Esirukouksen voimakkuusasteet 4: PAASTO

Lähteet:
Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.
Derek Prince: Shaping History through Prayer and Fasting. Derek Prince Ministries, 1973 USA.
Mahesh Chavda: "The Hidden Power of Prayer and Fasting"
("Paaston ja rukouksen kätketty voima") - Laaja ja käytännöllinen teos paastosta.Paasto on seuraava taso esirukouksen voimakkuusasteikolla.
Kun rukoilemme asioiden puolesta, jotka ovat tärkeitä ja kiireellisiä tai joissa vihollisen vastustus on voimakas, Pyhä Henki voi käyttää paastoamme toimeenpanemaan Jeesuksen voiton.

Kun etsimme Jumalaa kokosydämisesti rukouksessa ja paastossa, Hän voi tehdä asioita, jotka eivät olisi mahdollisia tavanomaisen rukouksen avulla. Jumala on säätänyt paaston, koska sen kautta Hänen voimansa vapautuu toimimaan enemmän ja usein nopeammin. (Duewel)


Paasto osana hengellistä elämää

Jeesus puhui seuraajistaan sanoen: "He paastoavat" (Matt. 9:15). Hän odottaa seuraajiensa paastoavan.
Matt. 6:1-18:ssa Jeesus antoi ohjeita almujen antamisesta, rukouksesta ja paastosta.

Alkuseurakunnassa paasto oli normaali osa hengellistä elämää.

Ainakin 400 vuoden ajan Jeesuksen jälkeen uskolliset kristityt paastosivat kahdesti viikossa. Paastoa harrastettiin yksityisesti ja seurakunnassa. Apt. 13:1-3, Apt. 14:21-23
Paavali mainitsee paaston Kor. 11:27:ssa ("...paljon paastonnut").

Myös uskonpuhdistuksen johtajat korostivat paastoa.

Luther paastosi säännöllisesti päivän viikossa sekä niin paljon lisäpaastoja, että häntä arvosteltiin liiallisesta paastosta.

Suurten herätysten johtajat ovat kaikki paastonneet.

Wesley odotti kaikkien metodistien paastoavan keskiviikkoisin ja perjantaisin klo. 16:een.


Paasto itsensäkieltämisenä

Paasto on Jumalan asettama itsensäkieltämisen muoto. Esirukous sinänsä on jo voimakasta itsensäkieltämistä.

Paastoon voi liittyä paitsi ruuasta kieltäytymistä, myös unesta, virkistyksestä vai muista elämän nautinnoista kieltäytymistä.

Mikäli mahdollista, paaston yhteydessä olisi hyvä vetäytyä yksinäisyyteen.

"Paasto on kieltäytymistä kaikesta, mikä estää rukousta." (Andrew Bonar)
"Paasto on pidättäytymistä asioista, jotka itsessään on luvallisia, hengellisen kasvun tai tehokkaamman Jumalan palvelemisen saavuttamiseksi."(Phillip Brooks)

Paastoon ei tarvita mitään erityistä tunnetilaa, samoin kuin ei rukoukseen, raamatunlukuunkaan ja seurakunnan kokoontumisiin. Nämä ovat kaikki normaalin hengellisen elämän aineksia.

Miksemme paastoa enemmän? Samasta syystä, miksi emme muutenkaan ole innokkaita kieltämään itseämme ja ottamaan ristiämme.
Miten voimme ottaa ristimme? Sairaus tai uskonvaino tai toisten ihmisten vastustus ei ole risti. Risti on jotakin, minkä valitsemme ja otamme vapaaehtoisesti. Paasto on yksi raamatullinen tapa kantaa ristiä.


Paaston tarkoitus

1. Alistaa fyysinen alue hengelliselle ja antaa etusija hengellisille asioille

2. Irrottautua joksikin aikaa normaalista rutiinista ja aineellisista asioista.

3. Keskittyä kaikella hengellisellä voimallaan Jumalaan ja rukoukseen.

Tämä ei tarkoita, että normaaliin elämään liittyvät asiat olisivat epäpyhiä tai ei-hengellisiä. Kyseessä on luvallisten, jopa hyödyllisten asioiden alistaminen suurempien, hengellisten tavoitteiden alaisuuteen.

