Millaista on strateginen rukous:

3. STRATEGISESSA RUKOUKSESSA EDETÄÄN ASTEITTAIN
— Vastukset voitetaan alue alueeltaStrateginen rukous perustuu Jumalan toimintaperiaatteille maan päällä

Strategista rukousta varten on tärkeää nähdä, mikä rukoiltavassa asiassa on Jumalan osuus, mikä taas ihmisen osuus.

Jeesus itse osoitti asteittain etenevän, strategisen rukouksen tarpeellisuuden. Nähdessään Jumalasta erossa olevat kansanjoukot Hän kehotti rukoilemaan nimenomaan työntekijöitä evankeliumin työhön — ei varsinaisesti sitä, että Jumala pelastaisi nämä ihmiset, vaikka tämä onkin evankeliumin työn päämäärä. Samat sanat hän sanoi valitsemilleen oppilaille lähettäessään heitä edellään eri kaupunkeihin, joihin itse aikoi mennä myöhemmin.

Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: “Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.”(Matt. 9:36-38)

Tämän jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille: “Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.(Luuk. 10:1-2)

Jumala on säätänyt, että Hän toimii maailmassa yhteistyössä ihmisen kanssa, ja hän on myös säätänyt pelastavan evankeliumin julistettavaksi ihmisen kautta.

“Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis, ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...” (Matt. 28:18-20)

Siitä huolimatta, että Jeesuksella on kaikki valta, nimenomaan meidän tehtäväksemme on annettu mennä ja julistaa evankeliumia. Usko syntyy julistetun sanan kuulemisesta. Maailman ihmiset eivät voi uskoa, ellei ole julistajaa. (Room. 10:14, 17)

“Pelasta koko kansakunta” tai “pelasta koko kaupunki” -tyyppiset pyynnöt eivät ole yhtä strategisia kuin ne rukoukset, joissa pyydetään edellytyksiä tällaisille laajoille herätyksille. Maailman pelastuminen etenee sitä mukaa kun seurakunnat ja julistajat tekevät Jumalan avulla työtään, Pyhä Henki toimii ja herättää ihmisiä ja vihollisen ote irtoaa heistä.

Rukousvastauksen saaminen evankeliumin leviämistä koskevissa asioissa edellyttää sitä, että Jumalalla on vastaavasti myös ihmisiä, joiden kautta toimia — ja nämä ihmiset tarvitsevat monia asioita voidakseen toteuttaa Jumalan suunnitelmaa.

Pyyntö koko maailman tai kansakunnan pelastumisesta on toki Jumalan tahdon mukainen (Joh. 3:16, 1 Tim. 2:4). Koska Hän uhrasi oman Poikansakin tämän asian vuoksi, Hän on valmis vastaamaan kaikkiin pyyntöihin, jotka johtavat tähän asiaan Hänen yleisen säätämyksensä ja toimintaperiaatteensa rajoissa.

Jeesus ja apostolit kohtasivat ihmisiä yksitellen.

Jeesuksen toiminta-aikana eikä myöskään apostolien aikana sanottu yleistä käskysanaa, joka olisi kerralla vapauttanut kaikki ihmiset sairauksista tai pahoista hengistä

Vapautus eteni sitä mukaa, kun Jumalan valtuuttamat ihmiset kohtasivat evankeliumia ja vapautusta tarvitsevia ihmisiä ja toimivat käytännössä valtuuksiensa perusteella.


Myös Paavali kehotti rukoilemaan strategisesti ja asteittaisesti
, että ovi aukeaisi, jotta hän ja hänen työtoverinsa voisivat mennä julistamaan, ja että Jumala sitten antaisi heille oikeat sanat.

“Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala
1. avaisi meille oven sanansa julistamiseen
2. ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankinakin
3. että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua.”(Kol. 4:2-4)

Paavali itsekin rukoili strategisesti, suunnitelmallisesti ja säännöllisesti:

“Yötä päivää me rukoilemme kaikesta sydämestämme, että
1. pääsisimme tapaamaan teitä ja
2. voisimme antaa teille sen, mitä uskostanne vielä puuttuu.”(1 Tess. 3:10).

“Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne
1. että Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi
2. ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään
3. ja teidän uskonne teot
4. että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä...”(2 Tess. 1:11-12)

Paavali pyysi itsensä ja työtoveriensa työn puolesta asteittaista esirukousta:

1.“Rukoilkaa puolestamme, (rukous alkaa tässäkin työmiehistä)
2. että Herran sana leviäisi nopeasti (leviämisen käsite sisältää itsessään asteittaisuuden)
3. ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskellänne” (rukouksen päämääränä on Herran sanan kirkastuminen laajalti) (2 Tess. 3:1)