Miten rukoillaan yhdessä?
Rukousryhmät


Lähteet:
Tom White, Breaking Strongholds. How Spiritual Warfare Sets Captives Free. 1993 USA.
Peter Wagner, Churches That Pray (venäjänkielinen käännös Cerkvy kotorye moljatsja, 1999 St. Petersburg)


Rukousryhmällä tarkoitetaan varta vasten rukousta varten kokoontuvaa joukkoa: kodissa kokoontuva ryhmää, seurakunnan rukouskokouksen osanottajia jne.

Rukousryhmän periaatteita voi soveltaa myös muihin ryhmiin, jotka kokoontuvat säännöllisesti päätarkoituksenaan jokin muu asia, esim. Raamatun tutkiminen, seurakunnan jonkin työmuodon palaveri, vanhimmiston kokous yms., mutta joiden kokoontumisiin sisältyy selkeä rukousjakso. Seuraavassa käsitellään rukouskokouksen kulkua helpottavia käytännön seikkoja.

Miten rukoilla ryhmän jäsenenä

Seuraavat käytännön neuvot voivat edesauttaa rukousryhmän harmonista yhteistyötä. Ne soveltuvat erityisesti kotirukouskokouksiin, mutta osittain myös seurakunnan rukouskokouksiin.Ryhmän on hyvä keskustella näistä käytännön asioista, niin että kaikki osaavat ottaa ne huomioon.

1. Yksi henkilö johtaa kokousta

Järjestyksen vuoksi yksi henkilö johtaa rukouksen etenemistä. Älä pyri ottamaan tilaisuuden johtoa, vaikka tuntisitkin itse tietäväsi asiasta enemmän.

2. Seuraa rukouksen kulkua ja rukoile sen mukaisesti

Hyvä neuvo on: "Kuuntele toisella korvalla Jumalaa, toisella muiden ryhmäläisten rukouksia."

Rukousaiheet: Yhteisen rukouksen perustavana ajatuksena on se, että rukoilijat rukoilevat yhdessä samojen asioiden puolesta samaan aikaan keskinäisestä sopimuksesta. Kuuntele, minkä aiheen puolesta ryhmä rukoilee, ja yhdy muiden rukoukseen kyseisen asian puolesta. Vältä aiheen muuttamista ja rukouksen johdattamista uudelle alueelle vain sen vuoksi, että itselläsi on tällainen rukoustarve. Anna kokouksen vetäjän johdatella aiheiden etenemistä alueelta toiselle.

Rukouksen tunnetila: Seuraa rukouksen yleistä tunnetilaa ja henkeä. Älä esim. aloita voimakasta rukoustaistelua silloin, kun muu ryhmä on ylistyksen hengessä.

Rukouksen voimakkuus: Jos muut rukoilevat hiljaisella äänellä, älä tarpeettomasti korota ääntäsi. Anna kokouksen vetäjän johdatella rukousta ja tarvittaessa lisätä sen voimakkuutta. Jos rukouksen henki nousee ryhmässä spontaanisti, seuraa sitä.

Oma rukousosuutesi: Rukoile omat rukousosuutesi täsmällisesti niin, etteivät ne ole liian pitkiä. Ryhmäläisten henkilökohtaiset rukousosuudet voivat olla aivan lyhyitäkin, mutta niitä voi olla useita. Dwight L. Moody on sanonut: “Se, joka rukoilee yksityisesti pitkiä rukouksia, rukoilee julkisesti lyhyitä rukouksia.”
Kun rukoilet omia rukousosuuksiasi, rukoile riittävän selkeällä ja kuuluvalla äänellä.

3. Pidä päähuomio esirukouksessa

Esirukous on muurinaukossa seisomista jonkun toisen puolesta. Kun tulet esirukousryhmään, aseta muiden tarpeet omien asioittesi edelle. Olette kokoontuneet nimenomaan esirukousta varten ja hoitamaan yhteistä esirukousvastuutanne.
Jos jollakin ryhmäläisellä on henkilökohtaisia erityisongelmia, joihin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja jotka vaativat aikaa, hän ja joku toinen ryhmäläinen voivat mennä toiseen huoneeseen rauhassa keskustelemaan ja rukoilemaan.

4. Rukoile positiivisesti

Käytä rukouksessa Jumalan sanaa, rukoile siunaten. Älä levittele toisten likapyykkiä.

 

Rukouskokouksen rukousaiheet

Mitä konkreettisempia ovat rukousaiheet, sitä tehokkaampaa on rukous.

"Yleisluontoinen rukous ei voi olla tehokas, koska siinä ei ole todellista uskoa ja odotusta. Ja rukous ilman uskoa on kuollut."

Herra voi toki toimia voimakkaasti sellaisessakin kokouksessa, jonka rukousaiheet eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla muotoiltuja — Hänen siunaava läsnäolonsa ja yhteisen esirukouksen suunnitelmallisuus ovat kaksi eria asiaa. Kysymys ei olekaan siitä, kuuleeko Jumala rukoukset, vaan siitä, miten voimme käytännön seikoilla edesauttaa palavaa ja kestävää yhteistä esirukousta.
Esirukoilijoiden työ helpottuu, kun rukousaihe on rajattu, strateginen ja selkeästi määritelty: