Millaista on strateginen rukous:

5. STRATEGISESSA RUKOUKSESSA TUNNISTETAAN SYYT JA SEURAUKSETMeidän on rukoillessamme tärkeä tunnistaa asioiden syyt ja seuraukset. Muuten saatamme pyytää Jumalalta asiaa, joka seuraa hedelmänä jostakin, mitä meillä ei vielä ole.

On asioita, joita ei voi saada "irrallisina" — esim. Jumalan voitelu ja voima, toiminnan laajentuminen, suuremmat resurssit ja tulokset jne.


Jotta Herra voisi uskoa meille resursseja ja voimaa, meillä on ensin oltava näkyä, luonnetta ja pyhittynyttä elämää.

Jotta voisimme korjata satoa, meidän on ensin kylvettävä.

Hyvä hedelmä on seurausta siitä, että puu on hyvä. Hyvää vettä tulee vain hyvästä lähteestä.

Samoin esim. hyvät lait ovat seurausta oikeamielisten lainsäätäjien työstä. Raamatun vastaista ajattelutapaa edustavat päättäjät eivät näe asioita siten, että osaisivat tai haluaisivat säätää raamatunmukaisia lakeja.


Edellytysten täyttämisessä ei aina ole kysymys hengellisestä ongelmasta. Joskus Jumalan siunausten tulo odottaa yksinkertaisesti käytännön valmisteluja, vaikkapa sitä, että seurakunta tai järjestö saa käytännön hallintonsa ja henkilökuntansa siihen valmiuteen, että voi käsitellä isompia asioita.

Kokonaiskuvan näkeminen

Tapamme rukoilla ilmentää ajattelu- ja toimintatapaamme. Jäsentelemätön rukous on usein merkki siitä, ettemme ole miettineet asioita loppuun tai meillä ei ole tarkkaa kuvaa ongelmista ja tarpeista - ja ajatustapamme taas saattaa vaikeuttaa Jumalan toimintaa meissä ja meidän kauttamme.

Jotta saisimme Jumalan valtakunnan työssä enemmän voittoja, meidän on tärkeää tunnistaa asioiden syyt ja seuraukset.

Rukousaika täyttyy helposti yksityiskohdilla, jotka korvaavat suuremmat, vaikeammin määriteltävät ja tunnistettavat linjat, joissa muutos ja vaikutus näkyy hitaammin. Tämä heijastaa yleistä ajattelu- ja elämäntapaa: päivänpolttavien kysymysten ja voimavaroja kuluttavien ajankohtaisten ongelmien keskellä on vaikea keskittyä suurempiin linjoihin.

Strateginen rukoileminen vaatii kärsivällisyyttä ja asialle omistautumista.

Seurakuntana meidän tulisi osata ajatella ja toimia strategisesti, jotta voisimme valmistaa Herran toiminnalle tietä laajemmassa mittakaavassa. Tähän tarvitaan kokonaiskuvan näkemistä ja sen mukaista rukousta.


Jos emme tunnista syitä ja seurauksia ja rukoile ja toimi vastaavalla tavalla, päädymme helposti olemaan puolustuslinjalla.
Joudumme elämässämme ja toiminnassamme usein toivomaan viime hetken pelastuksia, ja paljon energiaa kuluu yksittäisten kriisien hallintaan.


Esimerkki syiden ja seurausten ymmärtämisestä: Strateginen rukous oman kansan puolesta


Paavali kirjoittaa: “Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikeaa ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1 Tim. 2:1-2)

Tekstistä ja asiayhteydestä ilmenee käänteisenä se vakava ajatus, että jos emme rukoile vallanpitäjien ja kaikkien ihmisten puolesta, emme ehkä saa viettää rauhallista tyyntä ja rauhallista elämää eivätkä kaikki ihmiset sen seurauksena ehkä pääse tuntemaan totuutta voidakseen pelastua.

