Rukous ja herätys: Rukouksen ja herätyksen suhde 4

Rukousaiheita herätystä rukoiltaessa

Miten Uusi testamentti kehottaa rukoilemaan ei-uskovien puolesta
Rukous Suomen herätyksen puolesta
2 Aik. 7:14:n periaatteelle perustuva rukous
Rukous ei-uskovien ihmisten ja herätyksen puolesta


Mitä asioita voimme konkreettisesti rukoilla, kun rukoilemme Jumalalta herätystä ja sen edellytyksiä? Seuraavassa on muutamia rukousmalleja:

Miten Uusi testamentti kehottaa rukoilemaan ei-uskovien puolesta

Seuraavat raamatunpaikat ilmentävät Uuden testamentin periaatteita ja esimerkkejä rukouksesta ei-uskovien puolesta.

Rukous oman kansan puolesta

Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. Room. 10:1

Rukous kansan johtajien ja viranomaisten puolesta

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti.
Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 1 Tim. 2:1-4

Suokoon Jumala, että niin sinusta kuin teistä kaikista muistakin, jotka minua tänään kuulette, tulisi sellaisia kuin minä olen (näitä kahleita lukuun ottamatta) Apt. 26:29.

Rukous evankeliumin vastustajien puolesta.

Rukoilkaa vainoojienne puolesta. Matt. 5:44

Rukous, että evankeliumi saavuttaisi ei-uskovat

... rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne. 2 Tess. 3:1

Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Luuk. 10:2


Rukous Suomen herätyksen puolesta


Rukous.netin esimerkkirukouksista löytyy rukous Suomen herätyksen puolesta, jossa rukoillaan herätyksen edellytyksiä seurakuntaan, Suomen kansaan ja sen jälkeen itse herätyksen tuloa.
Rukousta voi soveltaa niin yksilöihin kuin eri ryhmiin ja kansoihin.

Rukous Suomen herätyksen puolesta

Katumusrukous Suomen kansan puolesta
Rukous kansan hengellisten perusasenteiden muuttumiseksi
Ajankohtaisiin suuntauksiin liittyvä rukous

Rukous Suomen johtajien ja päättäjien puolesta


2 Aik. 7:14:n periaatteelle perustuva rukous


Tiivistelmä Life Actionin materiaalista

“...jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.”

Rukoile oheistettujen raamatunpaikkojen pohjalta 2 Aik. 7:14:n mukaisia asioita itsellesi, seurakunnallesi ja kaikille oman maasi uskoville.


Jos silloin kansani nöyrtyy
...

Rukoile, että me kaikki uskovat alottaisivat jokaisen päivämme rukouksella, että saisimme Häneltä armon elää sen päivän Hänen kunniakseen. Jaak. 4:6-10

Rukoile, että uskovat voisivat elää nöyryyden hengessä, kuten Jeesus eli, sekä elää päivittäin siinä ymmärryksessä, että ylpeys johtaa häviöön ja kunnian edellä käy nöyryys Miik. 6:8, Snl. 18:12

Rukoile, että uskovat ymmärtäisivät nöyryyden olemuksen ja merkityksen. Snl. 16:19, Jes. 57:15

Rukoile, että uskovissa kodeissa perheenjäsenet voisivat olla hengeltään nöyriä, etteivät heidän rukouksensa estyisi. Rukoile, että uskovat olisivat toisiaan kohtaan armahtavia ja nöyriä. 1 Piet. 3:8-15

Rukoile, että uskovat nuoret olisivat nöyriä, kunnioittaisivat vanhempia ihmisiä ja ja luottaisivat Jumalaan, joka aikanaan heidät korottaa 1 Piet. 5:5-10

Rukoile, että uskovat muistaisivat kiitollisina, mistä ovat pelastuneet ja aina muistaisivat sen, että kaikki on Jumalan armoa 1 Piet. 3:13-17, Tiit. 3:1-9, Ps. 40:2-3


…ja rukoilee...

Rukoile, että uskovat etsisivät ennen kaikkea Jumalan kasvoja, Häntä itseään, eivätkä Hänen kättensä tekoja. Rukoile, että päähuomiomme ja ilomme olisi Hänen tahtonsa täyttämisessä, ei siunauksien saamisessa itsellemme. Ps. 27:8, Ilm. 4:11, Kol. 3:2

Rukoile, että uskovat etsisivät Jumalaa määrätietoisesti joka päivä. Matt. 6:6

Rukoile, että Jumala nostaisi esirukoilijoita, jotka ovat halukkaita käymään kestäviä rukoustaisteluja. Rukoile, että Herra nostaisi esirukoilijoiden armeijan nuorten keskuudesta. Luuk 18:1-8

Rukoile, että Jumala antaisi seurakuntien johtajille viisautta ja taitoa auttaa ihmisiä ymmärtämään Jumalan aikoja ja johtamaan heitä esirukoukseen. Ef. 4:11-13

Rukoile, että rukouksen henki leviäisi kuin kulovalkea yli maan, kunnes jokaisesta seurakunnasta tulee rukouksen huone, jossa vallitsee Herran odotuksen, parannuksen ja etsimisen ilmapiiri. Fil 4:6-7, Luuk 18:1, Matt. 21:13

Rukoile, että aikuiset uskovat voisivat vakiinnuttaa elämäänsä tavan etsiä Herraa kaikissa asioissa, jotta voisivat johdattaa myös omia lapsiaan ja nuoria juurtumaan Häneen. Apt 17:26-27, Matt. 6:25-32, Fil. 4:6-7, Jer. 33:3

Rukoile, että Jumala kasvattaisi uskoamme Hänen yliluonnollisiin mahdollisuuksiinsa muuttaa inhimillisesti mahdottomia tilanteita. Hebr. 11:6, Mark 9:23, Jaak. 5:16-18, Jes. 58:6-12

Rukoile, että Jumalan kansan ja oman maamme johtajat noudattaisivat kaikessa päätöksenteossaan Raamatun periaatteita eivätkä luottaisi inhimilliseen voimaan. Sak. 4:6, Jes. 55:8-9, Jes. 48:17, Jer. 9:23-24, Ps. 147:10-11, Snl. 21:30-31

Rukoile, että Jumalan kansan sydämissä olisi oikea ja terve Jumalan pelko ja kunnioitus. Rukoile, että vapautuisimme ihmisten pelosta. Snl. 1:7, 9:10, 29:25

Rukoile, että Jumalan kansa rukoilisi yksimielisesti kaikkien kansan vallanpitäjien puolesta. Rukoile, että voisimme yhdestä sydämestä ja yhteisestä tarpeesta pyytää Jumalan Hengen vuodatusta ja herätyksen aikoja. Ps 133:2, Ef. 4:1-6

...ja hylkää pahat tiensä...

Rukoile, että Jumalan kansa käyttäisi aikansa ja voimansa etsiäkseen Herraa eikä lihalle mieluisia asioita. Rukoile, että uskovat juurtuisivat Jumalan sanaan, jotta heidät vaelluksensa pysyisi puhtaana ja he voisivat muuttua kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ps. 119:9-11, 1 Piet. 1:13-25, Hebr. 12:4-13, 2 Kor. 7:1

Rukoile, että uskovat voisivat nopeasti tunnistaa ja tunnustaa syntinsä, pyytää Jumalalta anteeksiantoa ja puhdistaa synnin omasta elämästään ja keskuudestaan. Rukoile, että uskovat näkisivät, miten synti murehduttaa ja loukkaa Jumalaa. Room. 2:1-2, Gal. 6:1, Neh. 9: 2

Rukoile uskoville aitoa, syvää parannusta ja Jeesuksen Kristuksen konkreettista herrautta heidän jokapäiväisessä elämässään. 2 Kor. 7:9-10, Matt. 7:21

Rukoile Jumalan kansalle niin yksilöinä kuin seurakuntina herkää tuntoa ja särjettyä, parannusta tekevää mieltä. Jes. 57:15

...niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.

Ylistä ja kiitä Jumalaa siitä, ettei Hänen kätensä ole lyhyt auttamaan eikä Hänen korvansa kuuro kuulemaan. Kiitä lupauksesta, että Herra on lähellä kaikkia, jotka huutavat Häntä avukseen totuudessa. Jes. 59:1, Ps. 145:18-19

Kiitä Jumalaa siitä armosta, että Hän antaa anteeksi syntimme, kun me tunnustamme ja hylkäämme ne, ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Snl. 28:13, 1 Joh. 1:9Rukous ei-uskovien ihmisten ja herätyksen puolesta

Tiivistelmä Whole Person Counseling.comin materiaalista


Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon, jota Hän ei loukkaa, mutta rukoustemme kautta voimme vaikuttaa olosuhteisiin ja sellaisten tilanteiden syntymiseen, jotka edesauttavat ihmisten hengellistä heräämistä ja iankaikkisuuskysymysten vakavaa ajattelua sekä mahdollistavat selkeän todistuksen kuulemisen ja näkemisen uskovien sanojen ja tekojen kautta.

Rukoustemme kautta Jumala voi vetää ihmisiä Jeesuksen luo, ja pimeyden valta — joka Jeesuksen voiton perusteella on voitettu ja tehty laittomaksi — alkaa murtua ei-uskovien mielissä. Pyhä Henki voi silloin synnyttää heissä synnintuntoa ja hengellisten asioiden ymmärtämistä (Joh. 16:7-8)

1. Rukoile, että ei-uskovat ihmiset Jumalan tahdon mukaan voisivat vastaanottaanottaa pelastuksen.
Tim. 2:1-6, 1 Joh. 5:13-15

2. Rukoile, että Herra valmistaisi ja lähettäisi työntekijöitä evankeliumin työhön.
Matt 9:37-38

3. Rukoile, että Herra käyttäisi sinua itseäsi sielujen pelastumiseksi
Jes 6:8, Matt. 22:9

4. Rukoile, että uskovien välillä olisi keskinäinen rakkaus ja yhteys, joka voi toimia todistuksena maailmalle.
Joh. 13:35, Juud 1:22, Ps. 133:1-3, Matt. 18:20

5. Rukoile, että uskovat eläisivät ja kunnioittaisivat Jumalaa niin, että se voisi olla todistuksena ei-uskoville ihmisille.
1 Piet. 2:12, 1 Piet.3:1-2, Juud. 1:23

6. Rukoile, että pimeyden henkivaltojen vaikutus ihmisissä murtuisi, niin että he vapautuisivat vastaanottamaan evankeliumin.
2 Kor. 4:3-4, Matt. 12:29

7. Rukoile, että Herra vahvistaisi sanansa julistuksen sitä seuraavien merkkien kautta.
Apt 4:29-30, Mark 16:20

8. Rukoile, että evankeliumin julistukselle avautuisi uusia ovia ympäri maailmaa.
1 Kor. 16:9, 2 Kor. 2:12, Ilm. 3:7-8

9. Rukoile uskoville voimaa ja rohkeutta todistaa Jeesuksesta.
Apt. 1:8, 1 Kor. 2:4, Ef. 6:18-19, Apt. 4:29-31

10. Rukoile, että uskovilla voisi olla Jumalalta tulevaa viisautta ja ymmärrystä ja että se ja sen tuoma hedelmä voisivat toimia todistuksena ei-uskovalle maailmalle.
Snl. 11:30, Dan. 5:12-14, Dan. 12:3