Esirukouksen avainsanoja:
KESTÄVYYS

Lähteet:
Dutch Sheets, Intercessory Prayer, Regal Books, Ventura, California, 1996 USA.
Dutch Sheets, Watchman Prayer, Regal Books, 2000 USA.
Wesley Duewel, Mighty Prevailing Prayer, Zondervan Publishing House, Michigan, 1990 USA.
Bob Sorge, The Fire of Delayed Answers, Oasis House, 1997 USA.Dutch Sheets esittää teoksessaan Intercessory Prayer kysymykset:

Entä Luuk. 11:5-8 (kolmea leipää pyytävä naapuri)? Eikö siinä opeteta, että meidän on sinnikkäästi pyydettävä, kunnes Jumala lopulta päättää antaa meille sen, mitä tarvitsemme?
Vastaus on EI. Meidän ei ole sinniteltävä ja taisteltava Jumalaa vastaan!

Käyttääkö Jumala odotusaikaa opettaakseen meitä ja muokatakseen luonnettamme?
Sheets toteaa, että joskus Hän saattaa niin tehdäkin. Mutta jos tässä olisi syy rukousvastauksien viipymiseen, silloinhan meidän ei tarvitsisi rukoilla hellittämättä uudelleen ja uudelleen. Rukoilisimme kerran, ja jäisimme sitten odottamaan, kunnes luonteemme on kouliintunut tarpeeksi ja saamme rukousvastauksen.

Johtuuko vastauksen viipyminen siitä, että Jumalalla on sille oma, paras aikansa?
Joskus näin onkin. Mutta jos tämä olisi ainoa syy rukousvastausten viipymiseen, silloinkaan meidän ei tarvitsisi rukoilla kuin yksi uskonrukous ja jäädä sitten odottamaan Jumalan aikaa.

Miksi joskus tarvitaan vuosien rukous, ennen kuin joku pelastuu? Miksi Elian oli rukoiltava seitsemän kertaa?
Miksi Danielin piti rukoilla 21 päivää?

Wesley Duewel toteaa, että on olemassa käsitys, jonka mukaan Herran edessä ei saisi koskaan toistaa rukouksia ja että kun olet kerran pyytänyt jotakin, asia on Hänen tiedossaan ja voit uskossa jättää asian.
Ehkä Jumala joskus antaakin jo yhden rukouksen perusteella rukoilijalle niin suuren uskonvarmuuden, että rukouksen toistaminen olisi epäuskon merkki.

Raamatussa on kuitenkin lukuisia esimerkkejä ja kehotuksia toistuvaan, pitkäaikaiseen rukoukseen.


Ei ole mitään epäkunnioittavaa siinä, että esitämme Jumalalle saman asian toistuvasti. Kerrommehan rakkaille henkilöillekin toistuvasti, että rakastamme heitä.
Jumala on meidän Isämme. Hän ei ole käskenyt meitä olemaan vaiti, vaan puhumaan Hänelle.

Jeesus toisti samaa rukousta Getsemanessa. Mitä voimakkaampi ja kiireellisempi on rukoustarpeesi ja -taistelusi, sen todennäköisempää on, että toistat samaa rukousta lukuisia kertoja.

"Meidän on toistettava samaa anomusta ei kaksi tai kolme kertaa, vaan niin usein kun näemme tämän tarpeen, sata kertaa, tuhat kertaa."(John Calvin)

"Emme voi lakata toistamasta, koska se ei ole tyhjää toistamista, vaan tärkeän asian kiirehtimistä eteenpäin. Emme voi lakata, koska sydämemme ja sielumme on tässä rukouksessa. Meidän on työnnettävä anomuksiamme eteenpäin, sillä meidän on saatava vastaus tai kuolemme!... Jeesus itse asettaa rohkean hellittämättömyyden todellisen rukouksen tuntomerkiksi. Ei riitä, että rukoilemme, meidän on rukoiltava uudestaan ja uudestaan." (Bounds)

