Jabeksen rukous


Yksi vuoden 2001 kristillisiä bestsellereitä USA:ssa oli Bruce Wilkinsonin pieni ja yksinkertainen kirjanen Jabeksen rukous (The Prayer of Jabez. Katso myös www.prayerofjabez.com. Kirja ilmestyi v. 2002 myös suomeksi, katso lisää tästä.)

Ohessa joitakin kirjan sisältämiä, uskonaskeliin ja Jumalan mahdollisuuksiin liittyviä ajatuksia.

Jabeksen rukous, niin kuin ei mikään muukaan rukousmalli tai -kaava, voi itsessään tuottaa mitään. Siunaukset ja mahdollisuudet antaa Jumala, kun rukoilemme Häntä uskossa Hänen tahtonsa toteutumista etsien, valmiina tekemään omalta osaltamme kaiken, mitä Hän antaa tehtäväksemme.


Jabeksen rukous (1 Aik. 4:9-10)

"Mutta Jabes oli suuremmassa arvossa pidetty kuin hänen veljensä; ja hänen äitinsä oli antanut hänelle nimen Jabes sanoen: 'Olen synnyttänyt hänet kipuja kärsien.'"

"Ja Jabes huusi Israelin Jumalaa, sanoen:
'Jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni;
jospa sinun kätesi olisi minun kanssani
ja sinä varjelisit pahasta,
niin että minä pääsisin kipuja kärsimästä!'
Ja Jumala antoi hänen pyyntönsä toteutua."

 

Miksi Jabes kohosi muiden yläpuolelle ja hänen minielämänkertansa on kirjattu Raamattuun kesken pitkää sukuluetteloa, jossa muista henkilöistä ei kerrota mitään?

Jabes oli "suuremmassa arvossa pidetty" kuin muut. Tarkoituksemme ei ole, että muut olisivat alemmassa arvossa pidettyjä kuin me itse. Haluamme vain elämämme lopussa kuulla Herralta sanat: "Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija!"

Jabes syntyi vaatimattomin tulevaisuudennäkymin.

Jabesin nimi tarkoittaa “kipua, vaivaa”, kirjaimellisesti: “hän aiheuttaa/tulee aiheuttamaan kipua ja vaivaa”. Jabesin syntymä erosi jotenkin hänen sisarustensa syntymästä, siihen liittyi suurta fyysistä tai henkistä kipua.

Ei ollut helppoa elää kantaen nimeä, joka oli kuin kirous. (Salomolla oli aivan toisenlainen nimi, se tarkoitti “rauha”!)


Jospa sinä siunaisit minua!

Kasvaessaan Jabes oppi turvaamaan Israelin Jumalaan, joka vapauttaa orjuudesta ja siunaa.
Jabes päätti pyytää: “Jospa sinä siunaisit minut todella” (useissa muissa käännöksissä käytetty sana ‘todella’ puuttuu suomalaisista käännöksistä). Siunaa minua paljon!
Tämän rukouksen kautta hänen edestään murtui muuri, ja hän astui uudenlaiseen elämään.

Mitä siunaus tarkoittaa? (Mehän siunaamme mm. ruokamme ja toivotamme siunausta toisillemme samaan tapaan kuin sanoisimme "hei ja hyvää päivänjatkoa")

Siunaaminen raamatullisessa merkityksessä tarkoittaa Jumalan yliluonnollisen mielisuosion pyytämistä.
Kun pyydämme siunausta, se ei tarkoita, että pyydämme itsellemme ja omistukseemme lisää kaikenlaisia asioita.

Jabes jätti Jumalan päätettäväksi, millaisia siunauksia Hän antaisi. Jabes uskoi Jumalan tietävänsen parhaiten.
Pyytäessämme Jumalan siunausta meidän tulee antaa itsemme Hänen käsiinsä, että Hän johtaisi meitä omoan tahtonsa ja päämääriensä mukaan. Kaikki muut asiat ovat meille sen rinnalla toisarvoisia.

Jumalan halu siunauta on osa Hänen luontoaan.
Ehkäpä olet ajatellut, että elämääsi kuuluu kiinteäsi vaiva ja murhe ja että olet Jabeksen lailla määrätty epäonnistumimaan. Tai ehkä ajattelet, että elämässä jokaista siunausta vastaa jokin miinusmerkkinen asia, että “tilit” pysyisivät tasoissa.
Mutta Raamattu sanoo Jumalasta näin: “Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa.” (2 Moos. 34:6)
Ala Jabeksen tavoin rukoilla uudenlaista rukousta.

Jospa sinä laajentaisit minun alueeni!

