Ajatuksia rukouksesta


 

Usein ajattelemme, että kun Herra ensin uudistaa minut, sitten kyllä rukoilen — kun asia todellisuudessa on pikemminkin niin, että kun ensin alamme rukoilla, sitten tulee uudistus…


Voimallinen rukous vaatii taustakseen hiljaisuutta. Ellemme osaa harjoittaa hiljaisuutta, emme voi myöskään oppia tuntemaan rukouksen voimaa. Mikään ei ole tässä aktiivisessa maailmassa vaikeampaa kuin hiljainen kuunteleminen.


Säännöllinen rukous tuo elämäämme niitä hiljaisuuden ja keskittyneisyyden hetkiä, joissa voimme kuulla Vapahtajan hiljaisen äänen.


Rukouksessa ei ole voimaa erillään Jumalasta. Raamatussa ei sanota: "Uskokaa rukoukseen", vaan "uskokaa Jumalaan" (Mark. 11:22)


Rukouselämäni heijastaa sitä, millainen todella on hengellinen tilani.


Rukouselämäni ei koskaan voi nousta korkeammalle tasolle kuin millä on henkilökohtainen uskonelämäni Jeesuksen yhteydessä. Jos henkilökohtaista elämääni hallitsevat ajalliset intressit, se heijastuu myös rukouselämääni.


Ennen kuin rukoilet olosuhteiden muuttumista, rukoile luonteesi muuttumista.


Vain Jumala voi liikuttaa vuoria, mutta usko ja rukous voivat liikuttaa Jumalaa.


Rukous on se ohut hermo, joka liikuttaa kaikkivaltiaan Jumalan kättä.


Rukous voi saada aikaan kaiken, mitä Jumala voi saada aikaan.


Rukouksen mahdollisuuksien ainoat rajat ovat Jumalan tahdon rajat.


Siellä, missä on jatkuvaa rukousta, on myös jatkuvaa Jumalan voiman ilmenemis
tä.


Rukouksessa asetut Jumalan tahtoon ja suunnitelmiin, ja Hän voi tehdä kauttasi asioita, joita Hän ei muuten voisi tehdä.
Maailma ja maailmanhistoria on sikäli jätetty avoimiksi, että jotkut asiat riippuvat siitä, teemmekö me ne vai emme. Jos me emme tee niitä, ne saattavat jäädä kokonaan tekemättä ja tapahtumatta.


Monet kristityt ajattelevat, että rukouksen tehtävänä on ainoastaan vaikuttaa heihin itseensä ja muovata heitä ihmisinä. He eivät ajattele, että rukouksen kautta voisi tapahtua jotakin, mikä ilman rukousta jäisi tapahtumatta.


Kestävä rukous on osoitus siitä, että huolemme rukousaiheena olevasta asiasta ja sitoutumisemme siihen ovat aitoja.


Jumala vuodattaa voimaansa vastauksena rukoukseemme siinä määrin kuin uskomme Jumalan sanaan ja sovellamme sitä rukoukseemme.


Meidän on opittava muuttamaan Jumalan Sana uskontäyteisiksi pyynnöiksi. Meidän on opittava kirjaimellisesti rukoilemaan Raamattua.


Olemme omaksuneet sen teorian, että Raamattu on kirja, jota tulee selittää ja tulkita, kun se ennen kaikkea on kirja, jota tulee uskoa ja totella.


Rukouksemme maailman evankelioinnin puolesta ovat vain katkeraa ironiaa niin kauan kuin annamme asialle vain muodollista huomiota ja vetäydymme pois heti, kun meiltä esirukoilijoina kysytään jonkinlaista uhria.


Esirukouksemme tulee olla enemmän kuin pelkkää puhetta, sen tulee perustua syvälle, vilpittömälle huolelle ja tuskalle muista ihmisistä.


