3. Rukous Suomen johtajien ja päättäjien puolesta


Voimme vaikuttaa maamme henkiseen ja hengelliseen tilaan rukoilemalla vallanpitäjien ja yhteiskunnallisten ja mielipidevaikuttajien puolesta, jotta he toiminnallaan palvelisivat Jumalan suunnitelmia ja tarkoitusperiä.


1. Maan johtajat, päättäjät ja vaikuttajat eri tasoilla


Isä, pyydämme maahamme tervehenkisiä johtajia, jotka pitävät voimassa lakia ja oikeutta, että saisimme viettää tyyntä ja rauhallista, kaikin tavoin Sinulle mieluista elämää.

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti.(1 Tim. 2:1-2)

Kiitetty olkoon Herra, joka... on asettanut sinut kuninkaaksi pitämään voimassa lakia ja oikeutta (1 Kun 10:9)

Anna kansamme johtajille, päättäjille ja vaikuttajille ymmärtäväinen sydän, että he osaisivat hallita ja tuomita kansaa oikeamielisesti ja erottaisivat hyvän pahasta.
Anna heille nöyryyttä, herätä heitä rukoilemaan ja pyytämään Sinulta viisautta ja johdatusta päätöksentekoon.

Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa. (1 Kun. 3:7)

Ohjaa heidät tekemään sitä, mikä on oikein, että he rakastaisivat laupeutta ja vaeltaisivat nöyrästi Sinun edessäsi.

Herra on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupetta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. (Miika 6:8)

Avaa heidän ymmärryksensä näkemään, että vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. (Snl 14:34)

Auta päättäjiä ja vallanpitäjiä kaikilla tasoilla toimimaan oikeidenmukaisesti ja rehellisesti.

Jumala, neuvo kuninkaalle lakisi, opeta oikeamielisyys hallitsijalle! (Ps. 72:1)

Ohjaa heitä muistamaan köyhiä, sorrettuja ja avuntarvitsijoita myös oman maamme rajojen ulkopuolella.

Avaa suusi, tuomitse oikein, hanki kurjalle ja köyhälle oikeus. (Snl. 31:9)

Hän (kuningas) kuulee köyhän avunhuudot ja rientää turvattoman auttajaksi. Hän säälii kurjaa ja avutonta ja pelastaa köyhät ahdingosta, lunastaa heidät väkivallan ja sorron alta, ja jokaisen henki on hänelle kallis. (Ps. 72:12-14)

Lähetä leipäsi vetten yli... (Saarn. 11:1)

Tämä oli iloinen kaupunki, joka oli turvassa ja sanoi itsekseen: “Minä, vain minä.”(Sef. 2:15)

Kirkasta johtajille ja päättäjille tahtosi, ja johdata heitä totuuden tuntemiseen.
Anna kunnioitus Raamattua kohtaan, anna Raamattuun pohjautuva ihmis- ja perhekäsitys.
Auta, etteivät he mukautuisi väärään.
Anna heille viisautta nähdä ajan hengen vaarat.
Auta heitä välttämään virhearviot.
Auta, etteivät he saattaisi Suomen kansaa osallisiksi muiden kansojen synteihin

Auta, etteivät he rohkaisisi päätöksillään, lausunnoillaan ja esimerkillään luopumusta ja Sinun sanasi vastaista elämää.

Mietittyään asiaa kuningas teetti kaksi kultaista vasikkaa ja sanoi: “..Katso, Israel, tässä on sinun jumalasi.” Ja hän pystytti toisen Beeteliin ja toisen hän asetti Daaniin. Ja tämä koitui synniksi. Ja kansa kulki sen toisen kuvan luo Daaniin saakka. Hän rakensi myös uhrikukkulatemppeleitä ja teki kansan keskuudesta papeiksi kaikenlaisia miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä. (1 Kun 12:28-31)

Herätä kansassamme ja sen päättäjissä Sinun mielesi mukainen murhe, joka tuo parannuksen.
Tulkoon kansassamme ylpeän mielen tilalle nöyryys ja synnintunto.

