Mitä rukoillaan yhdessä, mitä yksityisesti?Ei ole niin pientä eikä niin suurta asiaa, etteikö sitä voisi esittää Jumalalle.

Jotkut asiat kuitenkin soveltuvat paremmin tai ainoastaan yksityiseen rukoukseen, jotkut vastaavasti yhteiseen rukoukseen.

Julkinen / yhteinen rukous

Yksinkertaisena periaatteena on se, että yksityisten asioiden puolesta rukoillaan yksin tai pienessä piirissä, yhteisesti ja julkisesti rukoillaan yhteisten tai joukkovoimaa vaativien asioiden puolesta.

Kun seurakunta tai paikallinen rukousryhmä kokoontuu yhteen, se on aina hengen maailmassa tärkeä hetki. Silloin on mahdollisuus käyttää kokoontulleiden uskovien keskinäiseen sopimukseen perustuvaa joukkovoimaa

Rukouksessa puhumme aina Jumalalle ihmisistä — emme ihmisille Jumalasta.

Julkinen rukous on puhumista Jumalalle samalla tavoin kuin yksityinenkin rukous. Julkisessakin tilanteessa rukoillessamme puhumme yksinomaan Jumalalle, vailla kuulijoihin kohdistuvia tarkoitusperiä.
Evankelioivan sanoman välittäminen, ajatusten herättäminen kuulijoissa ja asenteisiin vaikuttaminen tapahtuvat sananjulistuksen, keskustelujen ym. kautta, ei sisällyttämällä näitä asioita rukouksen tekstiin ja sanavalintoihin.


Yksityinen rukous

Yksityisen rukouksen alueelle kuuluvat