ESIRUKOUS - TOISIA EDUSTAVA RUKOUSEsirukouksemme toimivat Jeesuksen edustus- ja välitystyön perustalla

Esirukouksesta käytetään englannin kielessä termiä intercession tai intercessory prayer, joka kuvaa esirukouksen luonnetta paremmin kuin suomenkielinen vastine. Juridisena terminä intercession tarkoittaa välittäjänä toimimista, toisen puolesta puhumista,.

Dutch Sheets toteaa, että intercession — välittäjänä toimiminen, toisen asian ajaminen - ei itsessään ole rukousta, mutta sitä voi sisällyttää rukoukseen.


Toisen edustamisen ja puolestapuhumisen käsitteen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään, mitä esirukous on. Websterin sanakirjan mukaan verbi intercede (toimia välittäjänä, välittää, puhua puolesta) tarkoittaa mennä väliin, toimia välissä, toimia kahden osapuolen välissä sovun syntymiseksi erimielisyydessä tai riita-asiassa, olla välittäjänä. Tätä tapahtuu oikeussaleissa jatkuvasti.

Dick Eastman toteaa samoin kirjassaan Love On Its Knees, että intercession on enemmän kuin rukousta, se on elämäntapa. Se on tietysti myös rukouksen yksi osa-alue. Jeesuksen elämästä näemme toisen edustamisen puhtaimmillaan. Intercession on väliintuloa, itsensä altistamista toisten vuoksi, hinnan maksamista.
Rukouksena esirukous, intercession, on toimintaa, joka eniten vie meidät Jeesuksen kaltaisuuteen.

Adamin piti toimia Jumalan edustajana ja välittäjänä maan päällä, mutta syntiinlankeemuksen jälkeen hän itse tarvitse välittäjää itsensä ja Jumalan välille. Jeesus Kristus tuli maailmaan toimiakseen välimiehenä. Hän esitteli Jumalan ihmiselle, mutta hän myös esitteli ihmisen Jumalalle.

Jeesuksen toimiminen välittäjänä ei ollut rukousta, vaan se oli välitystyötä.
Dutch Sheets: "En usko, että se välitystyö (intercession), mitä Jeesus tällä hetkellä tekee taivaassa meidän puolestamme, on rukousta, vaan työtä."


"Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne." (Joh. 16:26)
Dutch Sheets toteaa, että Jeesus on meidän välittäjänämme esittääkseen meidät Isälle vanhurskaina ja ominaan, ja esittää millä tavalla ajattelee Jeesuksen edustavan häntä Isän edessä: "Isä, Dutch on täällä puhuakseen kanssasi. Hän ei tule omien ansioidensa, vaan minun vanhurskauteni perusteeella. Hän on täällä minun nimessäni. Muistat, että minä menin Sinun ja Dutchin väliin ja valmistin hänelle pääsyn luoksesi. Hänellä on nyt joitakin pyyntöjä esitettävinä Sinulle." Ja voisin kuvitella Isän vastaavan: "Totta kai muistan, Poikani. Sinä olet tehnyt hänestä yhden meistä. Koska hän tulee sinun kauttasi, hän on aina tervetullut." Ja minulle Hän sanoo: "Tule rohkeasti armoistuimen luo, ja esitä pyyntösi."

Langennut ihminen tarvitsi välittäjän itsensä ja Jumalan väliin sovinnontekijäksi, samoin myös itsensä ja paholaisen väliin erottajaksi ja vapauttajaksi. Jeesus asetti entiselleen yhden herrauden ja purki toisen herrauden.

1 Tim. 2:5: "Jumala on yksi, ja yksi on välittäjän Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus."

Meidän esirukouksemme toimivat aina tämän Jeesuksen edustus- ja välitystyön perustalla, ja tällä perustalla toimivat Jeesuksen välitystyön "jatkeena".