Jumalan mieleinen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen.( 2 Kor 7:10)

Kansa itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. (Neh. 8:9)

Ja te vielä pöykeilette, vaikka teillä olisi olut syytä surra... (1 Kor 5:2)

Anna päättäjien ja vaikuttajien uskoa Sinuun ja pitää Sinut pyhänä kansan edessä.
Anna tälle kansalle jälleen käsitys pyhästä.

Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: Te ette uskoneet minuun, ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, jonka minä sille annan. (4 Moos. 19-20)

He jälleen pitävät pyhänä minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin pyhän ja vapisevat kunnioituksesta Israelin Jumalan edessä. (Jes. 29:23)

Varjele tämän maan vallanpitäjiä vallasta sokaistumiselta ja vallan väärinkäytöltä.
Suo heidän nostaa silmänsä kohti taivasta ja kiittää ja kunnioittaa Sinua, Korkeinta, joka elät ikuisesti, jonka valta on ikuinen valta jonka valtakunta pysyy polvesta polveen.

Päivien kuluttua umpeen minä, Nebukadnessar, nostin silmäni kohti taivasta ja sain ymmärrykseni takaisin, ja minä kiitin Korkeinta ja ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää ikuisesti: “Totisesti, hänen valtansa on ikuinen valta ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen!”(Dan. 4:31)


2. Oikeuslaitos


Isä, vaikuta, ettei tässä maassa syyllistä julisteta syyttömäksi, eikä uhrista tuli syyllistä.
Vaikuta, ettei oikeutta vääristetä.

Asettakaa heimojanne varten tuomareita ja kirjureita kaikkiin kaupunkeihin... Heidän tulee tuomita kansaa oikeudenmukaisesti. Älkää vääristäkö oikeutta älkääkä olko puolueellisia. Älkää ottako lahjuksia, sillä lahjus sokaisee viisaankin ja vääristää niiden asian, jotka ovat oikeassa.
Olkaa, rehellisiä, noudattakaa oikeudenmukaisuutta. (5 Moos. 16:18-20)

Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus. (Snl. 17:15)
Ei ole oikein pitää syyllisen puolta ja sortaa syytöntä oikeudessa. (Snl 18:5)

Tehkää, mitä oikeus ja vanhurskaus vaativat! Pelastakaa riistetty riistäjän käsistä. Älkää sortako muukalaisia, orpoja ja leskiä, älkää tehkö vääryyttä kenellekäään. (Jer. 22:3)

Milloin pahaa tekoa ei pian seuraa rangaistus, ihmiset rohkaistuvat pahantekoon. (Saarn. 8:11)


3. Koululaitos

Anna tervehenkisiä koulujenjohtajia ja opettajia.

Anna selkeitä ohjeita lapsille ja nuorille, anna ymmärrys oikeasta ja väärästä.
Auta koulua murtamaan ajan henkeä: moraalin yksilöllisyyttä, sitoutumattomuutta, itsekeskeisyyttä, materialismia, lyhytjänteisyyttä.

Anna opetusta, joka ohjaa lapset heti oikealle tielle, niin etteivät he vanhanakaan siltä poikkea
.( Snl 22:6)


4. Kulttuurin ja median vaikuttajat

Anna kulttuurin ja median vaikuttajiksi ihmisiä, jotka tuovat esiin kaikkea, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. (Fil. 4:8)

Vapauta väärän ja synnin ihannoinnista, älköön häpeällisiä asioita pidettäkö kunniakkaina.
(Fil. 3:9)

Älköön tyhmyyttä korotettako korkealle.
(Saarn. 10:6)


5. Hengelliset vaikuttajat (kirkkokuntien ja uskontojen johtajat ja vaikuttajat)

Varjele Suomea epäjumalanpalvelukselta. (1 Joh. 5:21)

Anna kansan hengellisten opettajien ymmärtää, että jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. (Joh. 3:3,10)

Auta, että hengelliset johtajat pitäisivät vanhurskautta voimassa
(Hebr. 11.33 ) ja opastaisivat monia vanhurskauteen (Sak. 12:3)

Auta, etteivät he mukautuisi tämän maailmanajan mukaan, vaan tutkisivat, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä.
(Room 12:2)

Auta, että he kuulisivat, mitä Henki seurakunnille sanoo. (Ilm. 3:22)Johda vaikuttajien ja päättäjien luo todistus, joka henkilökohtaisesti koskettaa heitä.

Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. (Room. 10:17)