Mitä herätys on:
2. Herätyksen yleinen vaikutus niin uskovissa kuin ei-uskovissa


Herätysten ulkoisissa muodoissa, joihin vaikuttavat monet eri asiat, on varsin paljon vaihtelua. Pinnan alla — niin raamatunaikaisissa kuin sen jälkeisen ajan herätyksissä — on kuitenkin aina tiettyjä, yleispäteviä vaikutuksia, jotka tuntuvat sekä seurakunnassa että sen ulkopuolella.

Herätyksen yleiset vaikutukset voi kiteyttää seuraaavasti:


Tietoisuus Jumalan läsnäolosta

Ensimmäinen, perustavaa laatua oleva tuntemus ja tietoisuus herätyksen aikana on, että Jumala on suurenmoisella tavalla tullut meitä lähelle pyhyydessään, armossaan ja voimassaan.

Tätä voi kuvata Jesajan sanoin Jumalan läsnäolon vaikutuksesta kansoihin ja häneen itseensä: Jes. 64:1-3, Jes. 6:1-5

“Herätys tuo ihmisille heidän koko olemuksensa valtaavan, erityisen tunteen Jumalan majesteettisesta valtasuuruudesta ja pyhyydestä.
Herätys tuo erityisen kaipauksen kohti täydellisempää nöyrtymistä ja palvontaa Jumalan edessä.” Jonathan Edwards 1700-luvulla


Vastaanottavaisuus Jumalan Sanalle


Ihmisten tietoisuus Jumalan läsnäolosta tuo Hänen sanalleen uutta arvovaltaa. Sananjulistus, joka aiemmin teki vain pinnallisen vaikutuksen, koskettaa nyt syvästi kuulijoiden sisäistä maailmaa. Koetaan todeksi Hepr. 4:12:

“Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.

Jumalan sanan kutsu parannukseen, uskoon, pyhitykseen, ylistykseen ja rukoukseen löytää tiensä suoraan kuulijoiden sisimpään, jossa se saa kokonaisvaltaista, kokosydämistä vastakaikua.


Synnintunto ja herkkä omatunto

Syvä synnintunto on aina ollut todellisen herätyksen tuntomerkki. Ihmisten suurempi innostuminen hengellisistä asioista ei ansaitse nimitystä 'herätys', ellei siihen samalla liity omantunnon herkistymistä ja hengen syvää nöyrtymistä ja murtumista Jumalan edessä.

Herätyksen aikana synnin viheliäisyys koetaan uudella tavalla, ja ihmiset näkevät tämän asian ennen kaikkea itsessään ja omassa elämässään. Sana anteeksiantamuksesta ristin kautta tulee ihmisille tärkeämämksi ja rakkaammaksi kuin koskaan, kun he näkevät, kuinka suuresti he sitä tarvitsevat.

Herätykselle tunnusomainen Jumalan pyhyyden läsnäolon tuntu johtaa ihmiset katumukseen ja syntien tunnustamiseen hänen edesään.

Herätysten aikana on nähty ihmisten itkevän ja valittavan syntejään ja kokonaisten seurakuntien lankeavan kasvoilleen Jumalan eteen synnintunnustuksessa ja parannuksenteossa. Lähetystyöntekijät, saarnaajat, vanhimmat ja evankelistat ovat tehneet julkista parannusta

Eräs lähetystyöntekijä kertoo Korean herätyksestä v. 1907: “Rukouksen jatkuessa kuulijoiden ylle laskeutui raskas synnintunto. Salin laidalla joku alkoi itkeä, ja pian kaikki muutkin itkivät. Mies toisensa jälkeen nousi tunnustamaan syntejään, murtui itkien, heittäytyi maahan ja takoi lattiaa nyrkeillään synnin tuskassa.” Kaikki saivat nähdä tämän Jumalan työn, joka sai aikaan ensin synnintuntoa, sitten suurta rauhaa ja anteeksisaamisen iloa.

Synnintunto on kuitenkin vain keino, ei lopullinen päämäärä: Jumalan Henki herättää synnintunnon johtaakseen ihmisen parannukseen.

Yksi herätyksen aikojen hätkähdyttävistä piirteistä onkin ollut, kuinka syvään parannukseen ne ovat johtaneet niin uskovia kuin uskosta osattomia.

Parannus ei ole pelkästään katumusta ja synnin tuskaa, vaan kääntymistä ja muuttumista. Pietari johti helluntaipäivänä tuhannet synnintunnon koskettamat ihmiset uskoon, parannukseen ja opetuslapseuteen Apt. 2:37-42.

Herätys johtaa aina synnintunnon kautta parannukseen ja rakastavan ja anteeksiantavan Herran armon vastaanottamiseen.


“Herätys tuo erityisen synnintunnon uskovan omalle kohdalle sekä näyn syntisten onnettomasta tilasta.” — Jonathan Edwards

“Herätys on osoitus siitä, kuinka Jumalan Henki vuodattaa suurten joukkojen ylle synnintunnon, tukkii laittomuuden lähteet, täyttää seurakunnat ja antaa vanhurskauden arvojen tuntua koko kansakunnassa.”

“Se on todellista 'Jumalan liikehdintää' ja luo hengellisen perustan Jumalan siunauksille tulevia sukupolvia varten.”
— Tri Campbell Morgan Walesin herätyksen aikana 1904

Siirry osaan 3: Herätyksen seuraukset