Jos emme yksilöinä ja seurakuntana ole vakavasti rukoilleet tätä raamatullista, strategista pitkän linjan perusrukousta maamme ja sen vallanpitäjien puolesta, saatamme löytää itsemme käymästä viime hetken rukoustaistelua jonkun henkilön valinnan tai valitsematta jättämisen puolesta tai jonkin lakiehdotuksen hyväksymisen tai hylkäämisen puolesta...
Joudumme pyytämään, että Jumala puuttuisi asioihin ja pelastaisi tilanteen edes vähäksi aikaa.

Tällaiset tilanteet ovat todennäköisesti kuitenkin vain luonnollista seurausta siitä, että olemme sitä ennen vuosien saatossa jättäneet vähälle huomiolle ja puutteelliselle rukoukselle ne laajat, kansakunnan hengelliseen tilaan vaikuttavat linjat, jotka ovat vähitellen johtaneet kyseiseen valintatilanteeseen ja kyseisiin vaihtoehtoihin.

Henkilövalinnat ja yksittäiset lait ovat vain seurausta jo vaikuttavista suurista linjoista, jotka ovat astuneet voimaan paljon aikaisemmin. Henkilöt ja lait eivät ole näiden linjojen aiheuttajia tai syitä, vaikka ne tietysti osaltaan vahvistavat voimassaolevaa henkistä ilmastoa ja linjaa vieden asioita yhä pitemmälle sillä tiellä, mille kansakunta on lähtenyt.

On luonnollista, että Raamattua kunnioittamattomat ihmiset tekevät Raamatun vastaisia päätöksiä.

Rukoustaistelun kärjen ei tulisikaan suuntautua siihen, että tällaiset ihmiset tekisivät oman maailmankuvansa vastaisia päätöksiä, vaan että johtaviin asemiin saataisiin tervehenkisiä ihmisiä.

Ja kun rukoilemme yhteiskuntamme puolesta, katse on tärkeä pitää todellisessa päämäärässä — kansakunnan hengellisessä heräämisessä. Kristillisten arvojen kanssa sopusoinnussa oleva lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen järjestys eivät vielä tuo hengellistä elämää, ne vain ylläpitävät yhteiskunnallista moraalia ja luovat edellytyksiä esteettömälle Jumalan palvelemiselle.

Tarvitaan koko kansan henkisen ilmapiirin tervehtymistä ja ihmisten silmien aukeamista. Tarvitaan sitä, että totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki pääsisi vaikuttamaan kansassa laajalti.

Jos toivomme ja odotamme herätystä, jossa tuhannet ja miljoonat ihmiset kääntyvät Jeesuksen puoleen, kansakunnan ilmapiirissä ja ihmisten mielissä pitää tapahtua jotain ratkaisevaa.

 

Meidän on päästävä kiinni asioiden syihin — ja rukoiltava näitä asioita systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.


Dutch Sheets toteaa v. 2001 ilmestyneessä kirjassaan “Praying for America”:


“Jumala herätti pakanallisen, epäjumalaa palvelevan kuninkaan Kyyroksen hengen sallimaan israelilaisten paluun Jerusalemiin ja jopa tukemaan heitä varoin (Esra 1:1-4)
“Jumalan mielen vastaisesti toimivat poliitikot eivät ole Amerikan varsinainen ongelma — päinvastoin kuin mitä seurakunta yleensä ajattelee. Jumala kyllä pystyy hoitamaan asiansa heidän kanssaan tavalla tai toisella. Mutta jos Hän ei hoida, meidän on kysyttävä, miksi.”

“Olisi vakavaa eksytystä panna Amerikan ongelmat pelastumattomien ihmisten syyksi. Me, jotka olemme maan suola ja valkeus, olemme paljolti sallineet kansakuntamme rappion rukoilemattomuudellamme ja kompromisseillamme. Olemme alentaneet standardia.”

Nämä ajatukset soveltuvat myös moneen muuhun läntiseen kansakuntaan.