Luuk. 18:1: Vertaus leskivaimosta ja tuomarista

"Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Samassa kaupungissa eli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomarin luo pyytämään: 'Ratkaise jo asiani, tujomitse riitapuoleni.' Pitkään aikaan tuomari ei suostunut. Sitten hän kuitenkin ajatteli: 'Kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, mutta tästä leskestä on minulle vivaa. minä autan häntä saamaan oikeuden, muutan hän ennen pitkää repii minulta silmät päästä." Herra sanoi: "Huomatkaa: noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?"

Jeesus ei tällä vertauksella opettanut, että Jumala on kuin tuo tuomari, vaan että meidän on oltava kuin tuo leskivaimo. Vaimo ei antanut periksi, ennen kuin sai vastauksen.

Kuuluista rukoilija George Muller on sanonut: "Ei riitä, että alamme rukoilla tai että rukoilemme oikein. Ei sekään riitä, että jatkamme rukousta jonkin aikaa. Meidän on jatkettava ja odotettava kärsivällisesti ja uskoen, kunnes rukousvastaus tulee."

Muller alkoi rukoilla viiden ei-uskovan ystävänsä puolesta. Viiden vuoden kuluttua ensimmäinen tuli uskoon. Kymmenen vuotta myöhemmin vielä kaksi tuli uskoon. Kerran Muller sanoi: "Olen rukoillut kahden miehen puolesta nimeltä mainiten 35 vuotta; maalla ja merellä, sairaana ja terveenä olen muistanut heitä nimeltä Jumalan edessä... Ja tulen jatkamaan päivittäistä esirukousta heidän puolestaan, kunnes he tulevat uskoon, tai kunnes kuolen."
Kun Muller oli rukoillut 35 vuotta, neljäs tuli uskoon. Kun Muller oli rukoillut lähes 52 vuotta, viideskin tuli uskoon, mutta se tapahtui juuri hänen kuolemansa jälkeen.

Kun tiedät, että sydämelläsi oleva rukousaihe on Jumalan tahdon mukainen, älä luovuta ennen kuin tiedät, että asia on mennyt läpi ja Jumala nostaa tämän taakan sydämeltäsi.

On helpompi rukoilla silloin, kun meillä on otollinen tunnetila, mutta tunteemme eivät saa hallita rukouksiamme. Luovuttaminen on tunnetila, jossa ei oteta huomioon Jumalan tahtoa. Käytännössä suuri osa rukoustaistelusta tapahtuu tahdon ja ymmärryksen perustalla, riippumatta siitä, miltä tuntuu.

Jumalan vastausten ajoitus on meille usein salaisuus, koska emme näe, niin kuin Jumala näkee.
"Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme helleitä, saamme aikanaan korjata sadon." (Gal. 6:9)


Anna Jumalalle aikaa vastata ja ota huomioon seuraavat asiat:

1. Joskus tarvitaan aikaa, että monimutkaisen tilanteen eri osatekijät saadaan oikeille paikoilleen. Jumala tietää parhaan ajankohdan parhaille tuloksille ja ratkaisuille.

2. Joskus tarvitaan aikaa, että Jumala voi järjestää asioita ja olosuhteita rukouskohteenamme olevan henkilön elämässä ja tuoda hänet siihen tilanteeseen, että hän vapaasta tahdostaan antaa Jumalalle sijaa elämässään.

3. Joskus tarvitaan aikaa, että omasta elämästäsi karsiutuisivat pois ne asiat, jotka estävät rukousvastausta.

4. Joskus vastauksen viipymisen kautta Jumala valmistelee jotain suurempaa, mistä tulee Hänen nimelleen vielä suurempi kunnia.

