Rukous katulasten puolesta

Tämä on Mission Possible ry:n Itä-Euroopan katulapsityössä käyttämä rukous, joka perustuu sille, mitä Raamattu vakuuttaa Jumalan tahdosta ja lupauksista kärsiville lapsille.


1. Isä, pyhitetty olkoon Sinun nimesi.

Sinä olet Luoja, Sinä olet meidän isämme... me olemme sinun kättesi tekoa (Jes. 64:8). Niinkuin Isä armahtaa lapsiansa, niin sinäkin, Herra, armahdat pelkääväisiäsi (Ps. 103:13).
Sinä olet meidän apumme ja kilpemme (Ps. 33:20).
Sinä olet Lunastaja, "Meidän Lunastajamme" on ikiajoista Sinun nimesi (Jes. 63:16).
Sinä olet uskollinen. Sinä olet rakastava ja armollinen.

2. Isä, tulemme nyt Sinun valtaistuimesi eteen Jeesuksen Golgatan lunastustyön perusteella ja pyydämme, että Sinun valtakuntasi tulisi Itä-Euroopan sorrettujen lasten ja nuorten keskuuteen. Tapahtukoon Sinun hyvä tahtosi heitä kohtaan!

Kohotamme kätemme Sinua kohti Itä-Euroopan pienten lasten elämän puolesta (Val. 2:20). Rukoilemme niiden puolesta, jotka on jätetty heitteille ja jotka joutuvat etsimään turvaa ja elantoa kaduilta.
Nouse, Jumala, ja aja asiasi, sillä maan pimennot ovat väkivallan pesiä täynnä. Älä salli sorretun kääntyä häväistynä takaisin. Saakoot kurja ja köyhä ylistää sinun nimeäsi. (Ps. 74:18-23)

Sinun valtakuntasi on vanhurskauden ja oikeuden valtakunta.
Herra, Sinä teet vanhurskauden ja hankit oikeuden sorretuille. (Ps. 103:6)
Herra, Sinun valtakuntasi kuuluu lasten kaltaisille. (Matt. 18:10-14).
Sinun tahtosi ei ole, että yksikään näistä pienistä hukkuisi.

3. Herra, toteuta ja tee Itä-Euroopan katulapsityössä, mitä olet Sanassasi luvannut,
Tee sen mukaan, mitä olet Sanassasi kertonut toimintaperiaatteistasi ja tahdostasi.

Herra, Sinä vapahdat kurjan ja avuttoman sortajan vallasta ja väkevämmän kädestä (Ps. 35:10).
Tulkoon vankien huokaus sinun kasvojesi eteen, suuren käsivartesi voimalla pidä elossa kuoleman lapset.

Isä, tulkoon kadun lapsille ja nuorille vapautus henkilöistä, jotka orjuuttavat ja hyväksikäyttävät heitä. Tulkoon vapautus pimeyden valloista ja niiden vaikuttamista asioista ja ajattelumalleista, jotka sitovat lapset katuelämään: vapautus liimasta ja huumeista, vapaudenkaipuusta, halusta olla oma herransa. Vapauta heidät ulkoisista ja sisäisistä siteistä.

Jeesus kehotti meitä rukoilemaan, että Sinä, Isä, lähettäisit työmiehiä. (Matt. 9:38)

Isä, pyydämme siis, että lähetät hädässä oleville kadun lapsille auttajia ja riittävästi työntekijöitä, avustajia ja opettajia, joilla on kutsu tällaiseen työhön. Varjele ja vahvista heitä vaikeassa työssä, anna heille ymmärrystä ja kärsivällisyyttä.

Herra, sinä olet luvannut olla orpojen isä ja sorrettujen puolustaja ja ajaa heidän asiansa. (Ps. 68:6-7, Snl. 22:23) Sinä kiellät sanassasi: "Älä raasta vaivaista, siksi että hän on vaivainen, äläkä polje kurjaa portissa, sillä Sinä ajat hänen asiansa."

Herra, ota sinä Itä-Euroopan katulapset huostaasi, aja heidän asiansa. Älkööt näiden lasten hyväksikäyttäjät ja sortajat saako avoimesti toimia Sinun sanasi ja tahtosi vastaisesti.
Herätä valtioiden ja kaupunkien päättäjät toimimaan puolustuskyvyttömien sortamista vastaan.

Rukoilemme näiden maiden esivallan puolesta, että saisimme elää rauhallista elämää, palvella Sinua ja toteuttaa Sinun tahtoasi (1 Tim 2:1-2).

