Miten käytännössä sovitaan rukoilemisesta?

 

Seuraavassa on esitetty askeleita, jotka auttavat rukousasiasta sopimisessa:

1. Sopikaa siitä, mitä tarkalleen rukoilette

Joku saattaa esim. pyytää minua kanssaan rukoilemaan sairaalle sukulaiselle ihmeparantumista, kun itselläni saattaa olla se tuntuma, että voin rukoilla hänelle vain voimia ja lohdutusta. Jos minulla on eri käsitys siitä, mitä rukoillaan, kerron, miten itse koen asian. Jos toinen hyväksyy tämän rukouksen, olen valmis rukoilemaan. On hyvä rukoilla asian puolesta välittömästi, ettei se unohdu tai ettei rukousaiheita pääse kertymään liikaa.”

2. Sopikaa raamatunpaikas, jonka perusteella aiotte rukoilla.

On tärkeää olla yksimielisä tästä asiasta.

Tällöin on kyse yleensä kertaluonteisesta rukouksesta.

Sopimusrukouksessa voi rukoilla tähän tapaan:

Isä, tulemme yhdessä Sinun eteesi Jeesuksen täytetyn työn perusteella. Kiitämme Sinua Jeesuksen lupauksesta Sanassasi: “Mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa”.
Sanasi perustalla pyydämme Sinulta ystäväni kanssa yhteisestä sopimuksesta tätä asiaa. Kiikos siitä, että vastaat rukoukseemme tahtosi mukaan. Amen.Wesley Duewel esittelee laajemmin seikkoja, joita rukoilijat tilanteesta ja asiasta riippuen voivat soveltaa yhteisestä rukouksesta sopiessaan. Tällainen lähestymistapa sopii erityisesti yhteisiin rukousprojekteihin, jotka saattavat vaatia pitemmän ajan. Ennen kuin varsinaisesti päästään lopulliseen varmuuteen siitä, millaisesta rukouksesta yhdessä sovitaan, on usein ensin yhdessä valmistauduttava ja etsittävä Jumalan tahtoa.

1. Keskustelkaa ja sopikaa siitä, mikä tarkalleen on tarve, jonka puolesta haluatte rukoilla.

Mitä selkeämmin kaikki rukoilijat ymmärtävät ongelman, sitä helpompi on yhdessä rukoilla asian puolesta. Pyrkikää näkemään asia Jumalan ja Hänen tarkoitusperiensä näkökulmasta ilman omia toiveita tai mielipiteitä.

2. Sopikaa siitä, että annatte Jumalalle täyden vapauden toimia.

Tunnustakaa keskenänne, että Jumalan tiet ovat korkeampia kuin teidän tienne ja että Jumalalla saattaa olla varattuna parempi ratkaisu kuin mitä olette itse ajatelleet.
("Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. - Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella." Jes 55:8-9).
Tunnustakaa myös, että Jumala tietää parhaan ja täydellisen ajoituksen toiminnalleen.

3. Sopikaa siitä, että etsitte Jumalan tahtoa ja annatte Hänen ilmaista sen.

Jotkut asiat ovat aina Jumalan tahto, esim. syntisten pelastuminen. Mutta Hänen tahtonsa ei ehkä ole esim. antaa jollekulle tiettyä työpaikkaa tiettynä ajankohtana tai johtaa tätä tiettyyn tehtävään seurakunnassa. Tämä henkilö on ehkä joutunut Jumalan tahdon ulkopuolelle, tai Jumalalla on varattuna häntä varten jotain parempaa myöhemmin. Rukoillessanne yhdessä Jumalan tahto voi kirkastua teille ja saatte varmuuden siitä, millaisesta rukouksesta teidän tulee sopia kyseessä olevan asian kohdalla.

4. Sopikaa, mihin Jumalan lupaukseen yhdessä vetoatte.

Pyrkikää syvään, yhteiseen varmuuteen siitä, että tämä raamatunpaikka on selvästi Jumalan sana tilanteeseen, jonka puolesta rukoilette.

5. Päättäkää yhdessä rukoilla Jumalan vastausta hellittämättä, kaikin voimin.

Miettikää, onko tämä rukousaihe teille kaikille niin tärkeä, että päätettyänne rukoilla sen puolesta olette valmiita jatkamaan voittoon asti, miten kauan se kestäisikin. Sopikaa siitä, että rukoilette niin kauan, että vastaus tulee tai saatte varmuuden siitä, että asiassa on saatu voitto ja näkyvät seuraukset siitä ovat tulossa.

6. Sopikaa, että olette valmiita ottamaan kuuliaisuuden askelia, joita rukouksen edistyessä saattaa tulla esiin.

Rukousvastauksen saaminen saattaa edellyttää jonkin esteen poistamista tai jotakin, mitä teidän tai rukousaiheena olevan henkilön tulee tehdä.

7. Sopikaa siitä, että annatte Jumalalle kaiken kunnian.

Oman, asiasta sopivan piirinne ulkopuolella olevien henkilöiden ei tarvitse tietää rukousprojektistanne. Rukouksen kohteena olevan henkilön itsensä on usein tärkeää tietää, että hänen puolestaan rukoillaan, mutta yleensä on parempi olla puhumatta asiasta laajemmin. Älkää antako minkään itsekkään motiivin vaikuttaa rukoukseenne.