5. Joskus vihollisen voimat pidättelevät ja hidastavat Jumalan vastausta (ks. Daniel 10. luku)

6. Joillakin maantieteellisillä alueilla vihollinen on saanut niin paljon sijaa, että tarvitaan pitkäaikaista rukoustaistelua hengellisen läpimurron saavuttamiseksi.

Monet lähetystyöntekijät ovat joutuneet tekemään uhrautuvaa rukoustyötä vuosikausia, ennen kuin ensimmäiset ihmiset tulevat uskoon.
William Carey teki työtä ja rukoili seitsemän vuotta, ennen kuin ensimmäinen intialainen tuli uskoon ja kastettiin. Morrison samoin rukoili seitsemän vuotta, ennen kuin ensimmäinen kiinalainen tuli uskoon. Samoin Moffatt Afrikassa ja Richards Kongossa.

7. Joskus tarvitaan aikaa tarvittavan rukousmäärän kertymiselle.

Yhteisen rukouksen kerronnaisvaikutus

J. Oswald Sanders: "Rukouksella on kumulatiivinen vaikutus. Monien rukouksien suuntautuminen yhtä henkilöä ja hänen elämäänsä kohti voi muuttaa tappion voitoksi."

"Sekä Raamattu että käytännön kokemus vahvistavat, että yhteisessä rukouksessa voima moninkertaistuu."


Rukouksen mitattava määrä

Dutch Sheets: Yksi selitys rukousvastausten viipymiseen joissakin tapauksissa voi olla se, että vaikuttaa siltä, että rukouksemme tekevät enemmän kuin vain motivoivat Isää toimimaan. Ne myös vapauttavat Pyhän Hengen voimaa, joka saa asioita aikaan.

Dutch Sheets toteaa, että rukouksella vaikuttaa olevan mitattava voima.

Vastaavalla tavalla Raamattu puhuu erilaisista määristä uskoa (Room. 12:3 "...ajatelkoon kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on antanut"), armoa (2 Kor. 9:8 "...Jumala on voimallinen antamaan ylenpalttisesti kaikkea armoa"), rakkautta (Joh. 15:13 "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa..."), ja Jumalan voimaa (Mark. 6:5 "Hän ei voinut tehdä mitään voimallista tekoa..."). On jopa mitattavia määriä syntiä (1 Moos. 15:16 "...amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täyttynyt").


Eri asioita varten tarvitaan eri määrä rukousta ja voimaa.

Matt. 17:14-21 (kuunvaihetautinen poika). Opetuslapsilla oli riittävästi voimaa selvitäkseen useimmista pahoista hengistä, mutta kun sitten tuli erityisen vaikea tapaus, he eivät selvinneetkään. Jeesuksella voimaa oli tarpeeksi.
Mark. 6:1-6 (Jeesus käy kotikaupungissaan) Voima riitti joihinkin parantumisiin, mutta ei useimpiin.

Sheets sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että tässä on syy siihen, että useimpien rukousvastausten saamiseen tarvitaan niin paljon aikaa: on saatava kokoon tarvittava määrä rukousta. Saman tien tulevat rukousvastaukset ovat varsin harvinaisia.

Useimmissa tapauksissa kysymys ei ole pelkästään siitä, että rukouksemme kautta pyydämme Jumalaa tekemään jotakin, vaan myös siitä, että hengen maailmoissa on saatava kokoon rukouksen kautta tarpeeksi voimaa asian toteuttamiseksi.

Useimmat uskovat eivät tiedosta tätä. Rukoiltuamme jotakin meillä on usein tapana istua odottamaan Herraa, kun Herra itse asiassa odottaa meitä. Emme ole ymmärtäneet, että rukoukset ovat enemmän kuin pelkkää pyytämistä.

Sitten, kun rukousvastaus lopulta näyttää tulevan yhtäkkiä, me ajattelemme, että asia on nyt saanut Jumalan huomion. Tosiasiassa tällöin on saatu rukouksen kautta kokoon riittävä määrä voimaa rukousvastauksen aikaansaamiseksi.