Rukoilemme muutosta asioihin, jotka vaikeuttavat lasten auttamista. Rukoilemme epäedullisen lainsäädännön ja hallinnollisten käytäntöjen ja viranomaisten asenteiden muuttumista.
Pyydämme, että vaikuttaisit kansainvälisessä mielipideilmastossa niin, että valtion päämiehet, hallitukset ja kaupunkien johtajat ottaisivat yhdeksi ensisijaisista haasteistaan lasten oikeuksia koskevien sopimusten täyttämisen ja heitteillejätettyjen lasten aseman välittömän parantamisen.

Anna hallituksille viisautta ja todellista tahtoa puuttua katulapsiongelman alkusyihin ja tervehdyttää yhteiskunnan rakenteita ja pysäyttää ihmisten köyhtymiskierre.
Anna virallisiin asemiin oikeita, lasten tilanteesta aidosti huolestuneita ihmisiä.
Pyydämme Sinua nostamaan seurakuntia ja kansalaisjärjestöjä toimimaan katulasten ja -nuorten hyväksi.

Herra, sinä annat hylätyille kodin. (Ps. 68:6-7), sinä korjaat äitinsä hylkäämän.
Sinä olet sanonut: Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä...

Rukoilemme tiloja, turvakoteja ja yökeskuksia, joissa voimme kenenkään estämättä tuoda lapsia Jeesuksen luo Hänen hoidettavikseen ja siunattavikseen, niin kuin Raamatun lehdillä äidit toivat lapsiaan Hänen luokseen.
Rukoilemme jokaisen lapsen virallisten asioiden, huoltajuuskysymysten ja asuinpaikka-asioiden järjestymistä.

Pyydämme Sinua lähettämään vanhempiensa hylkäämien lasten turvaksi ja lohduttajiksi ihmisiä, jotka voivat rakastaen ja tukien auttaa heitä aikuisuuteen.

Sinä olet sanonut: Älä väijy vanhurskaan majaa, älä riistä hänen leposijaansa. (Snl. 24:15)

Pyydämme turvakodeille varjelusta ja työrauhaa. Älköön yksikään viranomainen tai muu taho nousko näille Sinulle kuuluville lapsille avattuja turvakoteja vastaan.

Herra, sinä olet parantaja (2 Moos. 15:26)

Isä, rukoilemme ruumiillista parantumista ja henkistä toipumista kadulta pois tuleville lapsille. Korjaa parantavalla kädelläsi katuelämän jälkiä heidän elämästään.

Joka on Kristuksessa, se on uusi luomus. (2 Kor. 5:17)

Pyydämme kadulta tuleville lapsille ja nuorille vahingollisten ajatusmallien sijaan motivaatiota ja voimaa aloittaa uusi elämä; tottelevaisuutta, ymmärrystä, kärsivällisyyttä, ahkeruutta.
Anna lapsille ja nuorille uudenlainen näky ja toivo tulevaisuudesta, anna heidän ymmärtää ne mahdollisuudet, jotka Sinä avaat heille.
Rukoilemme, että Pyhä Henki synnyttäisi heissä hengellisen elämän, terveen kasvun uskossa sekä saisi aikaan pysyvää muutosta ja kestävää hedelmää.

Sinä olet saattava päätökseen alkamasi työn. (Fil. 1:6)

Suo lasten ja nuorten, jotka ovat löytäneet uskon Sinuun, säilyttää uskonsa ja varjeltua kiusauksista ja kaikesta pahasta.
Toteuta jokaisen lapsen ja nuoren kohdalla se henkilökohtainen suunnitelma, mikä Sinulla on heidän varalleen.
Käännä heidän kokemansa vaikeat asiat hyväksi, johda heidät tilanteisiin, joissa he voivat käyttää kokemuksiaan toisten auttamiseen.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. (Matt. 6:11)

Rukoilemme lasten ja nuorten auttamiseen varoja ja kaikkea tarpeellista heidän elämäänsä.
Älköön näiltä lapsilta koskaan puuttuko mitään, mitä he tarvitsevat.

Kiitämme Sinun tähänastisista teoistasi ja vastauksistasi.
Kiitos jokaisesta pelastuneesta lapsesta, kiitos jokaisesta työn tukijasta.
Sinulle yksin kuuluu kunnia ja kiitos!


Rukous katulasten avustustyön puolesta


Avustusjärjestölle on tärkeää saada rukoustukea seuraavissa asioissa.
Rukoile:

Rukous.netin etusivulle