Seurakunnan rukousvastuu

Johdanto: YHTEISEN RUKOUKSEN LAJIT


Seurakunta kokoontuu yhteen monista syistä:

 

Yksi seurakunnan kokoontumisen hengellisistä tarkoituksista on yhteinen rukous.

 

Yhteinen rukousYhteisellä rukouksella ja sen eri lajeilla on aina — tai tulisi olla — yksi tietty ominaisuus:

Kun tulemme rukoilemaan yhdessä, meidän tulisi unohtaa itsemme.
Suuntaamme huomiomme Jumalaan, yhteisiin asioihin ja tavoitteisiin, toisten tarpeisiin.

Jos kokoonnumme rukoukseen, mutta rukoilemme kukin pääasiassa omien asioidemme ja oman rukouslistamme puolesta, se ei varsinaisesti ole yhteistä rukousta, vaikka kaikki ovatkin samassa paikassa ja rukoilevat samaan aikaan.

 

On olemassa erityyppistä yhteistä rukousta:

1. Ylistys
2. Toinen toistemme siunaaminen,
3. Voiman moninkertaistaminen esirukouksessa,
4. Yhteisten askelten ottaminen

Perusperiaate:
Yhteisen rukouksen tulisi sisältää nämä neljä peruselementtiä
tilanteeseen sopivassa järjestyksessä ja sopivassa keskinäisessä suhteessa


Seuraavassa on tarkemmin yhteisen rukouksen lajeista:


1. YLISTYS

Ylistys on Jumalan asettama järjestys ammoisista ajoista. Jumalan valtaistuimen edessä on käynnissä taukoamaton ylistys.

"Taukoamatta, päivin öin, nuo olennot lausuvat: Pyhä, pyhä pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias! Hän oli, hän on ja hän on tuleva." (Ilm.4:8)

Me emme ylistä siksi, että puramme luonnollisia tunteitamme. Me ylistämme niiden tunteiden perusteella, jotka heräävät meissä, kun näemme Jumalan suuruuden.

Ylistyksen periaatteena on se, että Jumala ansaitsee
korkeimman ja parhaimman kunnioituksemme ja ylistyksemme,
minkä voimme omalla persoonallamme antaa.

Rukousasenteemme tulee olla se, että rukoilemme "kiitoksen kanssa"

Fil. 4:6. "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi"

"Kun ylistetään, yritetään olla lipsumatta pyytämisen puolelle!"


2. TOINEN TOISTEMME SIUNAAMINEN


Kaikkivaltias Jumala jakaa liittonsa siunauksia meidän kauttamme. Juuri tähän liittyy esirukoilijantehtävämme.
Meille on annettu valtuudet siunata toisiamme.

Paavali siunasi Korinton seurakuntaa sanoin:

"Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne."(2 Kor 13:13)

Paavali ja hänen työtoverinsa rukoilivat jatkuvasti yhdessä seurakuntien puolesta siunaten seurakuntalaisia ja rukoillen heille hengellistä kasvua

(Kol 1:9) Emme ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta,
että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,
vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä...


3. VOIMAN MONINKERTAISTAMINEN YHTEISISSÄ ESIRUKOUSPROJEKTEISSA

"Miten suuria voivatkaan saada aikaan kaksi rukoilijaa, jotka käyvät yhdessä samaan taisteluun!"

"Yksi teistä ajaa pois tuhat, ja kaksi ajaa pois kymmenen tuhatta! (5 Moos. 32:30) ...Yhteisessä esirukouksessa voima moninkertaistuu ja kertautuu." (Charles Spurgeon)

Kun kaksi tai useampi rukoilija yhteisestä sopimuksesta rukoilee jonkin asian puolesta, siinä on enemmän voimaa kuin yksittäisen rukoilijan rukouksessa. Tämä ei toki tarkoita sitä, että yksityiset rukoukset olisivat alempiarvoisia. Mutta mitä enemmän on rukoilijoita, sitä enemmän sopimusta ja sitä enemmän voimaa. (Peter Wagner)

Esimerkkejä yhteisistä rukousprojekteista:

Seurakunta rukoilee jonkun henkilön uskoontuloa
Seurakunta rukoilee jonkin ison evankeliointitapahtuman puolesta
Seurakunta rukoilee jonkin raamatunvastaisen lakialoitteen hylkäämistä
Seurakunta rukoilee tietyn lähetysprojektin puolesta
Seurakunta rukoilee jonkun kärsivän tai unohdetun ryhmän puolesta4. YHTEISTEN ASKELTEN OTTAMINEN HENGEN MAAILMASSA

Yhteisen rukouksen kautta seurakunta vaikuttaa hengelliseen tilaansa ja ja tekee ratkaisuja hengen maailmassa.
Seurakunta kulkee yhdessä eteenpäin kohti tiettyä päämäärää, rakentaa yhteistä hengellistä rakennusta.

Esimerkkejä tällaisista rukoustavoitteista:

Seurakunnan hengellinen kasvu ja yhteinen siirtyminen uudelle tasolle

Jeesus käski oppilaitaan odottamaan, kunnes heidän ylleen puettaisiin voima korkeudesta.
("Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta." - Luuk 24:49) He viettivätkin aikaa yksimielisessä rukouksessa ("...kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa" - Apt. 1:14), kunnes helluntaipäivänä saivat voimallisen rukousvastauksen ja astuivat yhdessä uudelle tasolle hengellisessä elämässään.

Herätyksen rukoileminen ja herätyksen aikaan siirtyminen

Esimerkki yhteisestä parannuksenteosta ja herätyksen odotuksesta on Hebridien saarten herätys Skotlannissa vuosina 1948-1952, joka tuli vastauksena Barvasin seurakunnan rukouksiin.

Yhteiset ratkaisut ja niiden toimeenpano

Esim. hengellisiin virkoihin asettaminen on tällainen yhteinen ratkaisu.

Apt. 13:1-3: "Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: 'Erottakaa minule Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.' Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään."

Seurakunta ottaa yhdessä tietyn asenteen ja rukoilee sen perustalla

Apt. 4:23-31:ssa kerrotaan, kuinka vastustusta ja uhkailua kokeneet uskovat ottavat yhteisen rukouksen kautta pelottoman, uskonhenkisen asenteen vedoten Jumalan Sanaan ja kunniaan:

---he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen..: ..."Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."
Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.


Esikuva Vanhassa testamentissa:

Nehemian kirjan luvuissa 9-10 on kansan synnintunnustus ja parannuksenteon rukous, jonka kautta alkoi uusi vaihe sen historiassa. Siihen kuului:

Yhteinen murehtiminen ja nöyrtyminen paastossa
Yhteinen pyhittäytyminen
Yhteinen Jumalan ylistys
Jumalan uskollisuuden ja armollisuuden tunnustaminen
Jumalan tuomioiden vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden tunnustaminen
Yhteinen synnintunnustus: omien ja edellisten sukupolvien syntien tunnustaminen
Jumalan armon ja vapautuksen pyytäminen
Yhteinen parannuksenteko ja juhlallinen lupaus


Siirry seuraavaan osaan

Kalvot Word-muodossa