Miksi on rukoiltava?
— Miksi ylipäätänsä pitää kantaa esirukousvastuuta jostain asiasta?


Miksi meidän on rukoiltava esirukouksia? — Koska Jumala on säätänyt niin.
Tämä on ainoa selitys tälle asialle.
Jumala toimii maan päällä yhteistyössä ihmisen kanssa.

Jumala on antanut elämän kaikelle, Hän ei ole minkään tarpeessa.
(Apt. 17:24-25) Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

Kuitenkin Jumala näyttää jossakin määrin sitoneen itsensä uskovien rukouksiin.
Missä määrin — sitä ei kukaan pysty sanomaan.

Esirukous on osa ihmisen vastuuta maailmasta
ja sen evankelioinnista.
Esirukouksen tarpeellisuus liittyy siihen,
että Jumala toimii maan päällä yhdessä ihmisen kanssa.

"Jumalan tahdon toimeenpano edellyttää rukouksiamme, vaikka Hänen olemassaolonsa ja olemuksensa ovat täysin riippumattomia luomakunnasta ja Hänellä on kaikki resurssit hallussaan."

"Maailma ja maailmanhistoria on sikäli jätetty avoimiksi, että jotkut asiat riippuvat siitä, teemmekö me ne vai emme. Jos me emme tee niitä, ne saattavat jäädä kokonaan tekemättä ja tapahtumatta."

Esirukous on niitä asioita, joita emme täysin ymmärrä, mutta joissa meidän on paras yksinkertaisesti
olla kuuliaisia Jumalan sanalle.


Raamatunkohtia esirukouksesta:


Rukouksella ja Jumalan toiminnalla on syy-yhteys.

Raamatussa on lukuisia konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa rukouksella ja Jumalan toiminnalla on ollut välitön syy-yhteys, esim. seuraavat:

1.Moos. 17:20 Mutta myös Ismaelista minä olen kuullut sinun (Aabrahamin) rukouksesi; katso, minä siunaan häntä -- ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti.
1.Moos:20:17 Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa...
1 Moos. 25:21 Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi.
2 Moos. 8:29 Mooses sanoi: "Katso, kun olen lähtenyt sinun luotasi, rukoilen minä Herraa, ja paarmat häviävät pois huomenna..
4.Moos. 11:2 ..kansa huusi Moosesta, ja Mooses rukoili Herraa; niin tuli alkoi sammua.
2 Kun. 6:17 Ja Elisa rukoili ja sanoi: "Herra, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi." Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki: vuori oli täynnä tulisia hevosia-
6:18 Kun viholliset tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi: "Sokaise tämä väki." Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan.

Rukousta on Raamatussa tarvittu myös sellaisissa tilanteissa, joissa on selkeästi kysymys Jumalan omasta päätöksestä ja aloitteesta.

Job rukoili ystäviensä puolesta:

Job 42:7-9-- Herra sanoi Elifasille: "Minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job.
--- menkää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa --omasta puolestanne polttouhri. Palvelijani Job rukoilee teidän puolestanne, ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka te olette puhuneet minusta vastoin totuutta, toisin kuin palvelijani Job."
- Elifas, -- Bildad ja -- Sofar tekivät niin kuin Herra oli heitä käskenyt, ja Herra kuuli Jobin rukouksen.

Jumalan toiminta näiden henkilöiden hyväksi edellytti Jobin rukousta, vaikka Jumalan oma aikomus nimenomaan oli antaa heille anteeksi. Jumala itse käski Jobin rukoilla voidakseen toimia!

Elia rukoili sateen puolesta...

1 Kun. 18:1-45: --- kolmantena vuotena tuli Elialle tämä Herran sana: "Mene ja näyttäydy Ahabille, niin minä annan sateen maan päälle".... 42. Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. Ja hän sanoi palvelijallensa: "Nouse ja katso merelle päin". Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi: "Ei näy mitään". Hän sanoi: "Mene takaisin". Näin seitsemän kertaa.
Seitsemännellä kerralla palvelija sanoi: "Katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä". Niin Elia sanoi: "Nouse ja sano Ahabille: 'Valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi'". Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta, ja tuli ankara sade.

Tässäkin oli kyse Jumalan omasta nimenomaisesta suunnitelmasta. Hän itse oli sanonut Elialle, että aikoi antaa sateen. Kuitenkin Elian oli rukoiltava asiaa ja toistettava rukousta useita kertoja.

Kun Jumalalla on oma suunnitelmansa,
Hän myös vastaavasti herättää ja kutsuu ihmisen
rukoilemaan tätä suunnittelemaansa asiaa.