Kun Elia rukoili sadetta (1 Kun. 18), kyseessä oli Jumalan tahto, Jumalan ajatus ja Jumalan ajoitus. Miksi Elian sitten oli rukoiltava seitsemän kertaa, ennen kuin sade tuli?

Sheets toteaa, että järkevimmältä tuntuva selitys on se, että Elian oli jatkettava kärsivällisesti ja kestävänä, kunnes hän oli saanut kokoon tarpeeksi rukousta ja vapauttanut rukouksensa kautta taivaissa tarpeeksi voimaa.

Daniel rukoili uskollisesti 21 päivän ajan, kunnes enkeli toi hänelle vastauksen. Voisi ajatella, että jos Jumala halusi lähettää enkelin viemään Danielille viestiä, Hän voisi saada halutessaan viestin perille hetkessä, onhan Jumalalla riittävästi voimaa. Mutta miksi enkeli viipyi 21 päivää?

Tänä aikana Danielin kestävän rukouksen kautta vapautui hengen maailmoissa voimaa, jonka avulla enkeli pääsi mainitsemansa demonivastustuksen läpi tuomaan Jumalan vastauksen.

Tällainen rukouksen toimintaperiaate ei rajoita Jumalan kaikkivaltiutta tai Hänen voimaansa. Pelkkä yksi sana Jumalalta riittäisi sulkemaan kaikki demonit helvetin syvyyksiin. Mutta Jumala on päättänyt toimia maan päällä ihmisen kautta.

"Vaikka vastaus Danielin rukoukseen annettiin ja lähti liikkeelle heti ensimmäisenä päivänä, kun hän alkoi rukoilla, se ei todennäköisesti olisi koskaan saapunut perille, jos hän olisi lopettanut rukouksen." (Billheimer)

Miksi Jeesuksen oli rukoiltava Getsemanessa tuskaisena useita tunteja? Mikseivät enkelit tulleet heti rohkaisemaan Häntä? Eihän Jumala saattanut pidättää rukousvastausta tältä synnittömältä, vanhurskaalta mieheltä! Mutta tarvittiin riittävästi rukouksen kautta vapautuvaa voimaa rukousvastauksen saamiseen.

Sheets toteaa, että tämä ei tarkoita sitä, että meidän on harrastettava tyhjää toistoa ja toistettava rukouksia toistamisen vuoksi, pyydettävä uudestaan ja uudestaan. Kysymys on siitä, että me ymmärrämme rukouksen toimintaperiaatteita ja osaamme jatkaa tehokasta rukousta riittävän pitkään.

Elia rukoili palavasti ja voimakkaasti. (Jaak. 5:16) Emme voi vapauttaa Jumalan voimaa satunnaisella, puolisydämisellä rukouksella.

Voitto tulee kestävälle, ei kiivaalle. Voitto tulee kokosydämiselle, ei sille, joka tuo esiin paljon tunteita ja energiaa.

8. Joskus tarvitaan "erämaakokemuksia", joiden kautta luonteemme jalostuu ja meitä puhdistetaan palvelustyötä varten.

Bob Sorge:
Jumala johti Daavidin erämaahan 10 vuodeksi. Hänen tarkoituksensa ei ollut tehdä Daavidista Jumalan miestä, sillä tämä oli jo sellainen. Daavidin luonnetta oli murrettava, että hänestä tulisi täysin riippuvainen Jumalasta ja hän olisi valmis suureen tehtäväänsä.

"Usko, joka on murtuneessa astiassa, tuoksuu ja kuulostaa erilaiselta, se on erilaista."
"Emme osaa hallita kunniaa, ellemme ensin osaa hallita ahdistusta".
"Usein toiset korostavat pelkkää uskon henkeä, valloittavaa ja voittamatonta uskoa, toiset taas sitä, kuinka Jumala seuloo ja puhdistaa seurakuntaa ja särkee astioitaan. Meidän on elettävä tasapainossa näiden kahden totuuden välillä."

