Rukous Suomen herätyksen puolesta


Rukous perustuu Raamatun jakeille, ja siinä rukoillaan kolmea asiaa: herätyksen edellytysten syntyä seurakunnassa, herätyksen edellytysten syntyä Suomen kansassa, ja näiden edellytysten täyttymisen jälkeen varsinaista herätyksen tuloa.


Herätyksen edellytysten synty seurakunnassa


Näky Jumalan pyhyydestä ja rakkaudesta

Isä, anna Hengen synnyttää meissä ja seurakunnissamme voimakas Jumalan pyhyyden tunto, Sinun kunnioituksesi, sillä Sinä, Herra, Jumala, Kaikkivaltias, olet pyhä, pyhä, pyhä. (Ilm. 6:8)

Anna meidän yllemme totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki (Jes. 11:2)

Anna meille syvä ymmärrys ja näky Sinun armostasi ja rakkaudestasi, Jeesuksen uhrista, Sinun tahdostasi ja suunnitelmastasi.
Me polvistumme Sinun eteesi, Isä, ja rukoilemme, että voisimme yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. (Ef. 3:14-19)

Synnintunto ja parannuksenteko

Auta meitä nöyrtymään Sinun edessäsi (Jaak. 4:10), ja anna meidän olla herkkiä Sinun sanasi puhuttelulle, sillä sinä katsot sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto Sinun sanasi edessä (Jes. 66:2).
Sinä sanot Sanassasi: “Näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja nitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki.”(Jes. 57:15).

Anna meidän tulla kaikessa vaelluksessamme pyhiksi, niin kuin Sinun sanasi sanoo: “Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” (1 Piet. 1:15-16)

Asenteet

Auta meitä kääntämään huomiomme pois itsestämme, omista tarpeistamme, tuntemuksistamme ja oikeuksistamme. Vaikuta meissä uhrautuvaa mieltä, ettemme katsoisi vain omaamme vaan toistenkin parasta ja että meillä olisi sellainen mieli, mikä oli Jeesuksella Kristuksella; sillä hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti. (Fil 2:4-8)

Anna Hengen vaikuttaa meissä todellista tuskaa hukkuvista sieluista. Olkoon meillä niin kuin Paavalilla suuri murhe ja ainainen kipu sydämessämme Sinusta erossa olevien ihmisten tähden. (Room. 9:1-4)

Auta meitä näkemään todellinen tilamme, anna meille oikea hengellinen näkökyky, anna meille silmävoidetta, että näkisimme (Ilm. 3:18).

Anna meidän olla aitoja, ja anna meille puhtaat motiivit kaikessa puheessamme ja tekemisessämme, niin ettemme tekisi mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä (Fil 2:3).

Rukousherätys

Anna meille yksilöinä ja seurakuntana tietoisuus ja näky rukouksen merkityksestä. Anna meille opetusta ja ymmärrystä siitä, miten, miksi ja mitä rukoillaan. “Herra, opeta meitä rukoilemaan.” (Luuk 11:1)

Saakoon Pyhä Henki antaa meille voimaa käytännön rukoukseen, niin että voimme rukoilla joka aika Hengessä (Ef. 6:18). Saakoon Henki auttaa meidän heikkouttamme, että rukoilisimme Sinun tahtosi mukaan (Room. 8:26).

Anna meille yksilöinä ja seurakuntana oikea suhde toiminnan ja rukouksen välille.

Uskovien yhteys

Synnytä Suomen uskovien välille aito rukousyhteys. Auta meitä yhdistämään voimamme hengelliseen sodankäyntiin yhteistä vihollista vastaan, sillä me emme taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan (Ef. 6:12)

Vaikuta meissä toinen toistemme kunnioittamista, keskinäistä anteeksiantamusta ja rakkautta. Anna sydäntemme olla yhteenliittyneitä lämpimässä veljesrakkaudessa, niin että kunnioittaisimme kilvan toinen toistamme (Kol 2:2, Room. 12:10).

Uskovien vapautuminen ja eheytyminen

Älköön seurakuntaa ja yksilöuskovia raskauttako mikään vihollisen kahle. Auta meitä panemaan pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka helposti meidät kietoo (Hebr. 12:1).

Anna meille näky Jeesuksen lunastustyöstä ja sen merkityksestä itse kunkin kohdalla, niin että totuus saa tehdä meidät vapaiksi (Joh. 8.32).

Anna meille voimakas näky siitä, että meitä rasittava velkakirja kaikkine määräyksineen on naulittu ristiin ja tehty mitättömäksi, ja että kaikki vallat ja voimat on riisuttu aseista ja saatettu julkisen häpeän alaisiksi, kun Jeesus sai niistä Golgatalla voiton riemun (Kol 2:15).

Vapauta meidät ongelmista, jotka estävät hengellistä kasvua ja Sinun palvelukseesi keskittymistä ja vievät meidän ja seurakunnan voimavaroja. “Tee lujiksi meidän porttiemme salvat, anna rauha meidän rajojemme sisälle” (Ps. 147:13-14) Auta, etteivät jokapäiväisen elämän huolet turruttaisi meitä, vaan että voisimme aina valvoa ja rukoilla (Luuk. 21:34, 36).

