Rukouksen lähtökohtia 3:
JUMALAN TAHDON TUNTEMINEN

Lähde: Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.


Yksi voittavan rukous salaisuuksista on se, että meillä on sisäinen varmuus siitä, että rukoilemme Jumalan tahdon mukaan.

Kun tiedämme, että asia, jota pyydämme, on Jumalan tahdon mukainen, se antaa valtavaa varmuutta ja voimaa rukoukseemme.
Jumala iloitsee, kun me yhdistämme tahtomme Hänen tahtoonsa. "Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa."

Askelia Jumalan tahdon tuntemiseen:

1. Jumalan sanan tuntemus

Raamatusta näemme, mitä Jumala tahtoo meidän rukoilevan: esim. työmiehiä evakeliumin työhön; "että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden; -- Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen."


2. Antaudu täysin Jumalan tahtoon omassa henkilökohtaisessa elämässäsi.

Tämä edellyttää tietoista antautumista Jumalan johdatukseen ja tahtoon oman persoonasi, tavoitteidesi, halujesi, omaisuutesi, nykyisyytesi ja tulevaisuutesi suhteen.

Onko Jumalalla kohdallasi valtuudet tehdä, mitä haluaa? Onko Hänellä valtuudet muuttaa suunnitelmiasi ja tavoitteitasi selittämättä asiaa sinulle?
Saako Hän siirtää sinua tilanteesta toiseen ilman että protestoit?
Voiko Jumala pyytää sinulta mitä haluaa?
Jos kaikki tämä toteutuu kohdallamme, olemme todella Jumalan omaisuutta ja Jumalan aluetta!

Monet ihmiset joutuvat tyytymään elämässään vain toiseksi parhaaseen, mitä Jumala voi antaa, koska eivät ole pystyneet ylläpitämään täydellistä Jumalan tahtoon antautumista.
Jumala haluaisi aina toteuttaa kohdallamme ensisijaisen suunnitelmansa.


3. Valitse aktiivisesti ja päivittäin Jumalan tahto

Älä jää passiivisesti odottamaan, mitä Jumala antaa tapahtua. Etsi aktiivisesti Jumalan tahtoa.
Vahvista Jumalan tahto maan päällä valitsemalla eri tilanteissa Jumalan paras vaihtoehto.
Jumalalla on joka tilanteessa oma paras valintansa.


4. Odota Jumalan ilmaisevan tahtonsa rukouselämäsi suhteen.

Kun elät Jumalan tahdossa, voit odottaa Pyhän Hengen johtavan asteittain rukousaiheitasi ja vastuualueitasi siten, että ne rukoukset, jotka hän haluaa sinun kauttasi rukoilla, tulevat rukoilluiksi.

"...ymmärtäkää, mikä Jumalan tahto on" (Ef. 5:17)
"Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielennen uudistuksen kautta, tutkiaksenn, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."
(Room. 12:2)

Pidä korvasi avoinna
. Kun tunnet kehoitusta rukoilla jonkun henkilön, tilanteen tai asian puolesta, rukoile niin kauan kun tunnet huolta asiasta. Sinun ei tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia, tottele Hengen kehoitusta.
Jumalan Henki tuntee Jumalan tahdon täydellisesti. Hän tietää, miten kussakin tilanteessa tulee rukoilla. Hän kutsuu meitä rukoilemaan, Hän vetää meitä rukouskammioon hiljaisuuteen. Isä tunnistaa tällaisessa, Hengen ohjaamassa rukouksessa oman tahtonsa ja tarkoituksensa.


5. Vaadi rukouksessa Jumalan tahdon toteutumista!

Älä pehmeästi alistu siihen, että vihollinen vastustaa ja turmelee Jumalan tahtoa.
Turvaudu rohkeasti Jumalan voimaan ja vastusta vihollista


"Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee." (Jaak. 4:7)

Aseta jalkasi Jumalan lupauksille ja seiso niiden perustalla.