Rukousevankeliointi

Lähteet:
Ed Silvoso: Prayer Evangelism. How to Change the Spiritual Climate over Your Home, Neighborhood and City. Regal Books. USA 2000,
sekä teksteissä mainittujen järjestöjen kotisivut.

1. Mitä on rukousevankeliointi
2. Rukousevankeliointi neljän askelen toimintaohjelmana
3. Rukousevankeliointi ja hengellisen ilmapiirin muuttuminen
4. Rukousevankelioinnin edellytyksenä oleva mielenlaatu
5. Rukousevankeliointiliikkeitä


1. Mitä on rukousevankeliointi?


Rukousevankeliointi on omaan lähipiiriin ja asuinympäristöön kohdistuvaa evankeliointia, jonka eteenpäinvievänä voimana on rukous.

Pelastumattomat ihmiset saavutetaan, kun siunaava esirukous yhdessä rakkaudellisen ja palvelevan elämäntavan kanssa avaa asteittain ovet heidän ohjaamiselleen Jeesuksen tuntemukseen.

Rukousevankeliointi ei tarkoita rukousta evankelionnin puolesta, vaan evankeliointia, joka olemukseltaan on rukousta.

“Rukouksesta on mahdollista tehdä oman paikkakunnan evankelioinnin keskeinen, eteenpäinvievä voima, sen sijaan että rukous olisi vain evankeliointityön lisäelementti.”

Rukousevankeliointi on sitä, että puhumme Jumalalle ihmisistä ennen kuin puhumme heille Jumalasta.

Rukousevankeliointi on paitsi tehokas evankeliointitapa koko seurakunnalle, myös mahdollisuus niille uskoville, joilla on halu todistaa, mutta jotka ovat arkoja tai kokevat olevansa taitamattomia evankeliointiin.

Rukousevankelioinnilla käsittelemme perusongelmaa, jonka vuoksi ei-uskovat ihmiset eivät ole vielä löytäneet yhteyttä Jumalaan.

Raamattu ilmaisee selvästi, mikä estää ihmisiä tulemasta Herran luo:

“Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.” (2 Kor. 4:4)

“...Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” (Apt. 26:17,18)

Paholainen sokaisee ihmisten mieliä aktiivisesti. Rukouksemme kohdistuu siihen, että Jumalan Henki voisi avata ihmisen hengelliset silmät ja ymmärryksen evankeliumille — että Isä voisi vetää ihmiset Jeesuksen luo.

Rukousevankelioinnilla pyrimme muuttamaan oman paikkakuntamme ihmisiin vaikuttavaa hengellistä ilmapiiriä.

“Rukousevankeliointi on sitä, että jokainen kaupungin asukas ja jokainen perhe tuodaan rukouksen kautta Jumalan rakkauden ja voiman vaikutuspiiriin.

Rukousevankeliointi on “kaikkien alueen asukkaiden puolesta rukoilemista, koska Jumala haluaa kaikkien ihmisten pelastuvan”.

Rukousevankelioinnin avulla “koko seurakunta tavoittaa koko kaupungin täydellä evankeliumilla”.

 

Siirry eteenpäin osaan "Rukousevankeliointi neljän askelen toimintaohjelmana"