Miten voit laatia esirukousstrategian


Esirukousstrategian laatimisessa voit osittain käyttää hyväksi valmiista ohjelmista saamiasi ideoita.
On kuitenkin tärkeää, ettei strategiasi ole kopioitu muilta, vaan että se on henkilökohtainen, ajankohtainen ja Jumalan sinua varten tekemän suunnitelman mukainen — muutenhan se ei voi olla strateginen!

Kysymällä itseltäsi seuraavat kysymykset saat suuntaviivoja rukousstrategian laatimiselle:


1. Vastuualueen määrittely

Määrittele itsellesi, ketkä henkilöt ja mitkä asiat kuuluvat rukousvastuualueeseesi.
Koska yksi ihminen voi rukoilla tehokkaasti vain rajoitetun asiamäärän puolesta, on tärkeää selvittää itselleen, mitkä ovat nämä asiat.

On konkreettisia asioita, jotka Raamatun mukaan kuuluvat automaattisesti vastuualueeseesi tavalla tai toisella: rukous lähetystyön puolesta, rukous oman maan ja sen päättäjien puolesta, rukous uskonsa tähden kärsivien puolesta jne.

Vastuualue muuttuu koko ajan, sinne tulee uusia asioita, ja jotkut asiat jäävät pois.
Jotkut vastuualueen asiat ovat lyhytkestoisia, toiset ovat elinikäisiä projekteja.


Mikä on hengellinen vastuualueeni ihmissuhteiden perusteella?

Mikä on vastuualueeni asuinpaikan perusteella?

Mikä on rukousvastuualueeni seurakunnassa?

Mikä on henkilökohtaisen kutsumukseni alue ja samalla rukousvastuualueeni?

Mikä on yleinen rukousvastuualueeni Raamatun perusteella?

Mistä muista asioista koen rukousvastuuta?

Mitä asioita olen lupautunut rukoilemaan?


2. Panostuksen määrittely
— Miten paljon aikaa ja voimia käytän kuhunkin aiheesseen?

Tärkeimmät

Kiireelliset

Mitkä aiheet ja tarpeet ovat päivänpolttavia?

Perusasiat

Mitkä asiat kuuluvat rukouslistani keskeisiin perusasioihin, joiden puolesta rukoilen usein, toistuvasti ja systemaattisesti?

Säännöllisesti muistettavat

Mitä asioita haluan muistaa säännöllisin väliajoin?


3. Rukousstrategian täyttäminen strategisilla rukouksilla

Kun olet määritellyt, mitä rukoilet ja kuinka paljon panostat kuhunkin aiheeseen, voit laatia yksityiskohtaisen suunnitelman.

Jaa aiheet eri päiville ja suunnittele, mitä aiheeseen liittyvää osa-aluetta muistat kunakin päivänä.

Päätä, keskitytkö johonkin isompaan aiheeseen, esim. oman maan puolesta rukoilemiseen, yhtenä päivänä, vai jaatko sitä koskevat asiat useammalle päivälle pitkin viikkoa.

Jos rukouskohde on kovin laaja, aktiivinen rukous sen puolesta yhtenä päivänä vaatii suurimman osan rukousajastasi ja on myös fyysisesti ja henkisesti melko uuvuttavaa. Isot asiat on helpompi jakaa useammalle päivälle.

Esimerkkejä:

Voit rukoilla Suomen puolesta joka päivä käyttämällä jotakin jaksoa esim. Rukous.netin mallirukouksista.

Vaihtoehtoisesti voit rukoilla esim. kaksi kertaa viikossa samojen rukousten avulla.

Sen mukaan kun tunnet kehotusta ja johdatusta, voit myös keskittyä kokonaan yhteen osa-alueeseen, esim. päättäjien tai tietyn päättäjän puolesta rukoilemiseen

Pitkälle kehitetyissä rukousliikkeissä omaa maata koskevat vastuualueet on jaettu hyvinkin eriteltyihin rukousaiheisiin. Joku rukoilee maansa presidentin puolesta, toinen talouselämän puolesta, kolmas liikenneturvallisuuden... Joku keskittyy kokonaan herätykseen ja hengelliseen ilmapiiriin kuuluviin kysymyksiin.

Voit rukoilla seurakuntasi saarnaajan ja Jumalan valtakunnan työntekijöiden puolesta käyttämällä viikko-ohjelmaa, jossa joka päivä rukoillaan yhden erityisen asian puolesta. Tällöin pystyt rukoilemaan monipuolisesti, ja nämä henkilöt saavat joka päivä esirukoustukea.

Kun useat ihmiset rukoilevat samalla periaatteella, pienestäkin päivittäisestä rukouksesta kertyy yllättävän paljon rukousta. Jos 120 seurakuntalaista rukoilee saarnaajansa puolesta vaikkapa vain puoli minuuttia päivässä aktiivisesti ja keskitetysti, se vastaisi tunnin mittaista palavaa rukousta, jos he kaikki rukoilisivat saman rukouksen toinen toisensa jälkeen rukouskokouksessa!