Bob Sorge: Joskus Jumala koettelee meitä saadakseen tietää, palvelemmeko Häntä oman itsemme takia vai Hänen vuoksensa. Hän kysyy 'Palveletko minua omien itsekeskeisten tarpeittesi ja tavoitteidesi vuoksi, vaan rakastatko minua todella?' On suuri kiusaus, että saamme tyydytyksentunteen siitä, mitä saavutamme Jumalan valtakunnassa ja mitä teemme Hänelle, eikä siitä, että olemme Hänen omiaan ja tunnemme Hänet.

Voit joutua "Jumalan vankilaan" myös siitä huolimatta, että motiivisi ovat puhtaat.
Jeremia ei joutunut vankeuteen tottelemattomuuden vuoksi, vaan siksi, että oli tottelevainen. Samoin Joosef. He joutuivat vankilaan siksi, että toimivat oikein, ei siksi, että olisivat toimineet väärin.

Joskus Jumala vangitsee palvelijansa "tottelevaisuuden vankilaan", jotta heillä olisi pohjaa, jolta puhua niille, jotka ovat tottelemattomuuden vankilassa.
Jos tutkit sydäntäsi etkä löydä mitään syytä elämäsi "vankilakokemukselle", kyseessä saattaa olla "Jumalan vankila".

Mistä tiedät, miten pitäisi rukoilla, ja onko kyseessä "paholaisen vankila" vai "Jumalan vankila"? Bob Sorge sanoo, että hänen neuvonsa on yksinkertaisesti tämä: Taistele ongelmallista asiaa vastaan, ellet selvästi tunne Herran käskevän sinun laskea aseita. Suurin osa sairauksista ja ahdistuksista ei ole Jumalan tahto, mutta toisinaan ne voivat kuulua Hänen suunnitelmiinsa. (Näin oli esim. Jobin ja Paavalin elämässä.)

Älä rukoile pelkästään: 'Herra, paranna minut, koska olen sairas', vaan 'Herra, ole armollinen minulle ja paranna minut nimesi tähden, että Sinun nimesi tulisi kunnioitetuksi.'"


Jatka loppuun asti!

Wesley Duewel

Älä hellitä rukoustasi, sillä juuri samaan aikaan Jumalan vastaus saattaa olla tulossa ja enkelit ovat tuomassa sitä sinulle. Päinvastoin, anna rukouksesi koko ajan voimistua.

Miten seurakunnan historian suuret Jumalan miehet ja naiset eroavat tavallisista kiireisistä rukoilijoista? He eivät anna periksi, vaan maksavat täyden hinnan, kunnes vastaus tulee.

Jatka, kunnes tunnet, että asia on saatu voittoon ja saat rauhan — tai kunnes konkreettinen vastaus tulee.


Voittavaan rukoukseen on varattava aikaa

Voittava rukous vaatii toistoa pitkän ajan kuluessa, ja se voi vaatia myös sellaisen erikoisaseman, että palaat tähän aiheeseen aina, kun sinulla on ylimääräistä aikaa.

Iankaikkista tulosta tuottava rukoustaistelu ansaitsee kaiken ajan, jonka voimme sille antaa.

"Sellainen rukoileminen, millaista Jumala haluaisi meiltä, on elämän suurin saavutus. Sen saavuttaminen vaatii aikaa, ja tällaisella elämällä on oma hintansa." (Samuel Chadwick)

Niin usein hyvät asiat vievät parhaiden asioiden sijan elämästämme. Päivämme ovat täynnä pieniä, vähäpätöisiä asioita, jotka yhdessä kuluttavat suuria aikamääriä.

Rukoukselle ei koskaan järjesty aikaa itsestään. Päiväohjelmamme tulee niin täyteen kuin annamme sen tulla.

