Miksi rukoillaan yhdessä?

2. Voiman moninkertaistaminen, yhteiset rukousprojektit


"Jos yksi Jaakob selvisi painista enkelin kanssa, mitä voivat saada aikaan kaksi Jaakobia? Miten suuria voivatkaan saada aikaan kaksi rukoilijaa, jotka käyvät yhdessä samaan taisteluun!"

"Yksi teistä ajaa pois tuhat, ja kaksi ajaa pois kymmenen tuhatta! (5 Moos. 32:30) ...Yhteisessä esirukouksessa voima moninkertaistuu ja kertautuu." (Charles Spurgeon)


Kun kaksi tai sitä useampi rukoilija yhteisestä sopimuksesta rukoilee jonkin asian puolesta, siinä on enemmän voimaa kuin yksittäisen rukoilijan rukouksessa.
Tämä ei toki tarkoita sitä, että yksityiset rukoukset olisivat alempiarvoisia. Mutta mitä enemmän on rukoilijoita, sitä enemmän sopimusta ja sitä enemmän voimaa. (Peter Wagner)

“Kun siirrymme yksityisestä rukouksesta yhteiseen rukoukseen, astumme alueelle, jolla tulokset määräytyvät rukoilijoiden määrän mukaan.” (Sue Carren)

George Otis Jr. on tutkinut kokonaisiin paikkakuntiin vaikuttaneiden herätysten taustatekijöitä eri puolilla maailmaa. Hän toteaa, että kaikissa tapauksissa on ainakin kaksi yhteistä tekijää: hellittämätön johtaja, joka on innostanut ihmisiä etsimään Jumalaa ja herätystä, sekä palava yhteinen rukous.

Yhteinen rukous on julistus Jumalan edessä siitä, että tämä uskovien joukko valmistautuu yhteistyöhön Hänen kanssaan.

Vielä tärkeämpää kuin rukoilijoiden määrä on heidän hengellinen palonsa ja päättäväisyytensä.
Uskovat, jotka haluvat paikkakunnalleen hengellisen läpimurron, on vuodatettava sydämensä ja sielunsa tämän asian hyväksi.
Jos seurakunnalla ei ole todellista halua ja janoa saada kokea Jumalan ilmestymistä, yhteinen rukous jää yhdeksi projektiksi muiden projektien joukkoon. (George Otis Jr.)

Hengellisestä sodankäynnistä kirjoittavat opettajat korostavat kautta linjan, että esirukoustaisteluun, jossa vastustetaan pimeyden voimien vakiintuneita linnakkeita laajemmassa mittakaavassa, tulee ryhtyä ainoastaan joukolla, ja sellaisella joukolla, joka tietää, mitä tekee.

Älä ole liian innokas kirjoittautumaan rukousarmeijan erikoisjoukkoihin. Esirukoussodankäynti ei ole leikkiä. Kun painostat vihollisen linnakkeita, se painostaa takaisin.
Olen vakuuttunut, että Jumala on nostamassa itselleen tällaista armeijaa, mutta meidän tulee käydä sotaa jumalallisella viisaudella ja oikein asein. (Tom White)


Siirry seuraavaan osaan