Mitä herätys on:
3. Herätyksen seurauksetNämä ovat seurauksia edellämainituista herätyksen yleisistä vaikutuksista:

1. Seurakunta puhdistuu...

Herätys saa aikaa seurakunnassa suurempaa puhtautta ja voimaa. Uskovat, jotka ovat olleet synnin siteissä tai erilaisten ongelmien siteissä jopa vuosia, vapautuvat palvelemaan Jumalaa koko sydämestään.

1. Jumalan asiat valtaavat uskovien mielet.
Jumalan kansa uudistuu ja vapautuu luopumuksesta, välinpitämättömyydestä ja passiivisuudesta. Rukous ja seurakuntayhteys tulevat entistä tärkeämmiksi, sanan nälkä lisääntyy

2. Mukavuudenhalu ja itseriittoisuus väistyvät
Kun herätys tulee, se murtaa syväänjuurtuneet, omaan itseen, mukavuuteen ja nautintoon liittyvät tavat, jotka eivät ole alistuneet oman järkemme tai Jumalan kontrolliin.

3. Jumalan suunnitelmat tulevat etualalle, oma tahto väistyy
Kun Jumalan lähettää taivaasta voimansa, kaikki, mikä vastustaa Häntä, joutuu väistymään ja murtumaan. Seurakuntien suunnitelmat ja strategiat arvioidaan uudelleen, ja ajallinen saa väistyä. Jumala murtaa ihmisten omaa tahtoa seurakunnissa ja niiden johdossa — ja rakentaa uutta. Jumalan ajoitus, Jumalan tarkoitus ja Jumalan suunnitelmat tulevat keskeisiksi.

4. Pyhitys tulee ensisijaiseksi asiaksi
Uskovien sisäisenä palona on tulla Jeesuksen kaltaisiksi. Raamatun suuria totuuksia aletaan elää päivittäin ja elämän kaikilla osa-alueilla. Herätyksen koskettamat ihmiset ovat pyhiä ihmisiä. Puhtaasta omastatunnosta Jumalan edessä tulee ensisijaisen tärkeä asia. Kauan tunnustamatta olleet synnit tulevat valoon. Pelko ja häpeä väistyvät anteeksisaamisen ja puhdistautumisen halun tieltä.

5. Uskovat alkavat kokea voimakasta hätää sieluista
Uskovat alkavat kokea erityistä hätää sieluista. Heidän sisimpäänsä syttyy jatkuva rukous niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Mikään vähempi kuin sielujen pelastus ei tyydytä herätyksen ajan uskovia. He rukoilevat, että sama vapauttava Henki, joka on saaanut murtaa, uudistaa ja parantaa heidät itsensä, saisi koskettaa myös heidän ystäviään, perheitään, ystäviään ja kaikkia maailman ihmisiä.

6. Rakkaudellinen mieli valtaa alaa
Herätyksen koskettamat ihmiset muuttuvat rakkaudellisemmiksi toisiaan kohtaan. Vikoilusta ja pahan puhumisesta tehdään parannusta, riitoja sovitaan.

...ja saa uutta voimaa


1. Kestävä, voimakas rukous.
Kaikki herätys alkaa ja se pidetään yllä rukouksen kautta. Joku on sanonut rukousta herätyksen suurimmaksi hedelmäksi. Herätysten aikana tuhannet ihmiset viettävät rukouksessa tuntikausia.

2. Voimallinen sananjulistus. Todellinen herätys tunnetaan voimallisesta, raamatullisesta sananjulistuksesta. Herätyssaarnaajat tuovat julistuksessa esiin uskonsa ja kunnioituksensa Jumalan sanaa kohtaan rohkealla, tinkimättömällä julistuksella Jeesuksen Kristuksen rististä.

3. Ulospäinsuuntautuva toiminta omalla paikkakunnalla ja kauempana. Herännyt seurakunta on täynnä elämää, iloa ja Pyhän Hengen voimaa. Jeesuksen nimeä korotetaan ja hänen tahtoaan toteutetaan monin tavoin. Rakkaus, anteliaisuus, vaivannäkö toisten hyväksi, voimakas halu voittaa muita Herralle ovat Jumalan voiman aikaansaamia herätyksen tuloksia.


2. Sieluja pelastuu suurin joukoin

Herätyksen aikana evankelioiva sananjulistus korostuu ja suuret joukot tulevat uskoon. Yleensä hedelmä myös pysyy. Ihmiset vapautuvat siteistä, jotka ovat estäneet heitä tulemaan Jeesuksen luo. Jumalan voima ilmenee monin tavoin.

Evankeliumin todistus on hedelmällistä.

Herätyksellä on aina evankelioiva ja moraalisesti puhdistava ja Raamatun arvoja korostava vaikutus yhteiskunnassa. Kun Jumala herättää seurakuntansa, uusi, ylivuotava elämä vaikuttaa ympäristössä ihmisten uskoontuloa sekä yhteiskunnallisia muutoksia.

Uskovat ovat pelottomia ja väsymättömiä Vapahtajan palveluksessa. He tuovat esiin uudella voimalla niin sanoja kuin tekoja. Jumalan valtakunnan työ kiihtyy ja leviää.

Lukemattomia, radikaaleja uskoontuloja

Todellisen herätyksen aikana tuhannet ja tuhannet hukkuvat sielut tulevat lyhyessä ajassa voitetuiksi Jumalan valtakuntaan. Walesin herätyksessä v. 1859 noin 110,000 uutta ihmistä tuli seurakuntiin. Koreassa vuosina 1906-1910 uskoontulleita oli lähes 80,000. Uuden Englannin suuressa herätyksessä 1700-luvulla 25,000—30,000 tuli uskoon.Duncan Campbell, jota Herra käytti Skotlannin herätyksessä 1940-luvun lopulla, kertoo:

“Herätys oli totisesti tullut!
Pidimme viiden viikon ajan joka ilta neljä kokousta: klo 19, 22, 24 ja 03.
Samalla kun kaikki rukoilivat epätoivoisesti, Jumalan Henki liikkui läpi kylien. Ihmiset eivät saaneet unta, valot paloivat taloissa läpi yön. Monet tulivat kodeistaan ulos synnintunnossa, toiset polvistuivat vuoteittensa viereen rukoilemaan Jumalalta anteeksiantoa!

Kahden vuorokauden kuluttua kapakka suljettiin, ja se on tänään raunioina.. Ensin tuli kirkkaasti uskoon 14 nuorta miestä, joilla oli tapana juoda siellä, ja kahden vuorokauden sisällä lähes kaikki 12-20 -vuotiaat nuoret olivat tulleet uskoon. Pantiin merkille, että kaikki 18-35 -vuotiaat nuoret miehet löytyivät rukouskokouksista!”


3. Muita usein esiintyviä seurannaisvaikutuksia ovat:

Siirry osaan 4: Ajatuksia herätyksestä