Esirukouksen voimakkuusasteet 1-3:
PYYTÄMINEN, ETSIMINEN, KOLKUTTAMINEN

Lähde:Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.Periaate esirukouksessa on tämä:
Sen sijaan että luovuttaisimme, siirrymmekin seuraavalle, entistä voimakkaammalle esirukouksen tasolle!

Raamattu puhuu erilaisista esirukouksen voimakkuusasteista. Toisinaan esirukousprojekti on lyhyt ja vastaus tulee melkein heti uskon rukouksen kautta. Mutta on useita asioita, joissa voitto ei tule pelkällä pyytämisellä. Silloin rukoilijan on siirryttävä seuraavalle tasolle.

Rukoustarpeen mukaan voimme rukoilla seitsemällä eri voimakkuustasolla: pyytäminen, etsiminen, kolkuttaminen, paasto, rukoustaakka, rukoustaistelu, rukoussodankäynti


TASO 1: PYYTÄMINEN

Pyytäminen on rukouksen yksinkertaisin, perustavin muoto.
Jokainen osaa ja voi pyytää: vastauskoontullut, lapsi, sairas, jne. Jumala kuulee, kun me pyydämme.

"Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte." (Matt. 21:22)
"Mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa." (Joh. 14:13-14)

Esirukoustaistelu alkaa pyytämisestä. Seuraavat tasot - etsiminen, kolkuttaminen, paasto jne. ovat pyytämisen voimistettuja muotoja.

Aabraham pyysi poikaa: "Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Elieser... Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: 'Ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi.' (1 Moos. 15:2)
Nehemia pyysi Jumalalta vastauksia: "...istuin monta päivää itkien, murehtien ja paastoten ja rukoilin taivaan Jumalaa..täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta" (Neh. 1:4-11, "Me rukoilimme Jumalaa ja asetimme vartijoita" (Neh. 4:9).
Elia Karmelin vuorella oli vasta aloittanut pyytämisen, kun Jumalan tuli laskeutui: "Vastaa minulle, Herra, että tämä kansa tulisi näkemään, että Sinä, Herra, olet Jumala" (1 Kun 18:36-38)
Hiskia pyysi Jumalalta anteeksiantamusta kansalle: "Hiskia rukoili heidän puolestaan: 'Herra, sinä joka olet hyvä, annan anteeksi jokaiselle, joka tahtoo täydestä sydämestään palvella sinua.., vaikka ei olekaan puhdistautunut pyhäkköä varten'. Herra kuuli Hiskiaa eikä rangaissut kansaa." (2 Aik. 30:18-20)


TASO 2: ETSIMINEN

Etsiminen on voimakkaampaa kuin pyytäminen. Siihen kuuluu pitempiaikainen, kestävä, vilpitön pyytäminen ja syvempi tahto saada rukousvastaus.

Monet pyyntömme ovat Jumalan tahdon mukaisia, mutta niihin ei tule heti vastausta. Kun olemme vakuuttuneita siitä, että vastaus tähän rukoukseen on erittäin tärkeää Jumalan valtakunnan kannalta, olemme valmiita antamaan enemmän aikaa ja näkemään enemmän vaivaa rukoillessamme tämän asian puolesta.

Etsiminen on rukousta, jota olemme valmiit jatkamaan vastauksen saamiseen asti.

Pyrimme tällaisen rukouksen yhteydessä saamaan selville kaikki seikat, jotka mahdollisesti ovat estäneet rukousvastauksen tuloa. Onko elämäni kunnossa? Olenko ymmärtänyt oikein Jumalan tahdon? Etsimiseen kuuluu oman sydämen tutkiminen.

Vakavat esirukoilijat vahvistavat mielellään rukoustansa pyytämisestä etsimiseksi silloin kun se on tarpeen.

"Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne." (Jer. 29:13)
Autuaat ne..., jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä (Ps. 119:2)
Sydämeni muistaa sinun sanasi: 'Etsikää minun kasvojani.' Herra, minä tahdon etsi sinua... ( Ps. 27:8)

Mooses rukoili etsivää rukousta, kunnes Jumala jälleen lupasi kulkea Israelin vierellä ("Elleivät sinun kasvosei käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois."2 Moos. 33:12-23)
Hiskia ja Jesaja etsivät Jumalaa kansansa pelastukseksi. ("Silloin kuningas Hiskia ja profeetta Jesaja, Amosin poika, rukoilivat ja huusivat kohden taivasta". 2 Aik. 32:20-21)
Nehemia etsi Herraa ja viipyi rukouksessa Jerusalemin puolesta, kunnes Jumala lähetti hänet rakentamaan sitä uudelleen (Neh. 1:4-11)

R.A. Torrey arvelee, että vain harvat tulevat uskoon ilman, että joku etsii rukouksessa Jumalaa heidän pelastumisekseen.

Torrey kertoo omasta uskoontulostaan yksinäisyydessä keskellä yötä: Hän sanoo menneensä nukkumaan ilman pienintäkään ajatusta Jumalasta tai hengellisistä asioista. Hän kuitenkin heräsi keskellä yötä, ja Jumala puhui hänen sydämelleen, ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Kaikki kävi viidessä minuutissa. Hän sanoo: "Muutamaa minuuttia aiemmin olin niin lähellä kadotusta kuin kukaan voi päästä... Luulin, ettei kellään ihmisellä ollut mitään tekemistä yksinäisen uskoontuloni kanssa, mutta olin unohtanut äitini rukoukset. Myöhemmin sain tietää, että myös eräs luokkatoverini oli päättänyt rukoilla puolestani, kunnes tulisin uskoon." (R.A. Torrey, How to Pray)

Springfieldissä Illinoisissa eräs seurakuntalainen pääti muodostaa rukousryhmän, jossa jokainen tekisi itselleen listan Springfieldin asukkaista, joiden haluaa tulevan uskoon. Tämän jälkeen jokainen lupaisi rukoilla kolme kertaa päivässä näiden henkilöiden puolesta ja lisäksi tehdä kaiken voitavansa heidän johdattamisekseen Jumalan luo.
Eräs vaikeasti invalidisoitunut nainen, joka oli ollut vuoteen omana 17 vuotta, kuuli tästä rukousryhmästä ja haasteesta. Hän päätti tehdä samoin. Hän laati listan 57 henkilöstä ja rukoili heidän puolestaan kolmasti päivässä, ja pyysi uskovia ystäviäänkin rukoilemaan. Ajallaan kaikki nämä henkilöt tulivat uskoon. Tämä rukoileva nainen etsi, ja hän löysi. (McClure, Intercessory Prayer)


TASO 3: KOLKUTTAMINEN

Jeesus sanoo: "Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsivä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan." (Matt. 7:7-8)

Etsimisesi saattaa tulla niin epätoivoiseksi, että rukouksesi muuttui ikään kuin kolkuttamiseksi taivaan ovelle. Kun tarve on huutava, mutta Jumalan vastaus ei ole vielä tullut, ja kun sielusi huutaa Jumalan puoleen, tällainen rukous ei ole epäkunnioittavaa.

"Se on enemmän kuin etsimistä. Haluamme nähdä Jumalan nimen voittavan ja kaiken, mikä vastustaa Hänen tahtoaan, väistyvän. Kolkutamme, kunnes väärät asiat suoristuvat ja rautaiset ovet aukeavat." A. B. Simpson

Jeesuksen itsensä rukous Getsemanessa oli enemmän kuin pyytämistä tai etsimistä. Hän rukoili huudoin ja kyynelin, niin kuin hän ilmeisesti teki usein (ks. Hebr. 5:7). Hän kolkutti, kunnes hänelle avattiin.

Vertauksella kolkuttavasta naapurista keskellä yötä (Luuk 11:5-8) Jeesus opettaa meille tällaista rukousta.

Naapurilla oli suuri tarve, joka ei koskenut häntä itseään. Hän pyysi toiselle.
Jeesus ei tarkoita, että Jumala on kuin tuo uninen mies, jota ei saanut häiritä. Jumalan luo olemme aina tervetulleita. Jeesus opetti tällä vertauksella, että jotkut rukousvastaukset edellyttävät voimakasta pyytämistä ja pyhää rohkeutta.