jokainen uskova, ja se kohdistuu alueen jokaiseen ihmiseen.


Esimerkkejä rukousevankelioinnin organisoinnista:

San Franciscon lahden rukousevankeliointiliike Kaliforniassa

Pray The Bay — "Rukoile lahden puolesta" — on paikallisseurakuntien vetämä ruohonjuuritason rukousevankeliointiliike kaupunkien ja lähiöiden puolesta. Tavoitteena on kattaa koko San Franciscon lahden ympäristö ja sen asukkaat esirukouksin — katu kadulta, kortteli korttelilta, kaupunki kaupungilta, kunnes koko aluetta siunataan ja sen puolesta rukoillaan päivittäin. “Rukoile lahden puolesta”, n. 10-vuotias liike, on todennäköisesti Amerikan vanhin toimiva rukousevankeliointiliike.

Liikkeen keskeiset ajatukset ovat:

Seurakunnan johtajien yhteistoiminta
Rukousevankeliointiliike tarjoaa alueen eri seurakuntien pastoreille kanavan keskinäiseen yhteydenpitoon sekä yhteistyöhön omien kaupunkiensa ja koko alueen laajuisen säännöllisen esirukouksen ja rukoustapahtumien järjestämiseksi.

Esirukoilijoiden verkosto
Liike verkostoi esirukoilijoita kautta koko alueen ja koordinoi esirukousta strategisten asioiden puolesta.

Perheet “rukousmajakkoina” omissa asuinympäristöissään
Liike mobilisoi laajan joukon seurakuntalaisia ja opettaa heille rukousevankelioinnin periaatteita, jotta niitä elettäisiin käytännössä ja koko alueen puolesta rukoiltaisiin. Ajatuksena on, että joka päivä jokaisessa kaupungissa, jokaisella työpaikalla, jokaisessa koulussa joku esirukoilija siunaisi ihmisiä, joiden keskellä elää ja toimii.

Lähde: Pray the Bayn sivut, jotka valitettavasti eivät enää löydy netistä.


Minneapolisin ja St. Paulin alueen rukousmajakkatoiminta

Rukousevankeliointia rukousmajakkaperiaatteen avulla organisoi yli seurakuntarajojen myös Pray Twin Cities -järjestö, joka toimii Minneapolis/St. Paulin alueella Minnesotassa Yhdysvalloissa.

Liikkeen tavoitteena on toimia siten, “että jokainen ihminen Minneapolis / St. Paulin alueella on esirukouksen kohteena ja että Jeesus voisi koskettaa jokaisen ihmisen elämää”.

Koko kaupungin kattavan rukousohjelman perusyksikkö on perhe.

“Perhe, joka rukoilee naapurustonsa puolesta, alkaa kokea hengellistä vastuuta omasta asuinalueestaan. Kun koko seurakunta on täynnä tällaisia perheitä, se voi saavuttaa koko kaupungin.”

Perhe on myös tavallisin “rukousmajakkatyyppi”.

Rukousmajakkatoiminnan ajatuksena on aktivoida mahdollisimman yksinkertaisella tavalla mahdollisimman paljon ihmisiä systemaattiseen rukoukseen asuinalueensa puolesta.

“Rukousmajakka” on perhe, talous tai muu yksikkö, jossa yksi tai useampi henkilö rukoilee säännöllisesti ja yksilöidysti vaikutusalueensa ihmisten tarpeiden ja sielun pelastuksen puolesta. Tämä vaikutusalue voi olla naapurusto, työpaikka, koulu ym.

Rukousmajakka voi olla esim.
- perhe, joka rukoilee naapurustonsa puolesta
- opettaja, joka rukoilee luokkansa puolesta
- toimistotyöntekijä, joka rukoilee työtoveriensa puolesta
- postinkantaja, joka rukoilee jakelureitillään asuvien kotien puolesta

Rukousmajakka ei ole sama asia kuin raamattupiiri tai alueella asuvien uskovien kotisolu. Rukousmajakoiden ihmiset voivat käydä tällaisissa tilaisuuksissa, mutta itsessään ne eivät ole sitä.

Rukousmajakka käynnistetään tutustumalla kohdealueeseen, jonka tulee olla sopivan kokoinen, että sen puolesta voi tehokkaasti rukoilla ainakin kerran viikossa. Rukouspäiväkirjasta on apua rukousaiheiden muistamisessa ja toiminnan kehityksen seuraamisessa.

Paperiarkin kokoinen rukousmajakkatunnus ikkunassa on osoittautunut erittäin toimivaksi tavaksi ilmoittaa, että koti on mukana kaupunginlaajuisessa, yli seurakuntarajojen ulottuvassa rukousohjelmassa. Samaa tunnusta käyttävät kaikkien seurakuntien rukoilijat. Se on viesti sekä muille uskoville että ei-uskoville siitä, että kyseisessä kodissa rukoillaan naapuruston puolesta.

Hyvää kokemusta on saatu myös ovenkahvalipukkeista ja postikorteista, joilla rukoileva perhe kertoo naapurustolleen rukoustoiminnasta. Ovenkahvaan ripustettavan lipukkeen toisella puolella on kysymys “Voiko rukous todella vaikuttaa asioihin?” ja toisella puolella vastaus “KYLLÄ! Ja me olemme rukoilleet puolestasi. Jos sinulla on erityisiä tarpeita tai ongelmia, joihin ihmisen apu ei riitä, voit soittaa meille” — ja alla on rukousmajakkaperheen nimi ja puhelinnumero. Tällä tavalla ihmisiin luodaan yhteys ilman, että he kokevat sen pakottavana tai tyrkyttävänä.


CJ2K-hanke vuosituhannen vaihteessa: Esirukousta ja todistusta jokaiselle amerikkalaiselle

Laaja rukousevankeliointihanke oli Yhdysvalloissa järjestetty Celebrate Jesus 2000 (CJ2K), johon tuli mukaan 65 eri suuntausta edustavaa seurakuntaa ja järjestöä. Tavoitteena oli organisoida esirukousta ja todistusta Jeesuksesta Kristuksesta jokaiselle amerikkalaiselle vuoden 2000 loppuun mennessä.

Rukousevankeliointihankkeen keskeisenä ajatuksena oli, että ihmisiä kutsutaan ennen kaikkea osoittamaan rakkautta lähipiirinsä ihmisille ja rukoilemaan heidän puolestaan.

Liike mobilisoi perheitä rukoilemaan 21 lähellään asuvan perheen puolesta. Järjestäjien mukaan 3 miljoonaa tällaista rukoilevaa perhettä voi tavoittaa koko Yhdysvaltain väestön.

Lähde: Christianity Today, tammikuu 1999


Harvest Evangelism, jota Ed Silvoso johtaa, on yksi rukousevankeliointia korostavista ja organisoivista järjestöistä. Se järjestää mm. oman kaupungin rukousevankeliointiseminaareja (City Reachers Schools) ja opettaa perheitä rukoilemaan ja toimimaan rukousmajakkoina. Ed Silvoson haastattelu rukousevankelioinnista löytyy tästä (englanniksi).