Rukouskokouksen johtaminen, osa 2:


 

Rukouskokouksen perusmalli

Edellä esitetyn pohjalta voi kiteyttää yksinkertaisen mallin rukouskokousten jäntevöittämiseksi:

Sano rukoilijoille, että jaatte rukouksen neljään pääjaksoon, ja että itse johdat siirtymistä jaksosta toiseen. Selitä, miten ja mitä kunkin jakson aikana rukoillaan.

1. Ylistys ja kiitos

Tämä jakso käytetään kokonaan Jumalan ylistämiseen ja kiitokseen. Pidetään tarkasti kiinni siitä, ettei tänä aikana esitetä Jumalalle mitään pyyntöjä. Pyynnöille ja esirukoukselle on varattu oma aikansa.

Tällä tavalla mahdollistetaan aktiivinen ylistys ja kiitos sekä noudatetaan periaatetta, että Jumalaa lähestytään kiitoksen kanssa.
Samalla luodaan rukoukselle otollinen ilmapiiri, pohjustetaan kokouksen joustava ja eheä eteneminen ja vältetään käytäntö, jossa välittömästi rukouksen alussa rukoillaan kaikkien esirukousaiheiden puolesta mainitsemalla ne nopeasti.

Jos aiheet käydään läpi liian nopeasti eikä niihin syvennytä, rukoilijoille jää helposti tunne, ettei niiden puolesta ole rukoiltu tarpeeksi. Tällöin eri rukoilijat saattavat kokouksen aikana palata samoihin aiheisiin useitakin kertoja, ja rukouksen johdonmukainen kulku saattaa olla vaikeaa kokouksen alkuhetkistä lähtien.

 

2. Paikallaolijoiden henkilökohtaiset rukousaiheet

Selitä rukoilijoille, että tässä jaksossa siunaatte toinen toistanne ja kannatte toinen toisenne kuormia.

Tämän jakson aikana rukoillaan tehokkaasti ja painokkaasti paikallaolijoita ja heidän läheisiään koskevien rukouspyyntöjen puolesta. Paneudutaan yhteen aiheeseen kerrallaan ja keskitytään siihen kaikki yhdessä samanaikaisesti. Tällöin ei jää tunnetta, että aiheeseen pitäisi vielä palata. Tilanteesta riippuen rukoilijat voivat esim. kerääntyä rukouksen kohteena olevan henkilön ympärille siunaamaan häntä ja rukoilemaan hänen puolestaan.

Tässä jaksossa keskitytään rukoilijoihin itseensä liittyviin asioihin. Jos joku ehdottaa rukousaiheeksi esim. Suomen herätyksen puolesta rukoilemista, sen puolesta rukoillaan seuraavassa jaksossa muiden yhteisten asioiden yhteydessä.

3. Yhteiset esirukousaiheet

Kun rukoilijoita itseään koskevat asiat on käyty läpi, siirrytään yleisiin asioihin.
Selitä, että tässä jaksossa keskitätte yhteiset voimanne seurakuntaa, paikkakuntaa, omaa maata, maailmanlaajuista lähetystyötä ym. yleisiä ja ajankohtaisia asioita koskevien aiheiden puolesta rukoilemiseen.
Tässäkin jaksossa rukoillaan keskitytään yhteen aiheeseen kerrallaan ja rukoillaan sen puolesta riittävän kauan.
Näin asiaan ei enää tarvitse palata.

Niin tässä kuin edellisessäkin jaksossa usea henkilö voi rukoilla saman asian puolesta. Näin korostuu yhteisestä sopimuksesta rukoileminen, ja samalla asian puolesta rukoileminen monipuolistuu, kun rukoilijat ottavat esiin eri seikkoja.

4. Herran odotusta ryhmän hengellistä tilaa koskevassa asiassa sekä vapaata rukousta.

Kokouksen loppuosassa keskitytään seurakuntanne tai ryhmänne hengelliseen tilaan ja yhteisiin hengellisiin läpimurtoihin eri alueilla. On tärkeää määritellä asia.
Tässä vaiheessa, kun varsinaiset esirukousaiheet on jo käyty yhdessä läpi, voidaan rukoilla vapaasti ja keskittyä odottamaan Herraa.