Meillä on Jeesuksen lunastustyön perusteella oikeus ottaa viholliselta takaisin kaikki, mitä se pidättää itsellään. Keino tämän tekemiseksi käytännössä on rukous - ja kaikki ne toimet, joihin rukous meidät johtaa.
Evankelioimattomat alueet ja niillä asuvat sadat miljoonat ihmiset kuuluvat todellisuudessa Jumalalle. Esirukoilijoilla on oikeus julistaa Jumalan valtakunnan tuloa näiden ihmisten elämään.


Esirukoileminen on välittäjäntyötä. Se on seisomista Jumalan ja hukkuvien ihmisten välissä Jeesuksen sovitustyön perustalla.
Meidän rukouksemme ei pelasta syntistä, mutta jollakin tavalla se vaikuttaa hänen sydämensä avautumiseen Kristuksen rakkaudelle.


Jumalan tahto on, että jokainen maailman ihminen kuulisi evankeliumin ja ottaisi vastaan Jeesuksen
Sielunvihollisen suunnitelma on estää jokaista ei-uskovaa kuulemasta evankeliumi.
Seurakunnan tehtävä on viedä evankeliumi Jeesuksesta jokaiselle ihmiselle.
Esirukoilijan tehtävä on vaikuttaa rukouksillaan siihen, etteivät vihollisen näkymättömät voimat pääse estämään evankeliumin työtä ja ihmisten kääntymistä.


Emme ole ainoastaan hengellisen sodan sivustakatsojia, vaan mukana siinä Jumalan kumppaneina Hänen arvovaltansa edustajina.
Rohkeat esirukoilijat tietävät, että Jumalan lupaukset valtuuttavat heidän Hänen puolestaan käskemään hengellisiä vuoria siirtymään.
Esirukoilijoilla on kädessään avain Jumalan parhaan tahdon toteutumiseksi maan päällä.


Kaikki evankeliointi- ja lähetystyön voitot juontavat juurensa rukouksesta.
Kaikkinainen menestys Jumalan valtakunnan työssä on aina valmistettu rukouksin.


Luopumus alkaa rukouksen hiipumisesta ja tyhjästä rukouskammiosta.
Kukaan, joka on päivittäin ylläpitänyt henkilökohtaista, määrätietoista ja palavaa rukousta, ei ole luisunut pois elävästä ja voimallisesta uskonelämästä.


Rukous ei tule ihmiselle luonnostaan eikä se synny itsestään, se on opeteltava. Rukoilemaan oppiminen edellyttää rukouksen lainalaisuuksien ja periaatteiden tuntemista, samoin kuin käytännön rukoilemisesta tullutta kokemusta.


Elämän suurin saavutus on oppia rukoilemaan Jumalan haluamalla tavalla.


Kun rukoilen, en puhu Jumalalle siitä, mitä Hänen pitäisi tehdä.
Jumala ei tee mitään tahtonsa vastaisesti. Kun rukoilen, pyydän, että se, mitä Jumala haluaa tehdä, tapahtuisi.


Kaikkivaltias Jumala on asettanut rukouksen lait. Jumala haluaa tehdä paljon, mutta Hän ei tee sitä, ennen kuin uskovat — vapaasta tahdostaan, jonka Jumala on ihmiselle antanut — rukoillen pyytävät Häntä tekemään sen.


Rukous ei ole vain ase muiden hengellisten aseidemme joukossa, vaan rukous on itse sota. Rukous on se taistelutanner, jolla kohtaamme vihollisemme.


Kysymykseen "missä on Elian Jumala" voi vastata kysymällä, missä ovat Jumalan Eliat...
Elia oli samanlainen ihminen kuin me (Jaak. 5:17) — mutta valitettavasti harva meistä on samanlainen rukoilija kuin Elia.

Mikä on rukoilemisen salaisuus? — Rukoileminen salassa.


Yksilöuskovia ja seurakuntia, jotka ymmärtävät, miksi, mitä ja miten rukoillaan, ei tarvitse kehottaa rukoilemaan.
He eivät voi olla rukoilematta.
Sen sijaan, että kehotat seurakuntalaisiasi rukoilemaan enemmän, opeta heidät rukoilemaan.Tästä
löydät suuren määrän ajatuksia ja sitaatteja rukouksesta ja herätyksestä englanniksi.