Rukouskumppanuuden voima seurakunnassa


John Maxwell kertoo kirjassaan Partners in Prayer sekä Pastornetin sivuilla, kuinka rukouskumppanit vaikuttivat ratkaisevasti hänen seurakuntansa kasvuun.

Ohessa otteita hänen todistuksestaan:


Kaikki alkoi kohdallani v.1981, kun olin juuri muuttanut San Diegoon toimiakseni Skyline Wesleyan Church -seurakunnan vanhempana pastorina.

Ensimmäisten viikkojen aikana käytin suurimman osan ajastani seurakunnan työntekijöiden erikoisosaamisen arviointiin. Eräänä tiistaiaamuna minua tapaamaan halusi tulla Bill Klassen -niminen tuntematon mieshenkilö, jolle ajattelin voivani antaa 15 minuuttia selvittääkseni, mitä hän tarvitsi ja ehkä auttaakseni häntä, minkä jälkeen jatkaisin töitäni.

Tomistooni astui noin 60-vuotias valkotukkainen mies. Hän sanoi: “John, uskon, että Jumala on kutsunut minut — tavallisen seurakuntalaisen — rohkaisemaan pastoreita ja rukoilemaan heidän puolestaan. Tulin tänä aamuni luoksesi rukoillakseni puolestasi.”

Olin mykistynyt, koska mitään tällaista ei ollut aiemmin tapahtunut minulle. Olin ollut 30 vuotta Jumalan valtakunnan työssä, eikä kukaan seurakuntalainen ollut koskaan ottanut tällä tavalla asiakseen rukoilla puolestani. Olin aina ajatellut että rukous oli minulle, pastorille, kuuluva tehtävä.


Seurakuntalaiset on kutsuttu rukoilemaan

Voimallisia asioita tapahtuu, kun seurakuntalaiset alkavat rukoilla hengellisten johtajiensa ja työntekijöidensä puolesta. Siitä päivästä alkaen kun Bill Klassen tuli toimistooni, seurakunnassa alkoi tapahtua ihmeellisiä asioita.

Billistä tuli minulle rukouskumppani ja esirukoilija, ja hän auttoi minua rakentamaan seurakuntaan rukouskumppanien verkoston. Työni puolesta rukoilemaan sitoutuneita seurakuntalaisia oli alussa 31, ja heidän lukumääränsä kasvoi 120:een.

Näiden 14 vuoden aikana Jumala muutti seurakuntamme näiden rukoilijoiden esirukoustyön kautta. Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi n. 1,000:sta lähes 3,500:een. Kaikki työmuodot kukoistivat, toiminnassa mukana olevien seurakuntalaisten määrä kasvoi 112:sta yli 1,800:een.

Mutta numerot eivät kerro siitä, missä Jumalan voiman vaikutus oli suurin — ihmisten muuttuneesta elämästä. Tuhansien ihmisten elämä muuttui heidän tullessaan uskoon, ja myös omat rukouskumppanini kasvoivat hengellisesti ja saivat kokea Jumalan ihmeitätekevää voimaa päivittäisessä elämässään.

Näinä vuosina Jumala siunasi myös itseäni, kasvatti minua hengellisesti ja pätevöitti palvelutyössäni.
Kunnia ja kiitos tästä kaikesta kuuluu Jumalalle. Mutta se, että Pyhän Hengen voima pääsi toimimaan ja varjeli minua päivästä toiseen, johtui rukouskumppanien panoksesta.


Miten rukouskumppanuus toimi seurakunnassamme


Joka sunnuntaina ryhmä rukouskumppaneitani odotti minua ennen jumalanpalveluksen alkua, minkä jälkeen he kulkivat salissa rukoillen kokouksen ja niiden puolesta, jotka tulisivat sinne. Monesti näin esirukoilijan istuvan ennen kokouksen alkua jonkun tietyn henkilön paikalle rukoilemaan tämän puolesta. He polvistuivat myös alttarille rukoilemaan niiden puolesta, jotka siinä kokouksessa tulisivat esiin. He rukoilivat myös saarnatuolin luona siunaten saarnaa, jonka siinä kokouksessa pitäisin.

Sitten kokoonnuimme toimistooni, jossa kävimme läpi henkilökohtaisia rukousaiheita. Kerroin, mitä itse odotin ja toivoin tältä kokoukselta. Ennen kokousta he vielä laskivat kätensä ylleni siunaten minua. Kokouksen ja saarnan aikana he olivat yhdessä koolla ja rukoilivat koko tilaisuuden ajan.

Näiden 14 vuoden aikana en koskaan mennyt pitämään kokousta ilman rukouskumppanieni rukoustukea. Viikon aikana rukouskumppanini rukoilivat puolestani päivittäin. Lisäksi kuukauden jokaisena päivänä joku heistä muisti minua rukouksin koko päivän ajan.

Kaksi ja puoli vuotta sitten Jumala johti minut kokoaikaiseen työhön palvelemaan sananjulistajia ja pastoreita. Mutta Skyline-seurakunnan rukouskumppanit jatkavat työtään uuden pastorin puolesta —ja seurakunta jatkaa kukoistustaan ja kasvuaan.

Kun yksi seurakuntalainen päättää rukoilla

John Wesley on sanonut: “Kun Jumala toimii, Hän toimii aina vastauksena rukoukseen.”
Olen varma, ettei Jumala olisi voinut siunata seurakuntaamme ja omaa palvelutyötäni sillä tavalla kuin hän teki, ellei olisi ollut Bill Klassenia, rukoukselle antautunutta yksittäistä seurakuntalaista — joka rukoilee puolestani vielä tänäkin päivänä. Ei tarvita muuta kuin yksi ihminen, jonka sydämen asiana on siunata ja rukea rukouksein seurakuntaa ja sen johtajaa.

Herätys on mahdollinen, mutta se alkaa aina yhdestä ihmisestä. Oletko sinä se ihminen?

Sinun ei tarvitse ollas erityislahjakkuus, riittää, että olet uskova.
Sinusta voi tulla voimakas rukouskumppani ja esirukoilija seurakuntasi ja sen johtajien tueksi.

Kun Jumala pääsee ensin muuttamaan sinut ja sinun rukoustesi kautta muita, herätyksen tuli voi levitä koko seurakuntaan. Ja kuka voi vastustaa seurakuntaa, jossa palaa Jumalan tuli?