Rukous ja herätys:
Rukouksen ja herätyksen suhde 1

Rukous ja herätys -jakson lähteet:
Leonard Ravenhill, Revival Series Lecture I
Erroll Hulse, artikkeli A Call to Extraordinary Prayer for Revival
Charles Finney, What is RevivalHerätykseen valmistautuminen


Herätys on Jumalan antamaa, mutta voimmeko me vaikuttaa sen tuloon?

Monet haluaisivat nähdä herätyksen, mutta eivät ole varmoja, voivatko he suoranaisesti vaikuttaa sen tuloon. Herätystä ei voi “tehdä” tai “ansaita”, Jumala lähettää sen taivaasta. Mutta me voimme luoda virvoituksen ajoille edellytyksiä.

Kun Pyhä Henki synnyttää seurakunnassa herätyksen kaipuun, Hän myös odottaa seurakunnan valmistavan herätykselle tien rukouksillaan ja muilla käytännön tavoilla, joihin Hän uskovia johtaa.

Rukous on tärkeässä asemassa myös Vanhan Testamentin “suuressa herätysjakeessa” 2 Aik. 7:14:
“...jos silloin kansani,jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi." ”

Charles Finney on sanonut seuraavaa ajatuksesta, jonka mukaan herätys on kaikkivaltiaan Jumalan suvereenia toimintaa, johon me ihmiset emme voi vaikuttaa:

“Mikään oppi ei vahingoita seurakuntaa enemmän kuin tämä, eikä mikään voisi olla absurdimpaa. Ajattele, että joku julistaisi vastaavanlaista oppia maanviljelijöille ja sanoisi: 'Jumala on kaikkivaltias, kaikki riippuu Hänen päätöksestään. Hän antaa teille viljaa silloin, kun se on Hänelle otollista. Kyntäminen, kylväminen ja vaivannäkö on väärin, koska sen kautta yritämme tehdä jotakin Jumalalle kuuluvaa asiaa...' Jos maanviljelijät uskoisivat tällaisen opetuksen, näkisimme kaikki nälkää!”

Olen harvoin nähnyt sellaisen ihmisen epäonnistuvan, joka on oikealla tavalla soveltanut herätyksen edistämiseksi niitä asioita, jotka on osoitettu Jumalan sanassa. Uskon, että voimme toimillamme edistää herätystä ja odottaa perustellusti hyviä tuloksia, aivan kuin missä tahansa muussa asiassa tai työssä. Voimme ryhtyä toimeen samoin odotuksin kuin maanviljelijä, joka täysin perustein odottaa kylvöstään myös satoa. Olen nähnyt menestystä myös äärimmäisen epäsuotuissa olosuhteissa.”


Jumala lähettää herätyksen ihmisille, jotka ovat valmistautuneita siihen.
Miten siis voimme valmistautua herätykseen?

1. Rukoilemalla herätystä.
2. Tekemällä parannusta ja pyytämällä Jumalaa pehmittämään mielemme ja sydämemme maaperän
3. Etsimällä pyhitystä.
4. Pyrkimällä olemaan kaikessa uskollisia Jumalalle.
5. Olemalla aktiivisia Hänen työssään.
6. Olemalla laiminlyömättä yhteistä seurakunnan kokousta (Hebr.10:25).

Nämä asiat eivät vielä itsessään ole herätystä, ne ovat herätyksen edellytyksiä ja edelläkävijöitä. Viime kädessä Jumala lähettää herätyksen.

Jotkut pitävät herätyksen esteenä sitä, ettei meillä ole tarpeeksi paljon Jumalan mielen mukaisia johtajia, jotka voisivat käydä Jumalan kansan edellä. Tämäkin on tärkeä asia, mutta tällaiset voidellut johtajat eivät välttämättä ole herätyksen edellytys. Pikemminkin tällaiset johtajat nousevat esiin palvelemaan seurakunnan tarpeita silloin, kun tulee Jumalan aika (Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen..." Ef. 4:11-12).

Kun Jumala lähettää herätyksen, Hän varmasti lähettää myös ne ihmiset, joita tarvitaan huolehtimaan herätyksen hedelmistä.


Rukous on herätyksen välttämätön ja korvaamaton elementti

Charles Finney, jonka mukaan uskovien parannuksenteko ja rukous ovat herätyksen tärkeimmät edellytykset, sanoo rukouksesta seuraavaa:

“Milloin herätys on odotettavissa? Voimme odottaa herätystä, kun uskovilla on rukouksen henki, henki rukoilla herätyksen puolesta — eli kun he rukoilevat niin, että heidän sydämensä on mukana siinä. Herätys on odotettavissa, kun uskovat rukoilevat sen puolesta sydämensä tuskassa. Herätys on odotettavissa, kun he koko sielullaan taistelevat ja kantavat taakkaa sen puolesta.”


Ajatuksia herätyksestä ja rukouksesta

“Alkaen helluntaipäivästä, missään maassa ei ole ollut ainuttakaan suurta hengellistä herätystä, joka ei olisi alkanut yhteisestä rukouksesta — vaikka rukoilijoita ei olisi ollut enempää kuin pari, kolme. Eikä yksikään tällainen ulospäinsuuntautuva, kasvava liike ole jatkunut sen jälkeen, kun nämä rukouskokoukset ovat alkaneet hiipua. Se, että Jumalan sanalla on ollut missä tahansa maassa tai paikassa vapaa tie levitä ja tulla kirkastetuksi, on aina ollut suoraan verrannollinen yhteiseen anomiseen ja uskon rukoukseen.” A. T. Pierson

Kaikki suuret sielujenvoittajat ovat olleet rukouksen ihmisiä — paljon rukouksen ja voimallisen rukouksen ihmisiä — ja kaikkia suuria herätyksiä on edeltänyt kestävä esirukoustaistelu rukouskammiossa.” Samuel Logan Brengle

“Herätys on sitä, kun Jumalan pyhät taistelevat rukouksessa kadotetukseen matkalla olevien sielujen puolesta.” James A. Stewart

Suurinta, mitä yksilöuskova voi tehdä edistääkseen Jumalan valtakunnan asiaa, on rukous.” Jonathan Edwards


Siirry osaan 2: Miten rukous vaikuttaa herätyksen tuloon