Esirukouksen voimakkuusasteet 5:
RUKOUSTAAKKA

Lähde: Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.


Rukoustaakalle on ominaista voimakas kiireisyyden tai tärkeyden tuntu.
Siihen kuuluu Pyhän Hengen antama taistelumieli, voimakas huoli ja tahto rukoilla, kunnes Herra antaa voiton.

Rukoustaakka alkaa sisäisestä kehotuksesta rukoilla jonkin asian puolesta.

Asia voi olla tiedossasi, mutta voit tuntea kehotusta rukoilla myös tietämättä tarkasti, mistä on kysymys. Jumala itse kutsuu sinua rukoustaisteluun hetkellä, jolloin rukoustasi tarvitaan.

Taakka on Pyhän Hengen sinulle antama henkilökohtainen rukouskutsu ja vastuu.
Rukoile, kunnes tunnet Herran nostavan tämän vastuun sinulta pois.

 

Rukoustaakka on epäitsekäs huoli Jumalan tahdon toteutumisesta jonkin henkilön tai asian kohdalla.

Huoli on niin suuri, että rukoilija on valmis rukoilemaan asian puolesta niin paljon kuin mahdollista.

Rukoustaakka on henkilökohtainen.

Toisilla ei ehkä ole samaa näkyä ja huolta kuin sinulla. Tämä taakka on Jumalan sinulle antama henkilökohtainen vastuu. Se on sinun ja Jumalan välinen esirukousyhteistyö, vain omassa tiedossasi oleva tehtävä, johon olet sitoutunut. Rukoustaakkaa kannetaan ennen kaikkea yksinäisessä rukouskammiossa Jumalan edessä. Vältä asiasta puhumista laajemmin, ellet tunne erityistä johdatusta.

Rukoustaakka on vastuutehtävä

Rukoustaakan kantaminen on luottamustehtävä. Voit olla ainoa henkilö, jolle Herra on antanut tämän rukousaiheen. Voi myös olla niin, että sinun rukouksesi vaikuttavat yhdessä monien muiden henkilöiden kanssa, joille Herra on antanut saman rukousvastuun.

Rukoustaakka voi olla äkillinen tai pitkäaikainen

1. Äkillinen, voimakas Hengen kutsu sisimmässä, "SOS"-rukous:
Voit kokea, että joku tietty henkilö tarvitsee rukoustasi esim. vaaratilanteen vuoksi. Et ehkä koskaan saa tietää, mistä oli kysymys, mutta tällaisen kehotuksen tullessa on tärkeää alkaa heti rukoilla.

2. Pitempiaikainen rukoustaakka:
Pitkäaikainen rukoustaakka voi alkaa jonkun asian tai henkilön muistamisesta satunnaisesti. Rukoiltuasi jonkin aikaa huomaat, että tämä rukousaihe on saanut pysyvän paikan sydämelläsi.
Jokaisen uskovan tulisi kantaa useita pitkäaikaisia rukoustaakkoja rukouslistallaan.
Aiheena voi olla jonkun henkilön pelastuminen, parantuminen, islamilaisen maailman evankeliointi, saavuttamattomien kansojen evankeliointi, uskonsa tähden kärsivien puolesta rukoileminen, jonkin tulevan evankeliointikampanjan valmistelu rukouksessa yms.
Kun usealla henkilöllä on sama rukoustaakka, saattaa syntyä rukousliike tämän asian puolesta.

 

Miten voit olla Jumalan käytettävissä rukoustaakkaa varten?


1. Ylläpidä säännöllistä rukouselämää.

Jumala uskoo rukousvastuita yleensä niille, jotka jo ylläpitävät uskollista, säännöllistä rukousta.

2. Elä Hengessä ja kuuntele Hengen ääntä

Mitä enemmän elät Hengessä, sitä enemmän Hän voi johtaa sinua rukouksessa ja toimia kauttasi.

3. Ole tottelevainen

Kun Jumala antaa sinulle rukoustehtävän, ole heti valmis ottamaan se vastaan ja täyttämään se uskollisesti. Toimi elämässäsi kaikissa asioissa Jumalan tahdon mukaan parhaan ymmärryksesi mukaan.

4. Ole avoin maailman hädälle

Lue hengellisiä lehtiä ja kirjoja, joista saat tietoa tarpeista eri puolilla maailmaa. Käy seurakunnan tilaisuuksissa, joissa puhutaan erilaisista työmuodoista ja niihin liittyvistä tarpeista. Ole mukana toiminnoissa, joissa pääset henkilökohtaisesti kosketukseen maailman hädän ja tarpeiden kanssa.

5. Käytä rukouslistoja.

Tee lista, jossa ovat seurakuntasi työntekijät ja muut henkilöt, joiden puolesta rukoilet. Laita listalle myös oman maasi eri tahoja ja johtajia. Kysy Herralta, mitä kansoja ja valtioita Hän haluaa sinun muistavan säännöllisesti rukouksessa.

Älä huolestu, jos et ole saanut Jumalalta äkillisiä rukouskehotuksia. Ole uskollinen ja kurinalainen päivittäisessä, rukouksessasi ja rukoile niiden tarpeiden puolesta, jotka tiedät. Ajallaan Herra tulee käyttämään sinua enemmän kantamaan erityisiä rukoustaakkoja.