Yhteinen rukous

Yhteistä rukousta käsittelevässä jaksossa on käytetty seuraavia lähdeteoksia:

Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, 1990 USA.
Peter Wagner, Churches that Pray (Venäl. käännös "Cerkvy kotorye moljatsja", 1999 Pietari)
Dutch Sheets, Watchman Prayer, Regal Books, 2000 USA.
George Otis Jr., Informed Intercession, Renew Books, 1999 USA.
Tom White, Breaking Strongholds. How Spiritual Warfare Sets Captives Free. Servant Publications, 1993 USA.

Judson Cornwall, Let Us Praise, Bridge-Logos Publishers, 1973 USA.Jumalan suunnitelma on, että Hänen omansa kokoontuessaan yhteen

Yhteinen rukous on uskovien yhteyden voimakkain ilmenemismuoto.
Yhteinen rukous ei korvaa yksityistä rukousta, vaan rakentuu sen perustalle. (Wesley Duewel)


Yhteisen rukouksen siunauksia

Yhteisen rukouksen kautta on saatu suuria rukousvastauksia. Sen lisäksi yhteinen rukous tuo aina hengellistä hyötyä ja siunausta rukoilijoille itselleen:

1. Rukouksen henki vahvistuu.

Rukous sytyttää rukousta.
"Mikään ei synnytä rukouksen henkeä niin tehokkaasti kuin rukoileminen yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolla on tämä henki." (Charles Finney)
Voittavaa rukousta opitaan paitsi käyttämällä siihen paljon aikaa yksityisesti, myös rukoilemalla yhdessä voimakkaiden rukoilijoiden kanssa.
Yhteinen rukous synnyttää ilmapiirin, jossa on usein vapaampi ja helpompi rukoilla kuin yksin.

2. Keskinäinen rakkaus ja yhteys vahvistuvat

Mitä enemmän uskovat rukoilevat yhdessä, sitä enemmän he oppivat ymmärtämään toisiaan, jakamaan kokemuksiaan ja kuormiaan.
"Mikään ei liitä kristittyjen sydämiä tehokkaammin toisiinsa kuin yhdessä rukoileminen." (Charles Finney)

3. Usko vahvistuu

Kun kuulet toisten rukoilevan yhteisten asioiden puolesta, omakin uskosi vahvistuu heidän uskostaan. Toisten rukoukset kannustavat sinuakin olemaan kestävä rukouksessa.
Kun toiset sanovat "amen" sinun rukoukseesi ja sinä sanot "amen" heidän rukoukseensä, yhteinen uskonne kasvaa.


4. Hengellinen voima kasvaa

Kun rukoilette yhdessä, into ja rohkeus uskonelämässä kasvavat.
Toisten palava Jumalan etsiminen kannustaa itseäsikin, ja myös sinä voit olla rohkaisemassa muita ja sytyttämässä tulta.