Seurakunnan rukousvastuu esirukousprojekteista ja omasta hengellisestä tilastaan


Seurakunnan yhteinen rukousvastuu liittyy yhteisiin esirukousprojektehin ja yhteisten hengellisten askeleiden ottamiseen.


1. Seurakunnan esirukousvastuu

Seurakunnan elämään, toimintaan ja ympäristöön liittyy aiheita, jotka muodostavat luonnollisen rukousvastuualueen:

- Jonkun seurakuntalaiseen elämään liittyvä suuri, vakava rukousaihe
- Seurakunnan lähetystyöhön liittyvät aiheet
- Oman kaupungin nuoriso
- Suomen herätys
- Suomen tilanne, päättäjät, jne.

Rukousaiheet muuttuvat ajan kuluessa, mutta niihin paneudutaan aina vakavasti.

Asioiden mieltämistä helpottaa, että rukoushuoneen seinällä esirukoustaulu, josta näkyvät nämä rukousaiheet.

Käytännön rukousta varten kukin iso aihe jaotellaan konkreettisiksi, pienemmiksi rukousaiheiksi.

Näitä rukousaiheita pidetään seurakunnan kokouksissa esillä säännöllisesti, mielellään joka kerta, niin että seurakunta kokee tämän rukouksen hengellisenä työmuotona ja vastuuna.

Kun rukousaiheet ovat hyvin esillä, jokainen seurakuntalainen pystyy koska tahansa sanomaan, mitkä ovat seurakunnan tärkeimmät rukousaiheet.2. Seurakunnan rukousvastuu oman tilansa puolesta

— eli miten seurakunta yhdessä ottaa rukouksessa hengellisiä askelia eteenpäin.

Tämä on yksi seurakunnan hengellisen elämän ydinkysymyksiä!


Mitkä ovat seurakunnan "kolme leipää"?

"Mikä on se asia, jonka vuoksi meidän seurakuntamme haluaa kokoontua yläsaliin yhdestä sydämestä odottamaan Herraa?"

"Jos Henki puhuisi nyt meidän seurakunnallemme niin kuin Ilmestyskirjan alkuluvuissa, missä asioissa Hän haluaisi meidän erityisesti etsivän Herraa?


Esimerkkejä siitä, minkä tyyppisiä nämä asiat voivat olla:

Seurakunta on huolissaan siitä, että perheiden nuoret tuntuvat lähtevän maailmaan, ja alkaa yhdessä tosissaan etsiä Herraa ja rukoilla lastensa puolesta. Samalla rukoillaan ei-uskovien aviopuolisoiden puolesta, että seurakunnassa voitaisiin palvella Herraa perhekuntina.

Seurakunta on murheissaan, että uskoontulevia on niin vähän, ja alkaa tehdä parannusta ja rukoilla Jumalan Hengen vaikutusta ja johdatusta keskuudessaan.

Seurakunta on murheissaan oman kaupunkinsa puolesta ja alkaa rukoilla, että Jumalan Henki alkaa herätellä ei-uskovia ihmisiä ja vetää heitä Jeesuksen luo.

Seurakunta tiedostaa olevansa liian välinpitämätön ja alkaa rukoilla todellista hätää hukkuvista sieluista, näkyä sielujen iankaikkisuudesta, näkyä lähetystyöstä.

Seurakunta etsii näkyä, voimaa ja kestävyyttä rukoilla.


Tällaista vakavaa, yhteistä Herran etsimistä ei voi olla kovin monella alueella yhdellä kertaa.
Näiden asioiden määrittely ei ole välttämättä kovin helppoa, ja se voi vaatia aikaa, miettimistä ja Herran etsintää.

Asioiden tiedostaminen ja yhteisen näyn syntyminen
vaatii oman aikansa,
ja se nivoutuu seurakunnan yleiseen opetukseen ja toimintaan.
Rukous ei koskaan ole erillään seurakunnan muusta elämästä ja toiminnasta.

Kun yhteinen näky on löydetty ja sitä pidetään esillä ja rukouksessa, kaikki seurakuntalaiset osaavat sanoa, mikä on seurakunnan hengellinen tavoite ja mitä heidän seurakuntansa rukoilee omalla kohdallaan.


Siirry seuraavaan osaan
Kalvot Word-muodossa