Miten rukoillaan yhdessä?
Rukouskävelyt ja -tapahtumat


Lähteet:
Tom White, Breaking Strongholds. How Spiritual Warfare Sets Captives Free. USA 1993.
Peter Wagner, Churches That Pray (venäjänkielinen käännös “Cerkvy kotorye moljatsja”, Sankt Peterburg 1999)


Isommat rukouskävelyt ja rukoustapahtumat

Isompi rukouskävely tai -tapahtuma liittyy osana pitempiaikaiseen rukoustaakan kantamiseen.
Joukkotapahtumassa asian puolesta rukoilevat henkilöt kokoontuvat yhteen laajaan sopimusrukoukseen.
Rukouskävelyssä rukoillaan yhdessä Jumalan tahdon toteutumista tietyllä paikkakunnalla tietyissä asioissa.

Rukouskävely tuo konkreettisen kosketuksen alueeseen tai kohteeseen, jonka puolesta on rukoiltu. Samalla rukoilijat, joilla on yhteinen rukoustaakka, voivat nähdä toisensa yhteen kokoontuneina ja näin rohkaista toistaan.

Rukoustapahtuman tavoite

1. Joukkorukoustapahtuman ensisijainen tavoite on Jumalan kansan parannuksenteko, joka on herätyksen edellytys.

2. Lisäksi yhteisen rukouksen tavoitteena on se, että pelastumattomat ihmiset heräisivät näkemään synnin ja tuomion todellisuuden.

Tom Whiten mukaan yksittäiseltä tapahtumalta ei kannata odottaa, että se kerralla poistaisi ihmisten syntien ja vihollisen vaikutuksen kaupungissa. Rukouskävelyn ei myöskään tulisi olla “ristiretki”, jolla pyritään ajamaan pahat henget pois kaupungista tai tekemään joukolla vaikutus muihin. Rukouskävelyyn osallistuminen on palvelumuoto niille henkilöille, joilla on erityinen kutsu ja Herran antama tehtävä rukoilla Jumalan valtakunnan tuloa tietylle paikkakunnalle.


Rukouskävelyyn valmistautuminen

Tom White toteaa, että rukouskävelyn järjestämiseen tarvitaan huolellista harkintaa ja valmisteluja. Rukouskävelyn tuloksellisuus perustuu sitä edeltävään Herran odotukseen. White suosittelee vetäjille seuraavia valmisteluja:

1. Mietitään huolellisesti tapahtuman rukousaiheet ja yksilöidään ne.

Aiheita voivat olla esimerkiksi

— Kaupungin seurakuntien ja kristillisten järjestöjen siunaaminen ja varjeluksen rukoileminen niille. Tällaisessa rukouksessa on aina hyvä käyttää Raamatun sanaa, esim. Paavalin apostolisia rukouksia.
(Näitä rukouksia löytyy Rukous.netin sivuilta luennosta “Yhteinen rukous”— Toinen toistemme siunaaminen”, samoin osiosta “Mallirukouksia” — Rukous seurakunnan ja evankeliumin työntekijöiden puolesta.)

— Pimeyden voimien erityiset keskittymät kaupungissanne. Pyytäkää Jumalaa osoittamaan kaupunkinne ydinongelmat. Kyseessä voi olla henkivalta, joka käyttää hyväkseen ihmisten ajattelumalleja tai syntejä, jotka ovat erityisen tyypillisiä tälle paikkakunnalle, tai jokin konkreettinen paikka, järjestö yms., jonka vaikutus estää Jumalan valtakunnan leviämistä tällä alueella.

2. Rukouskävelyn osallistujille annetaan tehtäväksi valmistautuminen henkilökohtaisessa rukouksessa.

— Osallistujat tutustuvat rukousaiheisiin ja niihin liittyviin raamatunpaikkoihin ja rukoilevat asioiden puolesta.
— Heidän tulee henkilökohtaisesti valmistautua hengellisesti ja rukoilla varjelusta vihollisen vastustuksen varalle. Paasto on valmisteluvaiheessa erittäin suositeltavaa.

3. Rukouskävelyn aloittaminen

Tapahtuman alkurukoukseen on hyvä sisällyttää seuraavia elementtejä:

—Ylistäkää ja kiittäkää yhdessä Jumalaa Hänen lupauksistaan ja tahdostaan
— Pyytäkää Jumalan läsnäoloa
— Pyytäkää varjelusta pimeyden voimia vastaan
— Pyytäkää sydämiinne aitoa Jumalan rakkautta kaupunkinne ihmisiä kohtaan
— Pyytäkää hengellistä näkökykyä, että voisitte nähdä kaupunkinne Jumalan silmin.

