Henkilökohtaisen rukousvastuualueen hahmottaminen


Henkilökohtaisessa esirukousvastuussa on kysymys siitä, mitä konkreettisia asioita edellä mainituista aihepiireistä sinä ja minä rukoilemme - eli mitä asioita kannamme säännöllisesti Jumalan edessä Hänen antaminaan esirukoustehtävinä.

Toisin sanoen, keiden henkilöiden ja minkä asioiden puolesta sinä koet rukousvastuuta sillä tavalla, että rukoilematta jättäminen tuntuisi laiminlyönniltä Herran edessä.

Rukousaiheista tulee kantaa vastuuta uskollisesti, kestävästi ja ahkerasti niin kuin mistä tahansa työstä, joka sinulle on uskottu.

Paavalin työtoveri Epafras kantoi jatkuvaa rukousvastuuta Kolossan, Laodikean ja Hierapoliin seurakunnista:

Kol. 4:12. Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras---, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto.
13. -- hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa.

Paavali, Silvanus ja Timoteus rukoilivat öin ja päivin Tessalonikan seurakunnan puolesta. (1 Tess. 1:2-3, 3:10)

Miten hahmotamme oman rukousvastuumme?

Tärkeimmät asiat, joiden rukoilemiseen sitoudumme — "Kolme leipää"

Luuk. 11:1ssa opetuslapset pyysivät, että Jeesus opettaisi heitä rukoilemaan. Jeesus antoi rukousmalliksi Isä meidän -rukouksen, ja välittömästi sen jälkeen esitti vertauksen kolmesta leivästä:

Luuk. 11:5 "Jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle: 'Ystäväni, lainaa minulle kolme leipää,
11:6 sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole, mitä panna hänen eteensä';
11:7 ja toinen sisältä vastaa ja sanoo: 'Älä minua vaivaa; ovi on jo suljettu, ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa; en minä voi nousta antamaan sinulle'
11:8 minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.
11:9 Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
11:10 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Mitkä ovat ne kolme "leipää", joita sinä pyydät Jumalalta?

Hyvä käytännön keino omaa rukousvastuuta ajatellen on määritellä itselleen kolme asiaa, jotka ovat itselle niin tärkeitä, että haluan sitoutua rukoilemaan niiden puolesta voimakkaasti ja kestävästi niin pitkäksi aikaa kuin tarvitaan, että vastaus tulee — vaikka loppuelämäksi.

Ihminen ei voi sitoutua näin vaativaan rukoukseen kovin monen asian puolesta. "Kolme leipää" on hyvä muistisääntö, määrä voi toki olla muukin kuin kolme omista voimavaroista riippuen (kyseessä on pelkkä vertaus).

Muun vastuualueen määrittely: muut säännölliset rukousaiheet

Näiden suurten, itselle kaikkein tärkeimpien rukousaiheiden lisäksi selvitämme itsellemme sen, mitä muuta rukoilemme säännöllisesti - usein tai harvemmin, mutta tietoisesti.

Sinulla on oma henkilökohtainen paikkasi, ja Jumala vaikuttaa sinussa huolta ja vastuuta sellaisten asioiden puolesta, joiden puolesta ehkä ei ole ketään muuta rukoilijaa tai jotka eivät ole muiden sydämellä.

Sinulla on oma henkilökohtainen
ja ajankohtainen rukousvastuusi,
joka on osa palvelutehtäsvääsi tässä maailmassa.

Määrittele itsellesi, ketkä henkilöt ja mitkä asiat kuuluvat rukousvastuualueeseesi.

Jälleen: yksi ihminen voi rukoilla tehokkaasti vain rajoitetun asiamäärän puolesta. Siksi on tärkeää selvittää itselleen, mitkä ovat nämä asiat.
Sinun ei tarvitse kantaa rukousvastuuta kaikkien asioiden puolesta.
Ei myöskään tarvitse liian nopeasti lupautua rukoilemaan jonkin asian puolesta, sillä kysymyksessä on vastuu.

On tärkeää, että tiedämme, mitä pyydämme Jumalalta. Jos me emme ole varmoja, mitä oikeasti pyydämme Jumalalta, rukous ei voi olla palavaa ja aktiivista.

"Sinun tulee rukoilla niin, että kun tulet ulos rukouskammiosta, tiedät, mitä olet rukoillut."

Vastuualue muuttuu koko ajan, sinne tulee uusia asioita, ja jotkut asiat jäävät pois.
Jotkut vastuualueen asiat ovat lyhytkestoisia, toiset ovat elinikäisiä projekteja.


Siirry seuraavaan osaan
Kalvo Word-muodossa