Tällä rukouksella pyydät Jumalaa laajentamaan mahdollisuutesi niin, että voit vaikuttaa enemmän Jumalan nimen kirkastumiseksi ja ylittää tähänastisia rajojasi.
Jabesin rukouksen kontekstista ilmenee, ettei kysymyksessä ollut pelkästään suuremman maa-alueen pyytäminen.
Hän ajatteli: “Minun on täytynyt syntyä jotakin suurempaa varten kuin mitä minulla nyt on.”, ja hän rukoili: “Jumala, ota kaikki, mitä olet minulle uskonut, ja suurenna se!”

Mikä onkin palvelutehtäväsi ja -alueesi, rukoile, että kaikessa voisit vaikuttaa enemmän ja tuoda Jumalalle suurempaa kunniaa. "Herra, anna minun tehdä Sinulle enemmän! Anna minun saavuttaa useampia ihmisiä!"

Jumalan matematiikka

Kutsumuksemme on tehdä maailmassa työtä Jumalalle, riippumatta lahjoistamme ja koulutuksestamme. Toteutamme uskoamme toisten hyväksi. Jumala etsii ihmisiä, jotka haluavat kasvaa siitä, mitä ovat nyt, ja tehdä enemmän.

Monet uskovat heidän osakseen tulleen alueen määräytyvän sen perusteella, millaisia ovat heidän lahjansa, kokemuksensa, koulutuksensa, persoonallisuutensa, ulkonäkönsä, menneisyytensä ja toisten odotukset.

lahjat + kokemus + koulutus + persoona + ulkonäkö + menneisyys + toisten odotukset = minun alueeni

Jumala kuitenkin haluaa ainoastaan toimia meidän kauttamme. Hänen matematiikkansa on toisenlaista:

minun haluni ja heikkouteni + Jumalan tahto ja yliluonnollinen voima = alati laajentuva alueeni

Kun alat vilpittömästi rukoilla, että Jumala antaisi sinun tehdä ja vaikuttaa enemmän Hänen kunniakseen, Hän alkaa avata ovia ja lähettää luoksesi ihmisiä.

Jospa sinun kätesi olisi minun kanssani!

Kun olet saanut siunauksia ja astunut tähänastisten rajojesi yli, miten voit jatkossa ylläpitää tätä uudenlaista, laajempaa vaikutusalaa? Mitä voit tehdä nähdessäsi, että uudet mahdollisuudet ovat suurempia kuin kokemuksesi ja resurssisi?

Mitä voit tehdä tuntiessasi, ettet ole lainkaan oikea henkilö tällaista työtä varten? Jumalan sanastossa tälle tunteelle on kuitenkin toinen nimitys: “riippuvuus Jumalasta”.

On samalla ihana ja pelottava totuus, että Jumala odottaa meiltä pojiltaan ja tyttäriltään niin suurten asioiden aloittamista, että epäonnistumisemme on taattu ilman Hänen mukanaoloaan!
Meidän on pakko huutaa Jabesin lailla: “Anna kätesi olla minun kanssani (- ja nopesti)!”

Jabes rukoili, että Jumalan käsi olisi hänen kanssaan, vasta sen jälkeen kun oli rukoillut siunauksia ja alueen laajentumista. Sitä ennen hän ei tuntenut niin suurta tarvetta ja riippuvuutta Jumalan mukanaolosta.

Jumalan käsi sinun ylläsi on suuruuden kosketus elämässäsi.
Sinusta ei tule suurta — Herra vain haluaa olla suuri sinun kauttasi.


Jospa sinä varjelisit minut pahasta!

Saatuaan yliluonnollisia siunauksia, vaikutusta ja voimaa Jabes olisi helposti saattanut tuntea itsensä niin vahvaksi, että hän saattaisi kohdata mitkä tahansa vaikeudet. Hän ei kuitenkaan rukoillut: “Varjele minua, kun kuljen pahan läpi”, vaan “varjele minut pahasta.” Jabes ei edes halunnut kohdata pahaa.

Paras varjeltumisstrategia on se, ettei meidän edes tarvitsisi mennä taisteluareenalle ja että Jumala varjelisi meidät kaikilta hyökkäyksiltä, kun laajennamme omaa aluettamme — arvaa kenen alueelle?

Mitä enemmän menestystä, sitä enemmän meillä on epäilemättä myös epäonnistumisen mahdollisuuksia. Joku on sanonut: “Siunaus on kaikkein vaarallisin asia, sillä saadessasi siunauksia helposti unohdat riippuvuutesi Jumalasta ja alat luulla olevasi jotakin...”