"Rukous on se käsi, jolla tartumme näkymättömään. Paasto on käsi, jolla irrotamme sidonnaisuutemme näkyvään." (Andrew Murray)

Paasto kuuluu olennaisesti syvään rukouselämään. 84-vuotias naisprofeetta Hanna on tästä esimerkki (..hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä päivää. Luuk 2:37). Paasto on myös olennaista hengellisen itsekurin ja järjestyksen kannalta, ja se tuo lisää voimaa esirukoukseen.


 

Miten paastota

Voi olla aikoja, jolloin et voi fyysisistä tai käytännön syistä paastota enempää kuin yhden tai kaksi ateriaa. Työsi tai tehtäviesi takia voi olla välttämätöntä, että aterioit toisten kanssa. Mutta voit silti paastota.

Daniel oli osittaisessa paastossa kolme viikkoa, ja Jumala ihmeellisesti vastasi hänen paastoonsa. Valtakunnan pääministerinä Danielin oli osallistuttava moniin tapahtumiin. Hänen oli oltavat fyysisesti ja henkisesti vahva ja valpas, eikä hän voinut vetäytyä yksinäisyyteen kolmeksi viikoksi. Daniel paastosi herkullisesta ruuasta, eli hän söi vain välttämättömiä ruokia, ja lisäksi hän kieltäytyi ihovoiteista.

Jumala ei ole orjapiiskuri, hän ymmärtää tilanteesi ja terveydentilasi.

Et ehkä pysty vetäytymään kaikista toimistasi siksi ajaksi, kun paastoat 12 tuntia tai koko päivän. Mutta kun sielusi koko ajan huutaa Jumalan puoleen työsi ja toimiesi lomassa, tällainenkin paasto on suuri voimanlisäys esirukoukseesi.Paaston motiivit


Paastossa on erittäin tärkeää se, mikä on motiivisi.

1. Paasto ei ole keino ansaita Jumalan siunaus tai rukousvastaus.
Me emme ole koskaan arvollisia saamaan apua tai siunausta. Kaikki perustuu Jumalan armoon.

2. Paasto ei ole keino, jota voi käyttää tottelemattomuuden vastapainona.

Rukous ja paasto eivät tee tyhjäksi sitä, että meidän on toteltava Jumalaa ja Hänen selvästi ilmaistua tahtoaan. Jos olet Jumalan tahdon ulkopuolella, paastosi ei auta.
Jesaja 58 on Vanhan testamentin "suuri paastoluku". Siinä kuvataan oikeaa ja väärää paastoa. Rituaalinomaisessa paastossa ei ollut todellista parannusta tai nöyrtymistä.

3. Paasto ei ole automaattinen keino aikaansaada ihmeitä

Paasto ei ole hengellistä taikuttaa. Sillä ei itsessään ole voimaa. Paasto voi vaikuttaa myönteisesti terveyteesi, mutta hengellisessä mielessä se ei ole jonkin salainen voima, joka on kenen tahansa ulottuvilla. Paastossa on voimaa vain silloin, kun se lisätään nöyrään rukoukseen ja Jumalan etsimiseen.
Daavidin paasto ei auttanut aviorikoksen seuraamusten estämiseksi, koska Jumala oli määrännyt hänelle tämän rangaistuksen (2 Sam. 12). Paasto ei ole ihmelääke, joka tepsii kaikkeen.

4. Paaston avulla et voi kerätä "tilillesi" voimaa, jota voit käyttää milloin haluat.

Me emme voi käyttää Pyhää Henkeä - Hän käyttää meitä. Sinä hetkenä, kun haluamme esitellä voimaamme, se katoaa. Sinä hetkenä, kun ylpistymme paastostamme, sen hyöty häviää. Jos haluat Jumalan vastaavan paastoosi, pidä se mahdollisimman salassa.Miten paasto vaikuttaa

Paasto on kiinteästi sidoksissa rukoukseen ja lisää sen tehoa ja siunauksellisuutta. Suuri osa rukouksestamme tapahtuu ilman paastoa, mutta silloin kun paastoamme, se vaikuttaa kahdella tavalla:

1. Paasto voimistaa esirukoustasi ja sen tehoa.

Tilanteissa, joissa vihollinen on saatava väistymään alueilta, joihin se on pesiytynyt pitkien aikojen kuluessa, paaston lisääminen rukoustaisteluun voi olla välttämätöntä voiton saamiseksi.

