Rukouksen lähtökohtia 2:
PYHÄ HENKI JA RUKOUS

Lähteet: Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.
Dutch Sheets, Intercessory Prayer, Regal Books, Ventura, California, 1996 USA.


Isä haluaa rukoilijoita, jotka rukoilevat Hengessä ja totuudessa.
Esirukouksen suurin salaisuus on yhteistyö Pyhän Hengen kanssa.

Pyhä Henki, joka on hengellisen elämän synnyttäjä, tuo kuolleeseen rukoukseemme elämän.

"Pyhä Henki auttaa meitä samalla tavalla kun joku auttaa miestä kantamaan pitkää, painavaa tukkia tarttumalla sen toiseen päähän. Jumalan Henki tarttuu tukin painavaan päähän ja auttaa meitä kantamaan taakkaamme." (Piispa Ambrosius v. 400)

Pyhä Henki synnyttää hengellisen elämän ja myös rukouslämän:

Kaikki kehoitus ja voima, mitä meillä on rukousta varten, tulee Pyhältä Hengeltä. Hän asuu meissä, vahvistaa meitä ja rukoilee kauttamme. Hän on meidän Auttajamme ja Neuvonantajamme.
Pyhä Henki antaa sinulle halun ja voiman rukoukseen. Mutta jos et käytä tätä voimaa rukoukseen, Hän ei jatka voiman antamista.

Uuden Testamentin standardi uskovalle on olla täynnä Jumalan Henkeä ja Hänen johdossaan. Rukouselämä on se mittari, josta voi nähdä, missä määrin Henki toimii meissä. (Andrew Murray)

Hengen täyteyden ja vaikutuksen kokemusten pitäisi johtaa selvään rukouselämämme parantumiseen, muussa tapauksessa kokemukset voi kyseenalaistaa. (Leonard Ravenhill)

Pyhän Hengen yliluonnollinen voima toimii rukouksen, uskon ja kuuliaisuuden kautta. Se ei toimi meidän viisautemme, koulutuksemme tai luonnollisen voimamme kautta. (Wesley Duewel)


Henki auttaa meitä rukoilemaan

1. Henki tekee sinusta hengellisesti terveen

Kun pysyt Jeesuksesa, sinulla on oikeus anoa (Joh. 15:7: "Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.")

Se, missä määrin Henki vaikuttaa meissä, vaikuttaa rukouksemme voimaan. Meissä asuva Henki rukoilee. Missä Jumalan Henki on, siellä on todellista rukousta. (Andrew Murray)

2. Henki täyttää ja valtaa sinut niin, että Hän saa olla myös rukouselämäsi Herra.

Meistä ei voi tulla todellisia rukoilijoita, ennen kuin Pyhä Henki saa vallata meidät.
Apostolit eivät olleet varsinaisesti rukouksen ihmisiä ennen helluntaita.
Mutta Ap.t. 6:4:ssä näemme, että heidän päähuomionsa oli nyt rukouksessa ("Me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa").

3. Meillä on pääsy Isän luo Hengessä

Pyhä Henki vie meidät Jumalan läsnäoloon
"...hänen kauttaan on meillä pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. (Ef. 2:18)
Me olemme pieniä, mitättömiä ihmisiä, ja kuitenkin meillä on esteetön pääsy maailmankaikkeuden hallitsijan eteen ja Hänen puheilleen. Kenenkään maallisen hallitsijan luo ei ole tällaista pääsyä.

"Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan." (Hebr. 4:16)


4. Henki vetää sinua rukoukseen

Henki kirkastaa sinulle asioita, joita Jumala pitää tärkeinä. Hän antaa sinulle visioita, hän kutsuu sinua taisteluun.

"Kun tunnet, että Henki kutsuu sinua rukoukseen, tottele aina tätä kutsua. Sinun kuuliaisuudestasi voivat riippua suuret asiat." (James Mc Conkey.)

"Rukouksen laiminlyönti on aina traagista, mutta varsinkin silloin, kun olemme tunteneet siihen erityistä kutsua." (Wesley Duewel)


5. Pyhä Henki antaa sydämellesi rukoustaakan.

Jumalan Henki näkee ja tuntee maailman kärsimykset, tuskat, hukkuvien ihmisten epätoivon. Maailman kärsimys, väkivalta ja vääryys on hänen rakastavalla sydämellään.
Pyhä Henki haluaa vuodattaa meidän sydämeemme Jumalan rakkauden näitä ihmisiä kohtaan. Hän haluaa, että tämä rakkaus ilmenee sanojesi ja tekojesi kautta, mutta ennen kaikkea rukoustesi kautta.

Rukoilemalla voimme rakastaa enemmän kuin millään muulla tavalla. Voimme rakastaa ihmisiä missä tahansa maailmassa, yli kaikkien esteiden.