 

Pienemmät rukouskävelyt

Tyypillinen esimerkki pienemmän ryhmän rukouskävelystä on rukous oman naapuruston tai kaupunginosan puolesta.

Pastori John Dawson kertoo kirjassaan "Kaupunkiemme voittaminen Herralle" (Taking Our Cities for God) huonomaineisesta Los Angelesin kaupunginosasta, jonne muutti perheineen asumaan. Alue oli jengiväkivallan ja huumeidenkäyntön rasittama. Dawson kertoo, että on seurakuntansa henkilökunnan kanssa monen vuoden ajan rukoillut kaupunginosansa puolesta. Osana tätä systemaattista esirukousta he ovat käyneet myös rukouskävelyllä, jossa kulkivat läpi kaikki kadut ja rukoilivat jokaisen perheen puolesta.

“Seisahduimme jokaisen talon kohdalle, nuhtelimme Jeesuksen nimessä saatanan tekoja ja rukoilimme, että Jeesus ja Hänen merkityksensä kirkastuisi jokaiselle perheelle ja asukkaalle. Jatkamme edelleen rukousta, ja meillä on vielä paljon työtä edessämme. On kuitenkin selvästi nähtävissä, että alue on muuttunut sosiaalisesti, taloudellisesti ja hengellisesti. Oli aikoja, jolloin pimeyden voimien painostus tuntui lähes rusentavan sieluni. Sain tappouhkauksen. Autoni renkaat puhkottiin. Oli masentavaa nähdä työttömiä nuoria, hajoavia perheitä, taloja, joiden ikkunat oli peitetty laudoin, mutta olin silti päättänyt pysyä tällä alueella.
Nyt omassa korttelissani on ainakin yhdeksän uskovaa perhettä, ja alueella voi selvästi aistia rauhan. Kaupunginosan kurjistuminen on lakannut, perheet ovat alkaneet kunnostaa talojaan, ja uskovien perheiden ympärille on rakentumassa yhteisön tuntu.”

Rukouskävelyllä voi käyttää seuraavanlaista rukousta ja sen lisäksi Raamatun jakeita kaupunginosassa asuvien perheiden puolesta:

Isä, kiitämme siitä, että tämän kaupunginosan asukkaista on maksettu lunastushinta Jeesuksen Kristuksen verellä.
Julistamme Sinun valtakuntasi tuloa tälle alueelle ja Jeesuksen lunastustyön toimeenpanoa näiden ihmisten elämässä. Tapahtukoon tässä kaupunginosassa Sinun tahtosi.
Saakoon Sinun valtakuntasi tulla kaikille niille alueille, joille meidän jalkamme asutavat, niin kuin Sinä lupasit antaa Joosualle ja israelilaisille jokaisen paikan, jonne he jalallaan astuisivat (Joos. 1:3).

Isä, me pyydämme, että annat anteeksi kaupunginosamme synnit ja vääryydet. Anna tämän alueen asukkaille anteeksi, että he eivät ole kunnioittaneet ja seuranneet Sinua. Anna anteeksi, että... (tässä yhteydessä voitte mainita syntejä ja rikkomuksia, jotka ovat tyypillisiä tälle alueelle).
Me pyydämme, että armossasi parantaisit kaupunginosamme, vapauttaisit alueemme asukkaat ja perheet syntien seurauksista, että korjaisit särkyneet ja nostaisit murheelliset ja epätoivoiset.

Saakoon tälle alueelle tulla siunaus, jonka Jeesus on ristintyöllään hankkinut. Saakoon tälle alueelle ja näihin perheisiin tulla Jeesuksen herraus.

Peter Wagner korostaa, että rukouskävelyillä kaupunkien ja kaupunginosien puolesta on tärkeää, että niihin osallistujat itse asuvat näillä alueilla. Tunnustaessaan kaupungin syntejä Jumalan edessä, pyytäessään sille armoa ja siunausta ja kutsuessaan Herraa toteuttamaan siellä valtakuntansa ja tahtonsa he voivat tämän kaupungin asukkaina toimia sen edustajina eri tavalla kuin ulkopuoliset, joilla ei ole samoja hengellisiä valtuuksia — vastaavalla tavalla kuin eri kansakuntaan kuuluva ei voi tunnustaa toisen kansan syntejä Jumalan edessä tai eri sukuun kuuluva tunnustaa toisen suvun syntejä.