2. Paasto vaikuttaa sinuun itseesi:Käytännöllisiä näkökohtia

1. Suunnittele, millä tavalla paastosta voisi tulla rukouselämäsi säännöllinen osa:

1 päivä kuukaudessa, 2 ateriaa viikossa yms. Yritä käyttää mahdollisimman suuri osa paastoajasta yksinäisyyteen ja rukoukseen. Ole avoin Pyhän Hengen johdatukselle ja kutsulle paastoon.

Älä odota, että tulisi jokin kriisi tai hätätilanne, jotta paastoaisit. On parempi aloittaa paastokäytäntö silloin, kun olet hengellisesti "ylhäällä" kuin silloin kun olet "alhaalla". Jumalan valtakunnassa kasvun periaate on "uskosta uskoon" ja "voimasta voimaan" (Ps. 84:7, Room. 1:17).

2. Paastoa fyysiseen tilaasi sopivalla tavalla.

Jos terveydellisistä tai muista syistä ei ole järkevää harrastaa kokopaastoa, kieltäydy Danielin lailla vain "herkullisista ruuista". Älä kokeile pitkää paastoa (20-40 päivää) ilman tarkkoja ohjeita, miten paasto aloitetaan ja lopetetaan ja miten sitä ylläpidetään.

3. Aloita paaston harjoittaminen jättämällä väliin yksi ateria ja käyttämällä ainakin tämä aika rukoukseen.

Älä aloita paaston harrastamista heti alkuun pitkällä paastolla. Paaston vaikuttimena voi olla erityinen kehotus Herralta, tai pelkästään uskoon perustuva päätös.

4. Ole joustava, älä tee paastosta itsellesi lakia tai pakkoa.

Älä tee Jumalalle lupauksia tai sitoumuksia. Sen sijaan tee paastosta itsellesi päämäärä, jonka pyrit uskollisesti täyttämään Jumalan avulla. Siirrä paastoa lähimpään sopivaan ajankohtaan, jos olosuhteet estävät paaston pitämisen.

Gal. 5:18: "Jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla." Hengen johdossa olevalle uskovalle paaston, samoin kuin rukouksen ylipäätänsä, ei pitäisi tulla tiukaksi ja joustamattomaksi lainomaiseksi vaatimukseksi. Uskova on vapaa milloin tahansa tilanteen niin vaatiessa ja tuntiessaan Pyhän Hengen näin johdattavan muuttamaan rukous- ja paastokäytäntöään tuntematta syyllisyydentunnetta.

5. Käytä paaston alussa aikaa Raamatun lukuun ja ylistykseen.

Sen jälkeen keskity yhteen tai kahteen rukousaiheeseen.

6. Pidä paastosi itsesi ja Jumalan välisenä asiana.

Jos joku kysyy, voit kertoa hänelle. Saatuasi erityisen rukousvastauksen paaston jälkeen saatat haluta kertoa siitä muille, mutta anna kunnia pelkästään Jumalalle.

Pitkään paastoon ryhtyessä on järkevää ilmoittaa asiasta ainakin yhdelle läheiselle henkilölle.
Käyttäydy paaston aikana niin tavallisesti kuin mahdollista, älä tuo esille paastoasi äläkä kerskaile sillä.

 

 

 

 

 

 Käytännön ohjeita paastoon


Lähde:

Mahesh Chavda, "The Hidden Power of Prayer and Fasting" ("Paaston ja rukouksen kätketty voima")
Osittain myös:
Bill Bright, 7 Basic Steps to Succesful Fasting and Prayer

 

 


Ennen paastoa

 

Paaston aikana

 


Paaston lopettaminen