Millaista on strateginen rukous:

4. STRATEGINEN RUKOUS PERUSTUU REALITEETEILLEPyytäessämme Jumalalta uskonhenkisesti suuria asioita meidän on tärkeää olla sikäli realistisia, että ymmärrämme paitsi Jumalan toimintaperiaatteiden asettamat rajat, myös muut vastauksen saamisen edellytykset.

Meillä voi olla suuria päämääriä, mutta jotta näkisimme tavoitteiden ja numeroiden toteutuvan, päämäärän saavuttamiselle on luotava edellytykset niin hengen maailmassa kuin näkyvässä maailmassa.

Kun näkyyn liittyy suurinumeroinen, uskonhenkinen päämäärä, on tärkeää, että siihen liittyy myös Jumalan antamaa ymmärrystä siitä, miten tämä päämäärä saavutetaan ja mitä syy- ja seuraussuhteita asiaan liittyy. Muuten kyseessä voi olla pikemminkin toiveajattelu kuin usko.

Meillä voi esim. olla näky 10 000:n katulapsen pelastamisesta. Mutta jos meillä ei ole riittävän selkeää käsitystä siitä tiestä, mikä johtaa tälle tasolle, ja niistä edellytyksistä, mitä näkyvässä maailmassa ja hengen maailmassa tarvitaan näin suuren asian tapahtumiseksi, näkymme voi jäädä pelkäksi unelmaksi — siitä huolimatta, että se on Jumalan tahdon mukainen.

Mutta jos meillä on käsitys siitä, millä askelilla meidän tulee edetä ja vastaavasti mitä konkreettisia asioita rukoilemme Herralta, näyllä on edellytykset toteutua.

Vakaumus, että Jumalalle 10,000 lapsen pelastaminen on mahdollista ja että Hän tulee sen jotenkin tekemään, ei vielä varsinaisesti ole toimivaa uskoa.
Toimivaa uskoa on se, että luotamme Jumalan mahdollisuuksiin ja lupauksiin niin paljon, että laitamme itsemme likoon ja lähdemme päämäärätietoisesti, Häneen turvaten ja hellittämättä rukoillen toteuttamaan inhimillisesti vaikeaa, jopa mahdotonta prosessia, joka johtaa lopulta tuhansien lasten pelastumiseen.

Uskoa on se, että Jumalan sanaan ja uskollisuuteen luottaen olemme valmiita maksamaan sen hinnan, minkä Hänen tahtonsa toteuttaminen maan päällä vaatii niissä tehtävissä, joita Hän meille antaa.

Tällä konkreettisella tiellä saamme jatkuvasti kokea Jumalan johdatusta askel askelelta, siunauksia, rukousvastauksia ja ihmeitä, jotka “nostavat meidät kalliolle, joka on meille liian korkea”.


Hengellisessä taistelussa — niin rukouksen kuin suoran toiminnan kautta tapahtuvassa — meidän on vyöttäydyttävä totuuteen (Ef. 6:14).

Tämän voi tulkita paitsi siten, että näemme Jeesuksen Kristuksen persoonan ja Jumalan kirjoitetun Sanan totuutena, myös siten, että meillä on oikea käsitys todellisuudesta:

  • ymmärrämme ongelmat
  • ymmärrämme tavoitteet
  • ymmärrämme oman tilamme
  • ymmärrämme Sanan perusteella omat valtuutemme
  • tunnistamme vihollisen
  • ymmärrämme Jumalan voiman, valtasuuruuden ja Hänen toimintaperiaatteensa.

Kun olemme vapaita kuvitelmista ja näemme asiat sellaisina kuin ne ovat niin ympäristön, vastuksen, itsemme ja Jumalan mahdollisuuksien osalta — eli näemme ne sellaisina kuin Jumala itse ne näkee — voimme kestää hengellisessä taistelussa ja edetä strategisesti.

Kun rukoilemme konkreettisesti, totuudellisesti ja realistisesti ja toimimme sen mukaisesti, nousemme tyvestä puuhun ja noudatamme niitä lainalaisuuksia, jotka Jumala on säätänyt tässä maailmassa ja ajassa elämiseen ja Hänen palvelemiseensa.