Se, millä tavalla varaamme aikaa rukoukseen, osoittaa sen, miten paljon arvostamme rukousta ja miten paljon rakastamme niitä, joiden puolesta rukoilemme.

Wesley Duewel: "Jopa seurakunta ja hengellinen toiminta voi viedä meiltä niin paljon aikaa, ettei meillä ole aikaa kattaa kaikkea toimintaamme riittävästi rukouksin. Tulokset olisivat parempia, jos voisimme valmistaa kaiken rukouksin. Edes sunnuntaina meillä ei ole aikaa rukoilla. Haluaisin kehottaa sinua varaamaan sunnuntaisin muutaman tunnin keskittyäksesi rukoukseen."
"Jos olemme todella vakavissamme rukoustaistelussamme, on keinoja löytää sille aikaa. Mutta henkilön, joka ei ole valmis uhraamaan joitakin sallittuja, hyviä asioita saadakseen aikaa rukoukselle, ei kannata odottaa suuria rukousvastauksia."
"Emme me todella rakasta pelastumattomia ystäviämme, jos emme ole valmiita maksamaan sitä hintaa, että vakavissamme rukoilisimme heidän puolestaan."

On selvää, ettemme pysty samanaikaisesti rukoilemaan monen aiheen puolesta.

Yleensä rukoilijalla voi olla yksi pääaihe, ja sen lisäksi kaksi, korkeintaa kolme voimakasta rukousaihetta. Sinulla voi olla rukouslistallasi monia asioita, joista kannat rukousvastuuta. Voimakas rukoustaistelu voi kuitenkin keskittyä vain yhteen tai kahteen asiaan kerrallaan.

Rukoillessasi pääaiheiden puolesta älä kuitenkaan laiminlyö muita asioita.


Kronos-aika ja kairos-aika

Dutch Sheets toteaa teoksessaan Watchman Prayer, että Uudessa testamentissa käytetään kahta kreikan sanaa merkityksessä 'aika'. Kronos tarkoittaa ajan kulumista aikakautena, kairos esiintyy merkityksessä 'Jumalan aika, Jumalan toiminnan aika'.

Sheets mainitsee esimerkkinä, että Venäjän ja Itä-Euroopan kommunistivallan aikana ei näyttänyt tapahtuvan mitään edistystä näiden valtoiden ja siellä olevien seurakuntien tilanteessa. Tämä oli kronos-aikaa, jonka kuluessa kuitenkin tapahtui paljon hengen maailmoissa. Tuhannet ja tuhannet rukoukset nousivat Jumalan eteen näiden alueiden vapauttamiseksi. Sitten kun 40 vuoden jälkeen alkoi tapahtua, tapahtumat tuntuivat tulevan yhtenä vyörynä, ja tilanteet muuttuivat hetkessä. Oli tullut kairos-aika, ja rautaesirippu murtui.

Tämä ei tapahtunut kronos-ajasta huolimatta, vaan kronos-ajan ansiosta. Kairos-ajan tapahtumat tulivat sen vuoksi, mitä oli tapahtunut kronos-ajan aikana.

Kronos ja kairos kuuluvat yhteen. Ei ole kronosta ilman kairosta, eikä kairosta ilman kronosta.
Ole kestävä! Saatat olla vain muutaman askelen päässä omasta kairos-ajastasi

Esimerkkejä Raamatusta: Abraham ja Sara odottivat 24 vuotta, ennen kuin Jumalan lupaama jälkeläinen tuli. Israel kulki 40 vuotta erämaassa, mutta kun oikea aika tuli, Jordan ylitettiin (Joosua 1:11)
Paavali odotti 12 vuotta dramaattisen uskoontulonsa jälkeen, luki ja opiskeli uskollisesti, kunnes hänen kohdalleen tuli kairos-aika: "Erottakaa minulle Saulus ja Barnabas...." ( Apt. 13:2)