Kun esimerkiksi rukoilemme ei-uskovien puolesta, esirukouksemme perustuu sille, että Jeesus on jo tehnyt edustustyön heidän puolestaan. Anomme sen perusteella, mitä Jeesus on tehnyt. Hän tarvitsee ihmisen maan päällä pyytämään, että Jumalan valtakunta tulisi ja Hänen tahtonsa tapahtuisi ja että työmiehiä lähetettäisiin evankeliumin työhön. Pyydämme tätä Isältä Jeesuksen nimessä, täysin Jeesuksen sovitustyön pohjalta.


Me olemme Jumalan tuottamien asioiden jakajia

Kun meidän esirukouksemme toimivat Jeesuksen edustus- ja välitystyön jatkeena, ne eroavat Jeesuksen välitystyöstä siten, että ne eivät tuota mitään, ne vain jakavat ja levittävät sitä, mitä Jeesus on tuottanut. Meidän ei tarvitse tuottaa mitään - sovitusta, vapautusta, voittoa jne. - me jaamme Jeesuksen tuottamia samalla tavoin kuin opetuslapset jakoivat Jeesuksen siunaamia leipiä ja kaloja.

Meidän kutsumuksemme ja toimintamme esirukoilijoina ei ole korvata Jumalaa, vaan vapauttaa Hänet toimimaan.

Saamme rohkeutta esirukoustehtävässämme, kun ymmärrämme, että

Me ihmisinä emme vapauta tai sovita ketään, me emme voita vihollista. Jeesus on jo tehnyt tämän työn, sovitus, vapautus ja voitto ovat täydellisiä. Se on täytetty! Mutta meidän on rukouksen kautta pyydettävä Jumalalta näiden asioiden toimeenpanoa.

Esirukous on Jeesuksen välittäjäntyötä Hänen Ruumiinsa, seurakunnan kautta. Meidän rukouksemme toimivat ihmisen ja Jumalan välillä jo aikaansaadun sovituksen toimeenpanemikseksi, ja ihmisen ja paholaisen välillä Golgatalla jo saadun voiton vahvistamiseksi käytännössä.

"Esirukous on kaksitahoista: toisaalta välitämme Jumalan apua toiselle ihmiselle, toisaalta toimeenpanemme toisen ihmisen vapautusta vihollisen valloista." (Jacobs)

Jeesus tarvitsee ihmisiä maan päällä edustamaan itseään vastaavasti kuin Isä tarvitsi Jeesusta maan päällä. Isän ihmisenä toimi Jeesus, Jeesuksen ihmisinä toimimme me, seurakunta.
"Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät" (Joh. 20:21)

Edustaja on joku, joka on lähetetty. Lähetetyllä edustajalla on arvovaltaa, niin kauan kuin hän edustaa lähettäjäänsä. Lähettäjä on tärkeämpi kuin lähetetty.

Jeesus oli Isän lähettämä. Siksi Hänellä oli arvovaltaa. Sama pätee meihin. Meidän arvovaltamme on seurausta siitä, että olemme lähetettyjä, edustamme Jeesusta. Niin kauan kuin pysymme tässä asemassa, toimimme Hänen arvovallallaan, ja Hän on se, joka saa aikaan tekoja meidän kauttamme. Me vain jaamme sitä, minkä Hän on aikaansaanut ja tuottanut. Me vahvistamme ja toimeenpanemme Hänen voittonsa.


Jumalan ja ihmisen yhteistyön malli

Näin toimii Jumalan ja ihmisen yhteistyö:

Jumalan suunnitelma on, että tavalliset ihmiset, kuten sinä ja minä,
1. kokosydämisesti uskomme Golgatan voittoon ja Jeesuken täytettyyn työhön ja
2. astumme tehtäväämme Jeesuksen lähettiläinä, Voittajan valtuutettuina edustajina.

Meidän tehtävämme ei ole vapauttaa, vaan uskoa Vapahtajaan, ei parantaa, vaan uskoa Parantajaan.

Toinen vaihtoehto on, että annamme ristillä saadun voiton mennä hukkaan, jätämme kiusatut kiusattuun tilaansa, huudamme vaikenemalla: "Ei ole toivoa!" - ja kuulemme Isän sanovan: "Etsin, mutten löytänyt ketään", ja kuulla Pojan vaikeroivan: "Työntekijät - missä ovat työntekijät?"