Jumala on säätänyt niin, että voima asioiden muuttamiseen, pahan vastustamiseen, vihan tukahduttamiseen ja haavojen paranemiseen vapautuu Jumalan kansan rukousten kautta.

Jumalan Hengen on saatava muuttaa sydämiämme näkemään ihmisten hätää ja tuskaa. Meidän on tunnettava, ennen kun voimme toimia. Meidän on nähtävä, ennen kuin voimme taistella.

Kuinka paljon kannamme rukouksissamme läheistemme, kaupunkimme, maamme ja lähetyskenttien tuskia ja taakkoja?
Meidät on pelastettu siunaamaan tätä maailmaa. Rukous on paras ja tehokkain tapa siunata.
Jumala on siunauksen lähde, mutta suuri osa tästä siunauksesta voi toteutua vain esirukouksen kautta.
Jos sanomme olevamme Jeesuksen edustajia maan päällä, meidän on avattava silmämme näkemään ihmisten kärsimyksiä ja tarpeita.

6. Henki auttaa meitä rukoilemaan oikein

Inhimilliseen ajatteluun perustuva rukous ei aina ole oikea (Matt. 20:22: "Te ette tiedä, mitä anotte.")

"Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilla, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. "(Room. 8:26-28)
Henki auttaa meidän heikkouttamme - kyvyttömyyttämme tuottaa tulosta rukouselämässä.

Me emme aina tiedä, miten pitäisi rukoilla jonkun henkilön tai tilanteen puolesta.
Joskus esirukoilija tuntee kehotusta rukoilla jonkun henkilön puolesta tietämättä, mistä on kysymys.
Kielilläpuhuja ei ymmärrä rukoilemaansa, mutta Henki tietää tarkoin, mitä antaa rukoiltavaksi.

Rukoushetken alussaa pitäisi aina erottautua rukoustehtävään ja pyytää Pyhän Hengen apua edessä olevaan rukoukseen.

"Elä hengessä, niin Hän kyllä antaa sinulle rukousaiheita. Hän antaa sinulle niin paljon rukouksen henkeä kuin mitä fyysinen voimasi rukoilijana voi ikinä kantaa." (Spurgeon)

Jumalan Henki pyhittää tahtosi Jumalan tahdon mukaiseksi, rukoilee sinussa Jumalan omien ajatusten mukaan, kirkastaa sinulle Jumalan tahdon ja pyhittää rukouksesi niin, että Jumalan Pojan, Pyhän Hengen ja sinun sydämesi huuto ovat yhtä. Tällainen esirukous liikuttaa taivasta ja maata.

"Hän vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen".
Hengessä elävän uskovan rukoukset ovat alunperin Isän vaikuttamia Hengen välityksellä. Kun me rukoilemme Hengessä, me rukoilemme näitä Hänen vaikuttamiaan asioita ikään kuin takaisinpäin Hänelle. Jeesukselta, meidän välimieheltämme Isän edessä, tulee näiden rukousten "amen" hänen Golgatan työnsä perustalla. Uskova ei ole koskaan lähempänä Pyhää Kolminaisuutta kuin rukoillessaan.


7. Henki antaa voimaa ja kestävyyttä

Jeesus sanoi, että meidän tulee aina rukoilla eikä väsyä. (Luuk. 18:1) Kellään meistä ei ole itsessämme voimaa rukoilla.
Samalla tavalla kuin Henki avaa silmiäsi ja antaa sinulle rakkautta ja sääliä maailmaa kohtaan, Hän antaa sinulle myös voimaa ja kestävyyttä.
Henki haluaa varustaa sinut voimakkaaksi esirukoilijaksi ja käyttää sinua siunausten kanavana.
Mitä enemmän viivyt rukouksessa ja käytät tätä voimaa, sitä enemmän saat sitä. Ole Jumalan käytettävissä.


8. Pyhä Henki antaa sinulle uskoa

Pyhä Henki kasvattaa uskoasi auttamalla sinua näkemään entistä selvemmin Jumalan suuruuden ja voiman ja kirkastamalla sinulle Raamatun lupauksia.
Usko ei koskaan synny niin, että yritämme omaksua jonkin asenteen tai uskotella itsellemme, että saamme sen, mitä pyydämme. Aito uskonvarmuus tulee Pyhän Hengen vaikutuksesta.

"Herra, opeta minua rukoilemaan ja istuta minuun Henkesi kautta kaikki, mitä tarvitsen rukoukseen. Sillä mitä rukoukseni auttaa, jos Pyhä Henki ei rukoile kanssani? Tule, Pyhä Henki, asu ja toimi minussa! Valtaa ymmärrykseni ja tahtoni, johda toimiani niin rukouksessa kuin kaikkina aikoina elämässäni!" (Jean-Nicolas Grou, 1750)