Miten rukoilla seurakunnan puolesta?


 • Rukoile, että yksilöuskovat ja kokonaiset seurakunnat voisivat palauta ensimmäiseen rakkauteensa, etsiä Herran läsnäoloa ja pyrkiä elämään kaikessa Hänen mielensä mukaan (Ilm. 2:4-5, 3:20)

 • Rukoile aitoa yhteyttä uskovien välille, jotta ovet avautuisivat sadonkorjuulle. (Joh. 17:23, Ef. 4:3-6)

 • Rukoile, että seurakunnista paljastuisivat ne ajatusrakenteet ja esteet, jotka antavat viholliselle jalansijaa ja pidättävät herätystä, esim. arvosteluhenki, ylpeys, epäuskoa, materialismi (Jaak. 3:13-4:7, 1 Joh. 2:15-17)

 • Rukoile, että seurakuntaan tulisi hätä hukkuvista sieluista ja halu kantaa Jumalan antamia taakkoja. (2 Kor. 5:11-21)

 • Rukoile, että Herra antaisi rukousherätyksen omaan kaupunkiisi ja nostaisi esirukoilijoita rukoustaisteluun, kunnes paikallinen seurakunta herää ja Jumalan tarkoitusperät toteutuvat (Jes. 62:6-7)

 • Rukoile Paavalin mallin mukaan, että seurakuntalaiset

  - tulisivat täyteen Jumalan tahdon tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä
  - vaeltaisivat Herran edessä arvollisesti ja Hänelle kaikessa otollisesti,
  - kantaisivat kaikessa hyvässä työssä hedelmää
  - kasvaisivat Jumalan tuntemissa
  - vahvistuisivat Jumalan kirkkauden voiman mukaan ja olisivat kaikessa kestäviä ja kärsivällisiä. (Kol 1:9)

  Rukoile,
  - että heidän sydämensä olisivat rakkauden yhteen liittämiä
  - että he saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden, joka on Kristuksessa
  (Kol 2:1)

  - että he pysyisivät lujina ja nuhteettomina ja vankkumatta noudattaisivat kaikessa Jumalan tahtoa. (Kol 4:12)
  - että Jumala voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken heidän halunsa hyvään ja heidän uskonsa teot, jotta Jeesuksen nimi heissä kirkastuisi (2 Tess. 1:11)