Yhteisen rukouksen perusta:
keskinäinen sopiminen


 

Mille sopiminen perustuu ja miten se vaikuttaa?

Yhteinen rukous eri rukoustarpeiden puolesta perustuu Matt. 18:18-20:ssä olevalle keskinäisen sopimisen periaatteelle

“Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.
Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Jeesus antoi sopimukseen perustuvalle rukoukselle erittäin korkeaan arvon. (Wesley Duewel)
Hän esitti Matt. 18:ssa olevan opetuksen sen jälkeen, kun oli ollut puhetta siitä, miten tulisi kohdella syntiä tekevää henkilöä. Hänen sanoistaan tulee esiin kolme periaatetta ja rukouksen lainalaisuutta, jotka ovat sovellutuksiltaan selvästi paljon laajempia kuin pelkästään syntiä tekevän kohtelu:

1. Jumalan kansalle on annettu valta sitoa ja vapauttaa (jae 18)
2. Jumalan kansalla on on erityinen valta ja mahdollisuus sopia rukoiltavasta asiasta (jae 19)
3. Jumalan kansalle on luvattu Herran läsnäolo, kun he kokoontuvat rukoilemaan. (jae 20)


Tästä lyhyestä raamatunkohdasta ilmenevät myös seuraavat asiat:

Kun yksi toisensa jälkeen tuo Jumalan eteen voimakkaan rukouksensa,
kun monet vetävät yhdessä samaa köyttä,
kun yhdessä kolkutetaan armon ovelle,
kun palavien sydänten väkevä huuto nousee yhdessä taivaaseen,
ja kun vilpittömän, pyhän rukouksen ääni voimallaan vavisuttaa taivaan portteja
— silloin Jumala vastaa. (Charles Spurgeon)


Rukoileminen yhteisen sopimuksen perusteella on yksi voimallisimmista rukouksen muodoista
.

Tällaisessa rukouksessa jokaisella on oma panoksensa. Se on kuin astian täyttämistä vedellä. Yksi voi täyttää 20%, seuraava 30%, seuraava 10% jne, kunnes astia on täynnä ja tehtävä täytetty.
Jotkut pitävät rukouksiaan vähäisinä ja lähes merkityksettöminä, mutta juuri näistä rukouksista saattaa kertyä se puuttuva prosentti!

Sopimusrukous voi olla toisaalta kertaluontoinen, toisaalta pitkäaikanen yhteinen rukousprojekti.Kuinka monta rukoilijaa tarvitaan, että jokin asia saadaan rukoilluksi voittoon?

Tähän kysymykseen ei voi vastata yleispätevästi. Rukoilijamäärän tarve on yhteydessä seuraaviin asioihin:

Siirry seuraavaan osaan