Esirukouksen voimakkuusasteet 7:
RUKOUSSOTA

Lähde: Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.Rukoussota on esirukouksen korkein aste. Se on pitkäaikaista, voimakasta rukousta, johon voi sisältyä kaikkia edellämainittuja rukouksen tasoja. Rukoussota on taistelevaa ja voittavaa rukousta, jota jatketaan, kunnes tavoite on saavutettu ja kaikki vihollisen vastustus murrettu.

Rukoussotaa voi käydä yksin tai ryhmänä.

 

Jeesus hallitsee tässä ajanjaksossa esirukouksen kautta

Ajanjaksossa, jossa elämme, Jeesuksen Golgatalla saatua voittoa ei panna voimaan rautaisella valtikalla, jolla Hän eräänä päivänä alistaa kaiken pahan

Ilm. 2:27 "...ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään - niin kuin minäkin sen vallan Isältäni sain..." Ilm. 12:5 "ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla." 19:15 "Ja hän on kaitseva kansoja rautaisela valtikalla."

Tässä ajanjaksossa Jeesus hallitsee meidän esirukoustemme kautta. Sielunvihollisen valta, jota hän laittomasti käyttää, torjutaan ihmisen ja Jumalan yhteistyöllä rukouksen avulla.

Ef. 6:12-20: "Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarnisa, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jola voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valveon kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puoelsta, ja minunkin puoestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta..."

"Seurakunta on voittamaton suuressa tehtävässään, kun se on varustettu rukouksen voimalla. Edes Rooman valtakunta ei pystynyt vastustamaan seurakunnan ja sen rukousten vaikutusta." (Payne)


Strateginen asemamme

Rukoussoturi seisoo taivaan voimien ja pimeyden voimien välissä.

Esirukoilijan tehtävänä on toimeenpanna Golgatalla saatu voitto maan päällä sen hengellisellä taistelukentällä. Jeesus on antanut seurakunnalleen valtuudet käyttää nimensä ja verensä arvovaltaa.

Taistelu käydään rukouskammiossamme.

"Salainen rukouskammiomme on verinen taistelukenttä. Siellä käydään raivoisat, ratkaisevat taistelut. Siellä, hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä, päätetään sielujen kohtaloista ajassa ja ikuisuudessa." (Hallesby)

Seurakunnan taistellessa polvillaan, hengen näkymättömässä maailmassa Jumalan enkelit yhtyvät taisteluun pimeyden voimia vastaan.

Vihollinen ei voi vastustaa Jumalan Sanaa, kun sitä käytetään Pyhän Hengen voimassa.
Meidän tulee rohkeasti tehdä rukousaloitteita uusien alueiden valtaamiseksi Herralle. Rukouksella voidaan voittaa mikä tahansa sota, jonka tuloksena on Jumalan kunnia ja Hänen tahtonsa toteutuminen.

Taistelemme voiton asemista käsin

Jeesus on jo täydellisesti voittanut saatanan.

Hän (Jumala) riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen (Jeesuksen) kautta voiton riemun. (Kol 2:15)
"Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet" (Ilm. 1:18)

Kaikki vihollisen vaikutus maan päällä on laitonta.
Suvereenissa tahdossaan Jumala on sallinut niiden jostakin syystä vielä toimia maan päällä Hänen asettamissaan rajoissa. Lopullinen tuomio on kuitenkin jo asetettu.

"Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kuunes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle." (Matt. 22:44)

Rukouksen kautta toimeenpanemme Jeesuksen voittoa maailmassa. Uskoville on annettu valta tallata kaikkea vihollisen voimaa.
Emme taistele voiton puolesta, vaan voiton asemista käsin.

 

Voita ensin näkymätön sota, että voit voittaa näkyvän

Jotta Jumalan valtakunnan työ voi edistyä näkyvästi, meidän on ensin voitettava ne näkymättömän maailman tekijät, jotka vastustavat ja estävät työtä.

"Emme taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan." (Ef. 6:12)


Meidän on ensin aikaansaatava muutos hengen maailmoissa, jotta saisimme näkyviä, konkreettisia seurauksia.


Keskity yhteen rukouskohteeseen kerrallaan

Rukoussodassa valtaamme viholliselta sen, mikä "laillisesti" jo kuuluukin Jumalalle. Rukoilemme paitsi siunausta myös sitä, että kaikki vihollisen teot tulisivat tyhjiksi tehdyiksi.
Meidän on edettävä askel kerrallaan, linnoitus kerrallaan. Aloita julistamalla Jeesuksen voiton ja lunastuksen toimeenpanoa yhden ihmisen kohdalla.
Jatka eteenpäin rukousaloitteita tekevällä mielenlaadulla.


Rukoile jo voittamillesi alueille varjelusta

Senkin jälkeen, kun joku henkilö tai alue on voitettu Jumalalle, jatka esirukousta ja pyydä Jumalan varjelusta. Vihollinen yrittää usein uudestaan turmella Jumalan teot.