Strateginen esirukous


Mitä on rukousstrategia, mitä strateginen rukous?


Strategisella esirukouksella voidaan tarkoittaa kahta asiaa: toisaalta rukousstrategiaa, toisaalta strategista rukousta.

Rukousstrategialla määrittelet aiheet, joiden puolesta olet sitoutunut rukoilemaan.
Strategisella rukouksella katat kunkin aiheen kaikki olennaiset puolet.


Rukousstrategia

Rukousstrategia on toimintasuunnitelma, jolla laadit sellaisen esirukousohjelman, että sitä noudattamalla voit tehokkaasti kattaa vastuualueeksesi kokemat asiat.

Rukousvastuu voi olla lyhytaikainen tai elinikäinen.
Rukousstrategia voi koskea päivää, viikkoa ja pitempiä jaksoja.
Rukousstrategialla pyritään määrätietoisesti tiettyihin tavoitteisiin.

Rukousstrategia on enemmän kuin pelkkä rukousaihelista tai -ohjelma.

Se on älykäs, Hengen johtoa kuunnellen laadittu rukoussuunnitelma, jolla henkilö, ryhmä tai seurakunta toteuttaa Jumalan kutsua ja tarkoitusperiä.

Rukousstrategia heijastaa koko elämääsi ja palvelutyösi suuntaa.
Se ilmentää näkyäsi ja ymmärrystäsi Jumalan suunnitelmista ja toiminnasta.

Rukousstrategia kattaa tämän hetken ja tulevaisuuden, ja sen avulla pyrit ennakoimaan asioita Jumalan valtakunnan leviämiseksi, sielujen pelastumiseksi ja Jumalan nimen kunniaksi.

Rukousstrategialla pyrit esirukoukseen, joka vahvistaa Jumalan tahdon ja toimintasuunnitelman oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Rukousstrategialla määrittelet itsellesi eri asioiden tärkeysjärjestyksen päälinjat.

Rukousstrategialla määrittelet, miten voimakkaasti rukoilet eri asioiden puolesta, esim. minkä asioiden puolesta rukoilet joka päivä, minkä asioiden puolesta paastoat jne.

Henkilöt ja seurakunnat, joilla on rukousstrategia, pystyvät sanomaan niin itselleen kuin muille, mikä on heidän vastuualueensa hengen maailmassa, minkä asioiden puolesta he rukoilevat säännöllisesti, miten usein ja miten voimakkaasti.


Strateginen rukous

Strateginen rukous on esirukousta, jolla katat systemaattisesti tietyn asian kaikki olennaiset puolet siten, että otat huomioon asiaan liittyvät ajankohtaiset ja pitkäaikaiset tarpeet, pidät yllä voittoja ja ennakoit uhkia.

Strategisen rukouksen kautta sanot Jumalalle: “Tulkoon Sinun valtakuntasi ja tapahtukoon Sinun tahtosi konkreettisesti tässä ja tässä asiassa.”

Strateginen rukous vaatii yleensä taustatietoa, ajatusta ja etukäteisvalmisteluja.


Henkilöt ja seurakunnat, jotka rukoilevat strategisia rukouksia, pystyvät kuvailemaan, mitä ja miten he rukoilevat saarnaajansa, seurakunnan vastuunkantajien, seurakuntalaisten, kaupunkinsa ja sen asukkaiden, ongelmien ja hengellisen ilmapiirin, maansa päättäjien, ajankohtaisten suuntausten, evankeliointityön, maamme herätyksen, maailman evankelioinnin, lähetyskenttien, Israelin, kärsivien kristittyjen, hädänalaisten ihmisten ja monien muiden asioiden puolesta.

Rukousstrategian avulla järjestät strategiset rukouksesi käytännölliseksi kokonaisuudeksi ja ohjelmaksi, jota pystyt noudattamaan päivittäin ja viikottain.