Seurakunnan sananjulistus ja toiminta

Laskeutukoon meidän yllemme viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki. Olkoon meidän ilonamme totella Sinua (Jes. 11:2-3).

Anna meille ymmärrystä käyttää hyväksi tilaisuudet Sinun sanasi levittämiseen. Auta meitä suhtautumaan viisaasti ulkopuolisiin ja käyttämään sopivaa hetkeä hyväksemme (Kol. 4:5).

Auta meitä tekemään päätöksiä ja ottamaan uskonaskeleita, että lähtisimme liikkeelle ja kantaisimme hedelmää (Joh. 15:16).

Kirkastukoon jokaiselle oma, Sinun asettamasi vastuualue toiminnassa ja esirukouksessa, Kristuksen ruumiin jäsenenä (1 Kor. 12:18, 25).

Lähetä työmiehiä elonkorjuuseen Suomen elopelloille (Matt. 9:38), anna armoitettuja julistajia. Antakoon pasuna selvän äänen.(1 Kor. 14:8)

 

Herätyksen edellytysten synty kansan keskuudessa

Anna Sinusta erossa olevien ihmisten alkaa kokea suurta sisäistä tyhjyyttä, joka saa heidät miettimään hengellisiä asioita. Alkakoon heitä kyllästyttää heidän oma itsensä kaikkien niiden tekojen vuoksi, joita he ovat tehneet (Hes. 6:9).

Poistukoon ihmisten silmiltä se peite, joka estää heitä ymmärtämästä evankeliumia. Avautukoot heidän hengelliset silmänsä, jotka paholainen on sokaissut niin, etteivät he epäuskossaan näe valoa, joka loistaa Kristuksen kirkkauden evankeliumista (2 Kor 4:3-4).

Saakoon Pyhä Henki näyttää ihmisille, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio (Joh. 16:8).

Anna ihmisille mielenmuutos, että he tulisivat tuntemaan totuuden ja selviäisivät paholaisen ansasta, johon hän on heidät vanginnut tahtoansa tekemään (2 Tim. 2:26).

Hajotkoot maahan ihmisten järjen päätelmät, ja kaikki, mikä heissä on noussut ylpeänä vastustamaan Sinun tuntemistasi. Tulkoon heidän jokainen ajatuksensa vangituksi kuuliaiseksi Kristukselle (2 Kor. 10:5).

Vedä Suomen kansaa Kristuksen luo, sillä ei kukaan voi tulla Hänen luokseen, ellet Sinä, Isä, heitä vedä (Joh. 6:44).

Suostu Suomen kansan etsittäväksi, kansan, joka ei ole sinua kysynyt, suostu niiden löydettäväksi, jotka eivät ole sinua etsineet (Jes. 65:1). Anna heidän nyt kysyä Sinua kaikesta sydämestään ja sielustaan, anna heidän etsiä Sinua ja löytää Sinut (5 Moos. 4:29).


Herätyksen tulo

Saakoon Hengen tuuli puhaltaa meidän ja meidän kansamme ylle. “Sillä tuuli puhaltaa, missä tahtoo, me kuulemme sen huminan, muttemme tiedä, mistä se tulee ja minne se menee.” (Joh. 3:8)

Tulkoon Sinun läsnäolosi meidän keskellemme, täyttäköön Sinun kirkkautesi meidän temppelimme (2 Aik. 7:2).

Tulkoon parantuminen tälle maalle Sinun lupauksesi mukaan: “Jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palaavat pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi.” (2 Aik. 7:14)

Älköön seurakunniltamme mitään puuttuko missään armolahjassa (1 Kor. 1:7).

Saakoon Suomen seurakunta astua esiin täysin valtuuksin, Sinun valittuna sukunasi, kuninkaallisena papistona, pyhänä heimona, omana kansanasi, joka on määrätty julistamaan Sinun suuria tekojasi (2 Piet. 2:9).

Avaa meille ovia Sinun Sanasi julistamiseen (Kol. 4:3). Vahvista julistus sitä seuraavien merkkien kautta (Mark. 16:20).

Valmista kohtaamisia ei-uskovien ihmisten ja Sinun todistajiesi välillä. Valmista ihmisille kohtaamisia Sinun kanssasi, niin kuin Sakkeus kohtasi Jeesuksen (Luuk. 19:5), ja niin kuin Jeesus käski taluttaa sokean miehen luokseen (Luuk. 18:40).

Tapahtukoon Suomen kansan suhteen Sinun tahtosi, joka on, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. (1 Tim. 2:4)

 

Isä, anna meille, jotka Sinua huudamme ja Sinua ylistämme, se armo, ettemme soisi lepoa itsellemme emmekä Sinulle, ennen kuin uudistat tekosi Suomen kansassa ja teet siitä ilon ja ylistyksen aiheen (Jes. 62:6).
Amen.