Yhteisen parannuksenteon rukous

Nehemian kirjan luvut 9 ja 10 koostuvat lähes kokonaan kansan synnintunnustuksen ja parannuksenteon rukouksesta, jonka kautta alkoi uusi vaihe sen historiassa. “Neljännespäivän ajan kansalle luoettiin Jumalan lain kirjaa, toisen neljänneksen päivästä he maahan heittäytyneinä tunnustivat syntejään Herran edessä.” Rukousta johtivat leeviläisten korokkeelta suureen ääneen Jesua, Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani ja Kenani.

Seuraavassa on tämän rukouksen avainkohtia:

Yhteinen murehtiminen ja nöyrtyminen paastossa

"Saman kuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä israelilaiset kokoontuivat paastoamaan, säkivaatteet yllään ja multaa hiuksissaan. (Neh. 9:1)

Yhteinen pyhittäytyminen

Israelin kansaan kuuluvat vetäytyivät erilleen kaikista muukalaisista (9:2)

Yhteinen Jumalan ylistys

Nouskaa ja ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, aina ja ikuisesti! Ylistetty olkoon sinun nimesi kunnia, joka kohoaa kaikkea kiitosta ja ylistystä korkeammalle! (9:5)

Jumalan uskollisuuden ja armollisuuden tunnustaminen kaikissa kansan vaiheissa kansan luopumuksesta huolimatta

Mutta sinä annat anteeksi, olet armollinen ja laupias Jumala, sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri (9:17)

Jumalan tuomioiden vanhurskauden ja oikeudenmukaisuuden tunnustaminen

Mutta he alkoivat niskoitella ja kapinoida sinua vastaan, he käänsivät selkänsä sinun laillesi ja tappoivat sinun profeettasi, jotka nuhelivat heitä, koettaen johtaa heidät jälleen sinun puoleesi. Pahoin he siunua herjasivat. Siksi annoit heidät ahdistajien käsiin... (9:26-27)
Sinä olet vanhurskas kaikessa, mikä on meitä kohdannut; sillä sinä olet ollut uskollinen teoissasi, mutta me olemme olleet jumalattomat (9:33)

Yhteinen synnintunnustus: omien ja edellisten sukupolvien syntien tunnustaminen

... ja sitten he tunnustivat omat syntinsä ja myös isiensä synnit (9:2)
Meidän kuninkaamme, päämiehemme, pappimme ja isämme eivät ole seuranneet sinun lakiasi eivätkä tarkanneet sinun käskyjäsi ja säädöksiäsi, jotka sinä olit heille antanut. (9:35)

Jumalan armon ja vapautuksen pyytäminen

Nyt, Jumalamme, sinä suuri Jumala, väkevä ja pelättävä, sinä, joka olet uskollinen ja pidät liittosi voimassa: katso, miten suuressa ahdingossa olemme joutuneet elämään... Assyrian kuninkaiden ajoista aina tähän päivään asti (9:32)
Nyt me olemme orjia. Siinä maassa, jonka sinä annoit isillemme, jotta he saisivat nauttia sen hedelmistä ja antimista, siinä maassa me olemme orjina. (9:36)

Parannuksenteko ja juhlallinen lupaus

Kaiken tämän vuoksi teemme kirjallisesti juhlallisen sopimuksen, ja päällikkömme, leeviläisemme ja pappimme painavat siihen sinettinsä (10:1)
Tätä seuraa luettelo asioista, joissa päälliköt, papisto, temppelin palvelijat ja kansa tekivät parannuksen.


Yhteinen pyhittämisrukous


Salomon rukous kansan päämiehenä ja edustajana temppelin pyhittämisen yhteydessä (2 Aik. 5-6)

Israelin johtomiehet kokoontuivat kuninkaan luo vuoden seitsemännen kuun juhlien aikaan. (5:3)
Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, leeviläiset nostivat arkun paikaltaan. He veivät arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin, ja kantajina olivat papit ja leeviläiset. (5.4-5)
Kaikki leeviläislaulajat... olivat pukeutuneet hienoimpaan pellavaan, ja he seisoivat alttarin itäpuolella symbaalit, harput ja lyyrat käsissään. Heidän vierellään oli satakaksikymmentä pappia, jotka puhalsivat torviin. (5:12)
Kuningas kääntyi kansaan päin ja siunasi koko Israelin seurakunnan. Kaikki seisoivat. (6:3)
Salomo seisoi Herran alttarin äärellä koko Israelin seurakunnan edessä ja kohotti kätensä. (6:12)

Rukouksen avainkohdat:

Jumalan ylistäminen

"Herra, Israelin Jumala! Ei ole sinun kaltaistasi jumalaa, ei taivaassa eikä maan päällä. Sinä pidät voimassa liiton ja osoitat rakkautta palvelijoillesi, jotka vilpittömin sydämin elävät tahtosi mukaan. (6:14)

Perustautuminen Jumalan lupauksiin

Herra sanoi isälleni Daavidille: “Olet halunnut rakentaa minulle temppelin, ja olet tehnyt hyvin, kun olet sitä ajatellut. Sinä et kuitenkaan ole sitä temppeliä rakentava. Sen saa rakentaa minulle poikasi”... Nyt Herra on täyttänyt lupauksensa. (6:8-9)
Sinä olet pannut täytäntöön sen, minkä lupasit isälleni Daavidille. Minkä suusi puhui, sen kätesi teki. Niin on tapahtunut. (6:15)

Jumalan läsnäolon ja armon pyytäminen

"Mutta asuisiko Jumala ihmisten kanssa maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat — miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut!
Herra, minun Jumalani! Käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyrä pyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinun edessäsi.
Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuinsijaasi taivaaseen, kuule ja anna anteeksi!" (6:18-20)

Tätä seuraa Jumalan armon pyytäminen erilaisissa tilanteissa, joita saattaa tulla eteen.

Temppelin pyhittäminen ja erottaminen Jumalan palvelukseen

Nouse, Herra Jumala, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on! (6:41)