Millaista on strateginen rukous:

2. STRATEGINEN RUKOUS ON SITOUTUNUTTA


 

Ollakseen strategista konkreettinen, yksityiskohtainen rukous edellyttää tiettyä sitoutumista.

Se, että jossain tilanteessa päätämme rukoilla täsmärukousta ja vaikkapa käymme rukouksessamme läpi Suomen opettajat, poliisit ym. ammattikunnat, ei vielä välttämättä ole strategista rukousta.

Siitä tulee strategista, kun sitoudumme pitemmäksi aikaa rukoilemaan ajatuksella esim. Suomen opettajakunnan puolesta ja pyytämään Jumalan tahdon toteutumista Suomen koululaitoksessa, jolla on oma tärkeä roolinsa kansakunnan henkisen ja moraalisen ilmapiirin syntymisessä.


Strateginen rukous on usein sopimusrukousta

Eritelty, strateginen rukous perustuu myös sille, mitä Jeesus sanoo keskinäisestä rukouksesta. Hän viittaa konkreettisiin asioihin sanoessaan

“Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.”(Matt. 18:19)

Yhteisellä, eritellyllä rukouksellamme vahvistamme Jumalan tahtoa ja keskenämme sopien pyydämme tätä asiaa.

Esimerkki yhteisestä, eritellystä rukouksesta on Lahden Missio Vita -konferenssissa 2002 jaettu rukouskortti, jossa oli kolme strategista rukousaihetta juutalaisen kansan ja kolme aihetta muslimimaailman puolesta säännöllistä rukousta varten.


Strategisella rukouksella pyritään saavuttamaan tarvittava rukousmäärä


Strategisella rukouksella keskitämme rukousta niin, että tietty asia saa osakseen enemmän rukousta.

Rukousvastauksen saamiseen tarvittava rukousmäärä on salaisuus, jonka yksityiskohtia meidän ei ole annettu tuntea täällä ajassa. Voimme vain lähestyä asiaa käytännöllisesti: rukoilla hellittämättä Jeesuksen ohjeen mukaan; rukoilla, kunnes saamme vastauksen ja alkaa tapahtua (Luuk. 18) — niin kuin Elia, joka Karmelin vuorella lähetti palvelijansa vähän väliä katsomaan, joko rukousta oli kertynyt riittävästi ja se oli alkanut tuottaa tulosta.

Kun tarkastelemme asiaa puhtaasti käytännön näkökulmasta, rukouksen kesto ja määrä riippuvat olennaisesti siitä, miten konkreettisia aiheita meillä on käytettävissämme.

Kun rukoillaan vaikkapa maailman evankelioinnnin puolesta ilman taustatietoa ja selkeitä rukousaiheita, aktiivista rukousta on vaikea ylläpitää kovin kauan. Hyvän taustamateriaalin kanssa rukoiltavaa riittää vaikka päiväkausien yhtämittaiseen, aktiiviseen rukousvartioon.