Paitsi konkreettisista Raamatun tapahtumista, myös Jeesuksen ja Paavalin opetuksesta ja puheista ilmenee, että esirukouksella ja tietyillä asioilla on selvä syy-yhteys.


Seuraavassa on asioita, joiden Jeesus ja Paavali sanovat olevan selkeästi riippuvaisia rukouksesta.

Kaikki nämä asiat liittyvät lähetyskäskyyn, vastuuseen, jonka Herra antoi meille maailman evankelioinnista ja opetuslapseuttamisesta. Toisin sanoen, seuraavissa on kysymys lähetysvastuuseen nivoutuvasta rukousvastuusta:

Luuk 10: "Rukoilkaa elon Herraa, että Hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. "

Meidän esirukouksellamme on siis yhteys siihen, että evankeliumin työssä on riittävästi työntekijöitä! Jeesus itse käskee rukoilemaan tätä!

1 Tim. 2:1-2 "Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikeaa ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden."

Rukouksella on yhteys sen kanssa, että yhteiskunnassa on suotuisat olosuhteet Jumalan palvelemiselle.
Tekstistä ja asiayhteydestä ilmenee käänteisenä se vakava ajatus, että jos emme rukoile vallanpitäjien ja kaikkien ihmisten puolesta, emme ehkä saa viettää rauhallista tyyntä ja rauhallista elämää eivätkä kaikki ihmiset sen seurauksena ehkä pääse tuntemaan totuutta voidakseen pelastua!

Ef. 5:19 ".../rukoilkaa/ minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta..."

Esirukouksella on yhteys siihen, että julistus on tehokasta, Jumalan mielen mukaista ja tilanteeseen sopivaa.

2 Tess. 3:1. --- veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne.."

Esirukouksella on yhteys sen kanssa, että Jumalan Sanan leviää vapaasti, tulee vastaanotetuksi ja kunnioitetuksi.

2. /rukoilkaa/ että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen.

Esirukouksella on yhteys varjelukseen Jumalan valtakunnan työssä. Myös Jeesus opetti rukoilemaan: "Päästä meidät pahasta". Hän sanoi myös: "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.

Fil. 1:19: Paavali sanoo vankeudestaan näin: "Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla..."

Esirukouksella on yhteys koetusten ja hyökkäysten kestämisen kanssa ja tapahtumien kehittymisen kanssa uskovien elämässä.

Fil. 1:3-4 Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta--- 9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämiseeä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.

Esirukouksella on yhteys seurakuntien hengellisen kasvun kanssa ja uskoontulleiden opetuslapseuttamisen kanssa.

 

Muita asioita, joita Raamatussa kehotetaan rukoilemaan:

Jaak. 5:13. Jos joku teistä kärsii (vaivaa), niin rukoilkoon; 14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
15. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

Jaakob kehottaa rukoilemaan kärsimykseen apua ja vapautusta.
"Rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte." (Jaak. 5:16) Joku saattaa ajatella, että jos Jumalan tahto on parantaa joku henkilö, Hän kyllä tekee sen muutenkin. Mutta tässä sanotaan, että esirukouksella ja parantumisella on syy-yhteys. (Miksi? — Emme aina välttämättä ymmärrä sitä, mutta se liittyy jälleen Jumalan säätämykseen.)

1 Joh. 5:16. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi.

Meidän tulee rukoilla uskonelämässään horjuvien veljien ja sisarten puolesta.

Hebr.13:3 Muistakaa vankeja, niinkuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina; muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis.
Luuk. 6:28 Rukoilkaa vainoojien puolesta.
Room. 12:4: "Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkää kirotko".
Matt. 5:44: Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.

Meidän tulee rukoilla vainottujen ja vangittujen uskovien puolesta.


Jumalan Sana ei turhaan tuo esiin näitä syy-yhteyksiä. Raamatussa näytetään meille, miten Jumala on säätänyt asiat toimimaan.

Hän tietää, miten herättää työmiehiä
Hän antaa Sanalleen julistusmahdollisuuksia
ja avaa ihmisten sydämet vastaanottamaan sen,
Hän kääntää kuninkaiden sydämet,
Hän antaa meidän elää rauhallista elämää,
Hän varjelee meidät pahasta,
Hän parantaa sairaita
— Meidän tulee vain rukoilla sitä!

Jumala itse toimii meidän rukoustemme kautta, siksi meidän rukouksemme voivat paljon.

"Rukous voi saada aikaan kaiken, mitä Jumala voi saada aikaan."
"Rukouksen mahdollisuuksien ainoat rajat ovat Jumalan tahdon rajat."


Siirry seuraavaan osaan
Kalvo Word-muodossa